SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Příležitosti
Příležitosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Aktualita na web součástí - cyklojízda

Rektorský sportovní den: inline/cyklojízda

V rámci rektorského dne se ve středu 16. 5. 2018 uskuteční devátý ročník cyklojízdy a inlinejízdy FSV UK. Zveme všechny studenty a zaměstnance naší fakulty i dalších fakult a součástí Univerzity.

Účastníci se sejdou v 10:00 na Palackého náměstí před sochou (cyklisté), v 10:15 u dětského hřiště v Podolí (zast. tramvaje „Podolská vodárna“, (bruslaři)). 

Cyklisté, a od Podolí též in-line bruslaři, vyjedou společně po cyklostezce A2 (Vltava pravobřežní) směrem na jih z Prahy po trase Nové město-Podolí-Braník-Modřany-Komořany-Zbraslav. V průběhu akce budou zastávky (plánovaná místa: dětské hřiště Braník, břeh řeky Vltavy u stanice vlaku Modřany, případně restaurace u Modřanského biografu a Zbraslav u stánků na cyklostezce).

Pro zpestření programu budou po cestě organizovány volitelné soutěže – využity budou např. lana, bungee gumy, lyže pro 7 lidí, a další (bruslaři, vezměte si případně i pevnou obuv).

Registrace předem je nutná, max. počet účastníků: 100.

registrační formulář

Jiné sporty

Výběr dalších sportů je velmi pestrý.  Na své si přijdou zájemci o atletiku, aerobik, basketbal, florbal, fotbal, volejbal, plavání, tenis, ale i o orientační běh, rafting, lezení na umělé stěně atd. Více informací na stránce rektorského dne.

plakát - rektorský den UK


Ľubica Skřivánková

Budoucnost integračního procesu: ČR v jádru nebo na periferii Evropy?

Dovolte nám pozvat Vás na konferenci 10. EVROPSKÝ DEN, organizovaný Centrem evropských studií, Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung Praha, která se uskuteční dne 19. dubna 2018 od 9:00, tradičně v prostorech Akademického klubu VŠE.

Tématem letošního ročníku je Budoucnost integračního procesu: ČR v jádru nebo na periferii Evropy? Akce proběhne v rámci tří panelů, během nichž se bude diskutovat o vizi Evropy pohledem členských států, pozici V4 v EU a poté i postavení ČR a evropských zájmů. Na konferenci vystoupí např. Yann-Sven Rittelmeyer(analytik, European Policy Centre, Brusel), Olaf Wientzek (koordinátor evropských politik, Konrad-Adenauer-Stiftung), Ondřej Benešík (předseda výboru pro evropské záležitosti, Poslanecké sněmovny PČR), Aleš Chmelař (státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR), Marek Mora (člen bankovní rady ČNB) a další zajímaví hosté. Panelové diskuse povedou Michala Hergetová (Česká televize) a Ondřej Houska (Hospodářské noviny).

Na akci se můžete registrovat zde. Program akce naleznete na webu CES.


Ľubica Skřivánková

Vyhlášení soutěže o cenu Edvarda Beneše

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení 23. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše pro rok 2018, která je určena studentům vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo z oboru sociologie. 

Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a magisterských diplomových prací. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2018 na adresu Městského úřadu Sezimova Ústí. Více informací najdete v přiloženém dopise a létačku.


Přílohy:

cena
letacek
vyzva
zasady

Ľubica Skřivánková

Nabídka pracovní pozice na MŽP

Ministerstvo životního prostředí nabízí práci na pozici vrchní ministerský rada v odboru kanceláře ministra vhodnou pro absolventy IPS FSV UK.

Pracovní náplň: zpracovávání stanovisek pro ministra k legislativním i nelegislativním materiálům určeným pro jednání vlády a k materiálům předloženým do meziresortního připomínkového řízení, připomínkování materiálů předložených do meziresortního připomínkového řízení z pohledu působnosti Ministerstva životního prostředí.

Více informací zde: https://www.mzp.cz/cz/sluzebni_misto_000067_duben_2018  


Ľubica Skřivánková

Nabídka stáže v KDU-ČSL pro studenty

Milí studenti, v příloze naleznete informační plakát a dopis od předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka s nabídkou měsíčních stáží v KDU-ČSL pro vysokoškolské studenty. Podrobnější informace o stážích naleznete rovněž v přiloženém dopise.


Přílohy:

nabidka
plakat

Ľubica Skřivánková

TAČR ÉTA 2. veřejná soutěž - nabídka podpory ze strany CPPT UK

Rádi bychom Vás informovali, že 9. května bude vyhlášena druhá veřejná soutěž v programu ÉTA. Při této příležitosti bude k dispozici nabídka podpory Centra pro přenos poznatků a technologií. Konkrétně se při přípravě projektů do programu ÉTA nabízí: 

  • konzultace k aplikační části žádosti
  • konzultace k ošetření výstupů projektu, k ochraně duševního vlastnictví či k rozdělení práv k výsledkům
  • pomoc při hledání aplikačního garanta a nastavení podmínek smluvní spolupráce s aplikačním garantem
  • pomoc při hledání partnera v rámci Univerzity Karlovy (v projektech naplňujících interdisciplinaritu)
  • právní podporu při přípravě smluvní dokumentace s partnery z aplikační sféry  (např. Letter of Intent, Non-disclosure agreement, memorandum, smlouva o spolupráci) 

Kontaktní osoba pro podporu ze strany CPPT: Ivana Sýkorová (Ivana.Sykorova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 209)


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko-francouzské spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-francouzské spolupráce na podporu mobility výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. 

Financují se cestovní a pobytové náklady - každá strana hradí cestovní a pobytové náklady členů výzkumného týmů svého státu. Není podporována účast výzkumníků na konferencích, kongresech a seminářích. Na řešení dvouletého projektu bude ze strany MŠMT poskytnuto maximálně 156.000 Kč. Projekty se podávají paralelně v České a Francouzské republice. MŠMT poskytne na jednu cestu do Francie a zpět maximálně 12.000 Kč. Podrobné informace naleznete zde. Formuláře jsou k dispozici zde.  

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 25. červen 2018. 


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko-německé spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-německé spolupráce na podporu mobility výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. Financují se cestovní a pobytové náklady. Každá strana hradí cestovní náklady členů výzkumného týmů svého státu a přijímající strana jeho pobytové náklady.

Není podporována účast výzkumníků na konferencích, kongresech a seminářích. Na řešení dvouletého projektu bude ze strany MŠMT poskytnuto maximálně 200.000 Kč. Projekty se podávají paralelně v České republice a v Německu. V rámci výzvy budou podporovány: krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní; dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce. Projekt se podává fakultní datovou schránkou. 

Podrobné informace zde

Formuláře zde

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 28. květen 2018. 


Ľubica Skřivánková

Pozvánka na študentskú konferenciu

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Res Publica  a Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozývajú na Vedeckú konferenciu študentov a mladých vedeckých pracovníkov, organizovanú v rámci VII. ročníka Košických politologických dialógov na tému: "Zlomové osmičky"

Konferencia sa uskutoční v dňoch 17. a 18. mája 2018 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (adresa: Moyzesova 9, 040 01 Košice). Vedecká konferencia je určená pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov predovšetkým z odborov politológia, právo, história, sociológia, verejná správa a medzinárodné vzťahy. Podrobnejšie informácie nájdete v  prílohách. 

Program konferencie bude zaslaný prihláseným účastníkom po ukončení registrácie. Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním prihlášky (v prílohe) alebo prostredníctvom  online prihlasovacieho formulára najneskôr do 30. apríla 2018.

Tešíme sa na Vašu účasť

Mgr. Lucia Laczkó, členka organizačného tímu konferencie


Přílohy:

pozvanka
konferencia
zasady
prihlaska

Ľubica Skřivánková

The Scholar Foundation - nabídka stipendií na College of Europe

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou stipendií nadačního fondu The Scholar Foundation https://www.scholarfoundation.cz. V současné době nadační fond nabízí finanční podporu zájemcům o studium na College of Europe v akademickém roce 2018/2019. Podmínkou je úspěšné projití výběrovým řízením univerzity.   V příloze naleznete informační letáček, informace k výběrovému řízení jsou k dispozici na webu nadačního fondu  https://www.scholarfoundation.cz


Přílohy:

stipendium

Ľubica Skřivánková

Pražský inovační voucher - výzva 2018

Cílem voucheru na inovační projekty je podpořit vzájemnou spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací s místem dopadu na území hl. m. Prahy. Prostřednictvím jednotlivých výzev projektu bude hl. m. Praha poskytovat podporu malým a středním podnikům na nákup služeb od výzkumných organizací. V projektu bude podporována nejen první, ale i navazující spolupráce s výzkumnými organizacemi. Univerzita Karlova by v projektu vystupovala jako „poskytovatel znalostí“.

Podpořené podniky budou mít na realizaci svých záměrů nejvýše 12 měsíců (maximální délka realizace bude vždy stanovena v jednotlivých výzvách). Podpora bude poskytována formou zpětně proplácené dotace, tzv. voucherem. Voucher opravňuje jeho držitele, tj. příjemce, využít získané finanční prostředky na hrazení předem určených služeb spojených s podporovanými aktivitami.

Max. délka projektu:

  • 6 měsíců od zahájení v případě malých voucherů (rozpočet do 500 tis. Kč).
  • 12 měsíců od zahájení v případě velkých voucherů (rozpočet 500 tis. Kč a výše).

Podrobné informace zde. Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladových materiálů v první výzvě: 23. duben 2018.


Ľubica Skřivánková

Informace - ubytování pro mladé vědce na Hlávkově koleji

Dovolte, abychom Vás informovali, že na webových stránkách byla zveřejněna informace o možnosti ubytování pro mladé vědce na Hlávkově koleji - https://www.fsv.cuni.cz/aktuality/ubytovani-pro-mlade-vedce-na-hlavkove-koleji


Ľubica Skřivánková

Conflict Resolution Simulation

Civil war in the Democratic Republic of the Congo is brewing—be a part of the solution!

The Security Student Council will host a Conflict Resolution Simulation on April 28th, 2018, from 10:00-18:30 in Jinonice (J1034). Lunch will be provided. The event will be conducted entirely in English.

Applications will be open from March 26th-April 6th. Sign up here: https://goo.gl/forms/0ksT6uA6hQKm9AKk1.

Don’t miss out on a practical application of your degree!

For questions or more information, contact Alyssa Wilson, Academic Events Officer (82824459@fsv.cuni.cz).


Ľubica Skřivánková

Nadační příspěvky a stipendia Hlávkovy nadace na rok 2018

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2018.

Podpora je určena osobám připravujícím se na realizaci (také v zahraničí) vědeckého či uměleckého projektu, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) je určena k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.

Tématem pro rok 2018 pro nadační příspěvky bylo stanoveno: "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století."

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2018.php

(termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání listinných podkladů: 7. květen 2018)

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2018.php

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2018: 23. dubna, 25. června, 27. srpna, 22. října, 10. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko - rakouské spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o vyhlášení programu česko-rakouské spolupráce. Podporují se dvouleté projekty spolupráce mezi českými a rakouskými výzkumnými pracovišti v oblasti mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.  Není podporována účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu v maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. V rámci výzvy budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty v délce trvání 1 - 3 měsíce. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Projekty se podávají datovou schránkou.

Podrobné informace:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. květen 2018.


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko - americké spolupráce 2019 - 2022

MŠMT informuje o vyhlášení programu Inter-Excellence podprogramu Inter-Action LTAUSA18. Podporují se dvou až čtyřleté projekty spolupráce mezi českými a americkými výzkumnými pracovišti v oblasti základního a aplikovaného výzkumu ve všech vědních oblastech.

Řešení projektu musí být zahájeno nejdříve 1.1.2019 a ukončeno nejpozději 31.12.2022. Na americké straně je třeba za všechny zúčastněné instituce předložit podepsaný „Letter of Intent“. Projekty se podávají pouze jako datová zpráva.  

Očekávanými výsledky projektů v podprogramu jsou: publikační výsledky v impaktovaných časopisech s kódem „Jimp“ nebo v databázi Scopus s kódem „Jsc“, publikační výsledky v impaktovaných časopisech s kódem „Jimp“ nebo v databázi Scopus s kódem „Jsc“ ve  spoluautorství se zahraničním autorem, s významným podílem autorství zaměstnance příjemce podpory, výsledky s kódem „P“, „F“, „G“,„R“ nebo „Z“ podle platné Metodiky.

Podrobné informace:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-6

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 23. dubna 2018


Ľubica Skřivánková

VII. Kongres ČSPV - Call for Papers

Milí studenti, v přiloženém dokumentu naleznete informace k výzvě (Call for Papers) na VII. Kongres ČSPV, který proběhne ve dnech 5.-7.9.2018 v prostorách Metropolitní univerzity Praha. 


Přílohy:

cspv

Ľubica Skřivánková

MŠMT - projekty česko-ukrajinské spolupráce

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-ukrajinské spolupráce. Financují se projekty z oblasti humanitních a sociálních věd. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků (cestovní a pobytové náklady). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 125 000 Kč/rok, tj. 250 000 Kč na celou dobu řešení. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a ukrajinskou částí týmu jeho řešitelů na Ukrajině. Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Podrobné informace:http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-ukrajinskych

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 23. dubna 2018. 


Ľubica Skřivánková

Chlumecká literární cena J. Golla

Milí studenti, v přiložených dokumentech naleznete průvodní dopis a Přihlášku do Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla na r. 2018 pro studenty vysokých škol.


Přílohy:

literarni_cena
goll_prihlaska

Ľubica Skřivánková

Informace pro zájemce pro MSCA IF

Ve spolupráci s TC AV a hodnotiteli schématu MSCA IF si vás dovolujeme pozvat na workshop, který se na UK (v Karolinu) uskuteční 25.4. Workshop bude interaktivní, budeme pracovat se schválenými projektovými návrhy, proto je pro maximální účinek, počet osob na workshopu limitován na 15 (maximálně však 20) osob. Workshop je určen pro ty, kteří již vědí, že budou podávat návrh projektu ve výzvě MSCA-IF-2018.

Podmínky účasti, stejně jako odkaz k registraci, najdete v příloze. Přesný program a časový harmonogram celého dne, bude doplněn cca měsíc před konáním akce. Program však nebude trvat déle jak do 16:00. Je velmi vhodné, aby potenciální účastníci navštívili také Národní informační den, který se bude 21.3. v Akademii věd. Ten je dobrým základem  pro pozdější práci na workshopu a pro psaní projektu.


Přílohy:

msca

Ľubica Skřivánková

Call for Applications | Olympia Summer Academy

The Olympia Summer Academy (OSA) and the European International Studies Association (EISA) are pleased to announce a unique educational opportunity for graduate students, researchers, young professionals and senior undergraduates: the 2018 Olympia Summer Academy in Comparative and International Politics. For all information in regards to the program and the application process, please visit: www.olympiasummeracademy.org

Please, see also the Call for Applications attached.


Přílohy:

olympia

Ľubica Skřivánková

Jean Monnet Chair in Migration Conference

Faculty of Social Sciences of University of Saint Cyril and Methodius in Trnava invites to participate at international scientific conference MIGRATION: THE CHALLENGE OF EUROPEAN STATES under the project grant Jean Monnet Chair in Migration: The Challenge of European States. The conference will be held at Faculty of Social Sciences UCM in Trnava, Slovakia on April 26-27 2018.

More information:

For general inquiries related to paper proposals as well as organizational  matters and othercorrespondence, please, contact: jaroslav.mihalik@ucm.sk


Přílohy:

jmch

Ľubica Skřivánková

Program grantů a stipendií - Vzdělávací nadace Jana Husa na rok 2018

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2018 programy stipendií a grantů, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Program Stipendium Husovy nadace má cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Podrobné informace naleznete zde.

Žadatelé o stipendium komunikují s Nadací přímo (termín u zadavatele je 9. září 2018). Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Podrobné informace naleznete zde. Termín oddělení vědy FSV pro předložení písemných podkladů: 3. září 2018.


Ľubica Skřivánková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2018

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2018. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace:

https://nclf.cz/nadacni-program/

Formuláře:

https://nclf.cz/formulare/

Postup podání žádosti:

https://nclf.cz/jak-zadat/

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 21.2.2018 (granty), 14.3. a 3.9.2018 (cestovní stipendia).


Ľubica Skřivánková
Příležitosti


Aktualita na web součástí - cyklojízda

Rektorský sportovní den: inline/cyklojízda

V rámci rektorského dne se ve středu 16. 5. 2018 uskuteční devátý ročník cyklojízdy a inlinejízdy FSV UK. Zveme všechny studenty a zaměstnance naší fakulty i dalších fakult a součástí Univerzity.

Účastníci se sejdou v 10:00 na Palackého náměstí před sochou (cyklisté), v 10:15 u dětského hřiště v Podolí (zast. tramvaje „Podolská vodárna“, (bruslaři)). 

Cyklisté, a od Podolí též in-line bruslaři, vyjedou společně po cyklostezce A2 (Vltava pravobřežní) směrem na jih z Prahy po trase Nové město-Podolí-Braník-Modřany-Komořany-Zbraslav. V průběhu akce budou zastávky (plánovaná místa: dětské hřiště Braník, břeh řeky Vltavy u stanice vlaku Modřany, případně restaurace u Modřanského biografu a Zbraslav u stánků na cyklostezce).

Pro zpestření programu budou po cestě organizovány volitelné soutěže – využity budou např. lana, bungee gumy, lyže pro 7 lidí, a další (bruslaři, vezměte si případně i pevnou obuv).

Registrace předem je nutná, max. počet účastníků: 100.

registrační formulář

Jiné sporty

Výběr dalších sportů je velmi pestrý.  Na své si přijdou zájemci o atletiku, aerobik, basketbal, florbal, fotbal, volejbal, plavání, tenis, ale i o orientační běh, rafting, lezení na umělé stěně atd. Více informací na stránce rektorského dne.

plakát - rektorský den UK


Ľubica Skřivánková

Budoucnost integračního procesu: ČR v jádru nebo na periferii Evropy?

Dovolte nám pozvat Vás na konferenci 10. EVROPSKÝ DEN, organizovaný Centrem evropských studií, Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung Praha, která se uskuteční dne 19. dubna 2018 od 9:00, tradičně v prostorech Akademického klubu VŠE.

Tématem letošního ročníku je Budoucnost integračního procesu: ČR v jádru nebo na periferii Evropy? Akce proběhne v rámci tří panelů, během nichž se bude diskutovat o vizi Evropy pohledem členských států, pozici V4 v EU a poté i postavení ČR a evropských zájmů. Na konferenci vystoupí např. Yann-Sven Rittelmeyer(analytik, European Policy Centre, Brusel), Olaf Wientzek (koordinátor evropských politik, Konrad-Adenauer-Stiftung), Ondřej Benešík (předseda výboru pro evropské záležitosti, Poslanecké sněmovny PČR), Aleš Chmelař (státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR), Marek Mora (člen bankovní rady ČNB) a další zajímaví hosté. Panelové diskuse povedou Michala Hergetová (Česká televize) a Ondřej Houska (Hospodářské noviny).

Na akci se můžete registrovat zde. Program akce naleznete na webu CES.


Ľubica Skřivánková

Vyhlášení soutěže o cenu Edvarda Beneše

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení 23. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše pro rok 2018, která je určena studentům vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo z oboru sociologie. 

Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a magisterských diplomových prací. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2018 na adresu Městského úřadu Sezimova Ústí. Více informací najdete v přiloženém dopise a létačku.


Přílohy:

cena
letacek
vyzva
zasady

Ľubica Skřivánková

Nabídka pracovní pozice na MŽP

Ministerstvo životního prostředí nabízí práci na pozici vrchní ministerský rada v odboru kanceláře ministra vhodnou pro absolventy IPS FSV UK.

Pracovní náplň: zpracovávání stanovisek pro ministra k legislativním i nelegislativním materiálům určeným pro jednání vlády a k materiálům předloženým do meziresortního připomínkového řízení, připomínkování materiálů předložených do meziresortního připomínkového řízení z pohledu působnosti Ministerstva životního prostředí.

Více informací zde: https://www.mzp.cz/cz/sluzebni_misto_000067_duben_2018  


Ľubica Skřivánková

Nabídka stáže v KDU-ČSL pro studenty

Milí studenti, v příloze naleznete informační plakát a dopis od předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka s nabídkou měsíčních stáží v KDU-ČSL pro vysokoškolské studenty. Podrobnější informace o stážích naleznete rovněž v přiloženém dopise.


Přílohy:

nabidka
plakat

Ľubica Skřivánková

TAČR ÉTA 2. veřejná soutěž - nabídka podpory ze strany CPPT UK

Rádi bychom Vás informovali, že 9. května bude vyhlášena druhá veřejná soutěž v programu ÉTA. Při této příležitosti bude k dispozici nabídka podpory Centra pro přenos poznatků a technologií. Konkrétně se při přípravě projektů do programu ÉTA nabízí: 

Kontaktní osoba pro podporu ze strany CPPT: Ivana Sýkorová (Ivana.Sykorova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 209)


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko-francouzské spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-francouzské spolupráce na podporu mobility výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. 

Financují se cestovní a pobytové náklady - každá strana hradí cestovní a pobytové náklady členů výzkumného týmů svého státu. Není podporována účast výzkumníků na konferencích, kongresech a seminářích. Na řešení dvouletého projektu bude ze strany MŠMT poskytnuto maximálně 156.000 Kč. Projekty se podávají paralelně v České a Francouzské republice. MŠMT poskytne na jednu cestu do Francie a zpět maximálně 12.000 Kč. Podrobné informace naleznete zde. Formuláře jsou k dispozici zde.  

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 25. červen 2018. 


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko-německé spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-německé spolupráce na podporu mobility výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. Financují se cestovní a pobytové náklady. Každá strana hradí cestovní náklady členů výzkumného týmů svého státu a přijímající strana jeho pobytové náklady.

Není podporována účast výzkumníků na konferencích, kongresech a seminářích. Na řešení dvouletého projektu bude ze strany MŠMT poskytnuto maximálně 200.000 Kč. Projekty se podávají paralelně v České republice a v Německu. V rámci výzvy budou podporovány: krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní; dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce. Projekt se podává fakultní datovou schránkou. 

Podrobné informace zde

Formuláře zde

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 28. květen 2018. 


Ľubica Skřivánková

Pozvánka na študentskú konferenciu

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Res Publica  a Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozývajú na Vedeckú konferenciu študentov a mladých vedeckých pracovníkov, organizovanú v rámci VII. ročníka Košických politologických dialógov na tému: "Zlomové osmičky"

Konferencia sa uskutoční v dňoch 17. a 18. mája 2018 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (adresa: Moyzesova 9, 040 01 Košice). Vedecká konferencia je určená pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov predovšetkým z odborov politológia, právo, história, sociológia, verejná správa a medzinárodné vzťahy. Podrobnejšie informácie nájdete v  prílohách. 

Program konferencie bude zaslaný prihláseným účastníkom po ukončení registrácie. Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním prihlášky (v prílohe) alebo prostredníctvom  online prihlasovacieho formulára najneskôr do 30. apríla 2018.

Tešíme sa na Vašu účasť

Mgr. Lucia Laczkó, členka organizačného tímu konferencie


Přílohy:

pozvanka
konferencia
zasady
prihlaska

Ľubica Skřivánková

The Scholar Foundation - nabídka stipendií na College of Europe

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou stipendií nadačního fondu The Scholar Foundation https://www.scholarfoundation.cz. V současné době nadační fond nabízí finanční podporu zájemcům o studium na College of Europe v akademickém roce 2018/2019. Podmínkou je úspěšné projití výběrovým řízením univerzity.   V příloze naleznete informační letáček, informace k výběrovému řízení jsou k dispozici na webu nadačního fondu  https://www.scholarfoundation.cz


Přílohy:

stipendium

Ľubica Skřivánková

Pražský inovační voucher - výzva 2018

Cílem voucheru na inovační projekty je podpořit vzájemnou spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací s místem dopadu na území hl. m. Prahy. Prostřednictvím jednotlivých výzev projektu bude hl. m. Praha poskytovat podporu malým a středním podnikům na nákup služeb od výzkumných organizací. V projektu bude podporována nejen první, ale i navazující spolupráce s výzkumnými organizacemi. Univerzita Karlova by v projektu vystupovala jako „poskytovatel znalostí“.

Podpořené podniky budou mít na realizaci svých záměrů nejvýše 12 měsíců (maximální délka realizace bude vždy stanovena v jednotlivých výzvách). Podpora bude poskytována formou zpětně proplácené dotace, tzv. voucherem. Voucher opravňuje jeho držitele, tj. příjemce, využít získané finanční prostředky na hrazení předem určených služeb spojených s podporovanými aktivitami.

Max. délka projektu:

Podrobné informace zde. Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladových materiálů v první výzvě: 23. duben 2018.


Ľubica Skřivánková

Informace - ubytování pro mladé vědce na Hlávkově koleji

Dovolte, abychom Vás informovali, že na webových stránkách byla zveřejněna informace o možnosti ubytování pro mladé vědce na Hlávkově koleji - https://www.fsv.cuni.cz/aktuality/ubytovani-pro-mlade-vedce-na-hlavkove-koleji


Ľubica Skřivánková

Conflict Resolution Simulation

Civil war in the Democratic Republic of the Congo is brewing—be a part of the solution!

The Security Student Council will host a Conflict Resolution Simulation on April 28th, 2018, from 10:00-18:30 in Jinonice (J1034). Lunch will be provided. The event will be conducted entirely in English.

Applications will be open from March 26th-April 6th. Sign up here: https://goo.gl/forms/0ksT6uA6hQKm9AKk1.

Don’t miss out on a practical application of your degree!

For questions or more information, contact Alyssa Wilson, Academic Events Officer (82824459@fsv.cuni.cz).


Ľubica Skřivánková

Nadační příspěvky a stipendia Hlávkovy nadace na rok 2018

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2018.

Podpora je určena osobám připravujícím se na realizaci (také v zahraničí) vědeckého či uměleckého projektu, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) je určena k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.

Tématem pro rok 2018 pro nadační příspěvky bylo stanoveno: "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století."

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2018.php

(termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání listinných podkladů: 7. květen 2018)

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2018.php

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2018: 23. dubna, 25. června, 27. srpna, 22. října, 10. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko - rakouské spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o vyhlášení programu česko-rakouské spolupráce. Podporují se dvouleté projekty spolupráce mezi českými a rakouskými výzkumnými pracovišti v oblasti mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.  Není podporována účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu v maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. V rámci výzvy budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty v délce trvání 1 - 3 měsíce. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Projekty se podávají datovou schránkou.

Podrobné informace:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. květen 2018.


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko - americké spolupráce 2019 - 2022

MŠMT informuje o vyhlášení programu Inter-Excellence podprogramu Inter-Action LTAUSA18. Podporují se dvou až čtyřleté projekty spolupráce mezi českými a americkými výzkumnými pracovišti v oblasti základního a aplikovaného výzkumu ve všech vědních oblastech.

Řešení projektu musí být zahájeno nejdříve 1.1.2019 a ukončeno nejpozději 31.12.2022. Na americké straně je třeba za všechny zúčastněné instituce předložit podepsaný „Letter of Intent“. Projekty se podávají pouze jako datová zpráva.  

Očekávanými výsledky projektů v podprogramu jsou: publikační výsledky v impaktovaných časopisech s kódem „Jimp“ nebo v databázi Scopus s kódem „Jsc“, publikační výsledky v impaktovaných časopisech s kódem „Jimp“ nebo v databázi Scopus s kódem „Jsc“ ve  spoluautorství se zahraničním autorem, s významným podílem autorství zaměstnance příjemce podpory, výsledky s kódem „P“, „F“, „G“,„R“ nebo „Z“ podle platné Metodiky.

Podrobné informace:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-6

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 23. dubna 2018


Ľubica Skřivánková

VII. Kongres ČSPV - Call for Papers

Milí studenti, v přiloženém dokumentu naleznete informace k výzvě (Call for Papers) na VII. Kongres ČSPV, který proběhne ve dnech 5.-7.9.2018 v prostorách Metropolitní univerzity Praha. 


Přílohy:

cspv

Ľubica Skřivánková

MŠMT - projekty česko-ukrajinské spolupráce

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-ukrajinské spolupráce. Financují se projekty z oblasti humanitních a sociálních věd. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků (cestovní a pobytové náklady). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 125 000 Kč/rok, tj. 250 000 Kč na celou dobu řešení. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a ukrajinskou částí týmu jeho řešitelů na Ukrajině. Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Podrobné informace:http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-ukrajinskych

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 23. dubna 2018. 


Ľubica Skřivánková

Chlumecká literární cena J. Golla

Milí studenti, v přiložených dokumentech naleznete průvodní dopis a Přihlášku do Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla na r. 2018 pro studenty vysokých škol.


Přílohy:

literarni_cena
goll_prihlaska

Ľubica Skřivánková

Informace pro zájemce pro MSCA IF

Ve spolupráci s TC AV a hodnotiteli schématu MSCA IF si vás dovolujeme pozvat na workshop, který se na UK (v Karolinu) uskuteční 25.4. Workshop bude interaktivní, budeme pracovat se schválenými projektovými návrhy, proto je pro maximální účinek, počet osob na workshopu limitován na 15 (maximálně však 20) osob. Workshop je určen pro ty, kteří již vědí, že budou podávat návrh projektu ve výzvě MSCA-IF-2018.

Podmínky účasti, stejně jako odkaz k registraci, najdete v příloze. Přesný program a časový harmonogram celého dne, bude doplněn cca měsíc před konáním akce. Program však nebude trvat déle jak do 16:00. Je velmi vhodné, aby potenciální účastníci navštívili také Národní informační den, který se bude 21.3. v Akademii věd. Ten je dobrým základem  pro pozdější práci na workshopu a pro psaní projektu.


Přílohy:

msca

Ľubica Skřivánková

Call for Applications | Olympia Summer Academy

The Olympia Summer Academy (OSA) and the European International Studies Association (EISA) are pleased to announce a unique educational opportunity for graduate students, researchers, young professionals and senior undergraduates: the 2018 Olympia Summer Academy in Comparative and International Politics. For all information in regards to the program and the application process, please visit: www.olympiasummeracademy.org

Please, see also the Call for Applications attached.


Přílohy:

olympia

Ľubica Skřivánková

Jean Monnet Chair in Migration Conference

Faculty of Social Sciences of University of Saint Cyril and Methodius in Trnava invites to participate at international scientific conference MIGRATION: THE CHALLENGE OF EUROPEAN STATES under the project grant Jean Monnet Chair in Migration: The Challenge of European States. The conference will be held at Faculty of Social Sciences UCM in Trnava, Slovakia on April 26-27 2018.

More information:

For general inquiries related to paper proposals as well as organizational  matters and othercorrespondence, please, contact: jaroslav.mihalik@ucm.sk


Přílohy:

jmch

Ľubica Skřivánková

Program grantů a stipendií - Vzdělávací nadace Jana Husa na rok 2018

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2018 programy stipendií a grantů, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Program Stipendium Husovy nadace má cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Podrobné informace naleznete zde.

Žadatelé o stipendium komunikují s Nadací přímo (termín u zadavatele je 9. září 2018). Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Podrobné informace naleznete zde. Termín oddělení vědy FSV pro předložení písemných podkladů: 3. září 2018.


Ľubica Skřivánková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2018

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2018. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace:

https://nclf.cz/nadacni-program/

Formuláře:

https://nclf.cz/formulare/

Postup podání žádosti:

https://nclf.cz/jak-zadat/

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 21.2.2018 (granty), 14.3. a 3.9.2018 (cestovní stipendia).


Ľubica Skřivánková