SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Kontakty
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.Narozena v Praze, vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, dvou-oborový program filozofie-politická ekonomie, zakončené titulem PhDr. v roce 1984. V letech 1997-2002 absolvovala doktorský program na IES FSV UK; PhD. 2002. Pracovala jako výzkumník v Ekonomickém ústavu ČSAV. Přednáší nepřetržitě na vysokých školách od roku 1993, na FSV UK působí od roku 1997. Přednášela mj. na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze v letech 1999-2007. Od roku 2002 působí kontinuálně na Metropolitní univerzitě Praha. Je garantem několika předmětů na FSV UK: z povinných - Mezinárodní ekonomické vztahy, Ekonomická integrace a Energy security; z volitelných předmětů Rozvojové ekonomiky, Úloha státu v hospodářství, Vývoj ekonomik členských států EU, Střední Evropa-Komparace středoevropských států. Je autorkou zhruba padesáti odborných publikací včetně čtyř samostatných monografií, spoluautorství zahraničního výkladového slovníku. Jejím profesním zájmem je především oblast mezinárodních ekonomických vztahů se zaměřením na regionalismus, rozvojová studia, globální problémy včetně teoretického rámce; energetická bezpečnost, evropská ekonomická integrace.Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

telefon: 296 824 648

email: irah.kucerova@fsv.cuni.cz

kancelář: 407, Nové Butovice, Pekařská 16

konzultační hodiny:

Čt 10-11,00 (PEK407), Po 9,30-10,00(Zoom)

https://cuni-cz.zoom.us/meeting/register/tJMucO-hqjwuHNVO6ffi9_bsxYCAlqT1IBsGVedené práce

Výzkumné projekty

Seznam publikací

PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.

PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.Narozena v Praze, vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, dvou-oborový program filozofie-politická ekonomie, zakončené titulem PhDr. v roce 1984. V letech 1997-2002 absolvovala doktorský program na IES FSV UK; PhD. 2002. Pracovala jako výzkumník v Ekonomickém ústavu ČSAV. Přednáší nepřetržitě na vysokých školách od roku 1993, na FSV UK působí od roku 1997. Přednášela mj. na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze v letech 1999-2007. Od roku 2002 působí kontinuálně na Metropolitní univerzitě Praha. Je garantem několika předmětů na FSV UK: z povinných - Mezinárodní ekonomické vztahy, Ekonomická integrace a Energy security; z volitelných předmětů Rozvojové ekonomiky, Úloha státu v hospodářství, Vývoj ekonomik členských států EU, Střední Evropa-Komparace středoevropských států. Je autorkou zhruba padesáti odborných publikací včetně čtyř samostatných monografií, spoluautorství zahraničního výkladového slovníku. Jejím profesním zájmem je především oblast mezinárodních ekonomických vztahů se zaměřením na regionalismus, rozvojová studia, globální problémy včetně teoretického rámce; energetická bezpečnost, evropská ekonomická integrace.Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

telefon: 296 824 648

email: irah.kucerova@fsv.cuni.cz

kancelář: 407, Nové Butovice, Pekařská 16

konzultační hodiny:

Čt 10-11,00 (PEK407), Po 9,30-10,00(Zoom)

https://cuni-cz.zoom.us/meeting/register/tJMucO-hqjwuHNVO6ffi9_bsxYCAlqT1IBsGVedené práce

Výzkumné projekty

Seznam publikací