SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
PhDr. Věra Kotábová
Kontakty
PhDr. Věra Kotábová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Věra Kotábová

Věra Kotábová je odborná asistentka na katedře politologie IPS FSV UK. Zabývá se politickým systémem USA, především pak postavením prezidenta a volbami. Působila několikrát jako hostující pedagožka na univerzitách ve Virginii, mj. na College of William and Mary či Christopher Newport University. Kromě pedagogické činnosti působí rovněž jako překladatelka a analytička.


Institut politologických studií, Katedra politologie

telefon: 296 824 653

email: vera@kotabova.cz

kancelář: 302, Nové Butovice, Pekařská 16

konzultační hodiny: pondělí 9:00-9:40 na odkaze https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZhYjlhZDctYmE4Mi00MWQ1LTg1NzEtNTFkNWM4NjZjMGM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%2270adcd8b-9e07-4db3-b116-d46cdc54da7f%22%7d
Vedené práce


PhDr. Věra Kotábová

PhDr. Věra Kotábová

Věra Kotábová je odborná asistentka na katedře politologie IPS FSV UK. Zabývá se politickým systémem USA, především pak postavením prezidenta a volbami. Působila několikrát jako hostující pedagožka na univerzitách ve Virginii, mj. na College of William and Mary či Christopher Newport University. Kromě pedagogické činnosti působí rovněž jako překladatelka a analytička.


Institut politologických studií, Katedra politologie

telefon: 296 824 653

email: vera@kotabova.cz

kancelář: 302, Nové Butovice, Pekařská 16

konzultační hodiny: pondělí 9:00-9:40 na odkaze https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZhYjlhZDctYmE4Mi00MWQ1LTg1NzEtNTFkNWM4NjZjMGM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%2270adcd8b-9e07-4db3-b116-d46cdc54da7f%22%7d
Vedené práce