SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
PhDr. Karel Höfer
Kontakty
PhDr. Karel Höfer
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Karel Höfer

PhDr. Karel Höfer je interním doktorandem KP IPS FSV UK. Navazující magisterské studium oboru Politologie absolvoval v roce 2013 (summa cum laude) na KP IPS FSV UK s diplomovou prací "Komparativní volební inženýrství v postjugoslávském prostoru", za kterou obdržel pochavlu děkana a která byla později obhájena i jako práce rigorózní. Během svého studia absolvoval dlouhodobé studijní pobyty na Universidade Nova de Lisboa a Univerza v Ljubljani a krátkodobé pobyty na University of Malta a Universidade do Porto. Oblastí jeho odborné specializace je komparativní politická věda, konkrétně volební studia, desintegrace a decentralizace států, ústavní inženýrství, metodologie politické vědy a teritoriálně oblast bývalé Jugoslávie, zejména pak Slovinsko. Dizertační práci zpracovává na téma "Volební systémy v procesech desintegrace evropských státních entit po roce 1945". Od roku 2016 zastupuje FSV v Akademickém senátu UK a zároveň působí jako místopředseda Akademického senátu FSV UK.


Institut politologických studií

telefon: 251 080 404

email: karel.hoefer@fsv.cuni.cz

kancelář: 3013, Jinonice, budova B

konzultační hodiny: Po 15:30-16:00 (Po předchozí domluvě přesného času a tématu konzultace po e-mailu. Tímto způsobem lze samozřejmě domluvit konzultaci i na jiný den či čas.) 


Přehled publikací


PhDr. Karel Höfer

PhDr. Karel Höfer

PhDr. Karel Höfer je interním doktorandem KP IPS FSV UK. Navazující magisterské studium oboru Politologie absolvoval v roce 2013 (summa cum laude) na KP IPS FSV UK s diplomovou prací "Komparativní volební inženýrství v postjugoslávském prostoru", za kterou obdržel pochavlu děkana a která byla později obhájena i jako práce rigorózní. Během svého studia absolvoval dlouhodobé studijní pobyty na Universidade Nova de Lisboa a Univerza v Ljubljani a krátkodobé pobyty na University of Malta a Universidade do Porto. Oblastí jeho odborné specializace je komparativní politická věda, konkrétně volební studia, desintegrace a decentralizace států, ústavní inženýrství, metodologie politické vědy a teritoriálně oblast bývalé Jugoslávie, zejména pak Slovinsko. Dizertační práci zpracovává na téma "Volební systémy v procesech desintegrace evropských státních entit po roce 1945". Od roku 2016 zastupuje FSV v Akademickém senátu UK a zároveň působí jako místopředseda Akademického senátu FSV UK.


Institut politologických studií

telefon: 251 080 404

email: karel.hoefer@fsv.cuni.cz

kancelář: 3013, Jinonice, budova B

konzultační hodiny: Po 15:30-16:00 (Po předchozí domluvě přesného času a tématu konzultace po e-mailu. Tímto způsobem lze samozřejmě domluvit konzultaci i na jiný den či čas.) 


Přehled publikací