SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Studentská samospráva
Studentská samospráva
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Politologický klub FSV UK

Politologický klub vznikl již v roce 2009 z vlastní iniciativy studentů oboru Politologie a mezinárodní vztahy s cílem usnadnit komunikaci studentů s vyučujícími a vedením Institutu politologických studií (IPS) nebo samotné Fakulty sociálních věd (FSV UK).Politologický klub jako studentská samospráva všech studentů na IPS pořádá pro studenty i širokou veřejnost nejrůznější semináře a debaty za účasti široké spektra hostů z oblasti politiky, akademické sféry, médií či nevládního sektoru. Studenti tak mají možnost získat širší rozhled o současném společenském dění a cenné zkušenosti nad rámec svého studia.


Mimo přednášky a diskuze pořádáme nejrůznější společenské akce, jakými jsou seznamovací kurzy pro nastupující studenty či oblíbený Ples IPS. V neposlední řadě se aktivně zapojujeme do sportovních aktivit nebo mezispolkové spolupráce jak na fakultní úrovni, tak i mimo univerzitní struktury.


Za velký úspěch v posledních letech považujeme rozšíření členské základny a zvýšení zájmu studentů o dění na fakultě i mimo budovy školy. Existence studentských samospráv a spolků a aktivní zájem o společenské dění je dle našeho soudu nezbytnou součástí fungování kvalitních akademických pracovišť.


Složení a kontakty

Předseda:

Vladimír Hurych

hurych@pkfsvuk.cz

+420 721 254 443

Místopředsedkyně:

Ivana Špačková

spackova@pkfsvuk.cz

+420 739 835 066

Místopředseda a pokladník:

Milan Válek

valek@pkfsvuk.cz

+420 776 887 831

Vedoucí akademické sekce:

Jan Gabriel

gabriel@pkfsvuk.cz

+420 777 869 915

Vedoucí výletové, exkurzní

a sportovní sekce:

Michal Straka

straka@pkfsvuk.cz

+420 774 222 863

Vedoucí PR sekce:

Daniel Krus

krus@pkfsvuk.cz

+420 777 479 752

Vedoucí společenské sekce:

Linda Ptáčková

ptackova@pkfsvuk.cz

+420 704 423 115Studentská samospráva
Politologický klub FSV UK

Politologický klub vznikl již v roce 2009 z vlastní iniciativy studentů oboru Politologie a mezinárodní vztahy s cílem usnadnit komunikaci studentů s vyučujícími a vedením Institutu politologických studií (IPS) nebo samotné Fakulty sociálních věd (FSV UK).Politologický klub jako studentská samospráva všech studentů na IPS pořádá pro studenty i širokou veřejnost nejrůznější semináře a debaty za účasti široké spektra hostů z oblasti politiky, akademické sféry, médií či nevládního sektoru. Studenti tak mají možnost získat širší rozhled o současném společenském dění a cenné zkušenosti nad rámec svého studia.


Mimo přednášky a diskuze pořádáme nejrůznější společenské akce, jakými jsou seznamovací kurzy pro nastupující studenty či oblíbený Ples IPS. V neposlední řadě se aktivně zapojujeme do sportovních aktivit nebo mezispolkové spolupráce jak na fakultní úrovni, tak i mimo univerzitní struktury.


Za velký úspěch v posledních letech považujeme rozšíření členské základny a zvýšení zájmu studentů o dění na fakultě i mimo budovy školy. Existence studentských samospráv a spolků a aktivní zájem o společenské dění je dle našeho soudu nezbytnou součástí fungování kvalitních akademických pracovišť.


Složení a kontakty

Předseda:

Vladimír Hurych

hurych@pkfsvuk.cz

+420 721 254 443

Místopředsedkyně:

Ivana Špačková

spackova@pkfsvuk.cz

+420 739 835 066

Místopředseda a pokladník:

Milan Válek

valek@pkfsvuk.cz

+420 776 887 831

Vedoucí akademické sekce:

Jan Gabriel

gabriel@pkfsvuk.cz

+420 777 869 915

Vedoucí výletové, exkurzní

a sportovní sekce:

Michal Straka

straka@pkfsvuk.cz

+420 774 222 863

Vedoucí PR sekce:

Daniel Krus

krus@pkfsvuk.cz

+420 777 479 752

Vedoucí společenské sekce:

Linda Ptáčková

ptackova@pkfsvuk.cz

+420 704 423 115