SOCIAL MEDIA
MEMBERSHIP


STUDY POLITICS
PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D.
Download
Download this document

PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D.


Institut politologických studií, Katedra bezpečnostních studií

telefon: 251 080 208/406

email:

Místnost

Konzultační hodiny: po telefonické/emailové dohodě/upon request


Další informace naleznete v životopise zde.

For more information in English click here.


Přehled publikací

PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D.

PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D.


Institut politologických studií, Katedra bezpečnostních studií

telefon: 251 080 208/406

email:

Místnost

Konzultační hodiny: po telefonické/emailové dohodě/upon request


Další informace naleznete v životopise zde.

For more information in English click here.


Přehled publikací