SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Příležitosti
Příležitosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Výběrová řízení na OZS (MF a MU dohody, Kucera Scholarship, letní škola v USA)

Dovolujeme si Vás informovat ohledně výběrových řízení pro vyjíždějící studenty v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod, Kucera scholarship a letních škol v USA. Termín dodání požadovaných dokumentů je 2. 11. 2018. Pohovory poté proběhnou 7. nebo 8. 11. 2018.   Jedná se o:   a) Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod na zimní semestr akademického roku 2019/2020 (není-li uvedeno jinak):   ČJ:  

Mezifakultní dohody

Meziuniverzitní dohody

EN:

Faculty agreements

University agreements

b) Stipendijní studijní pobyty na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v akademickém roce 2019/2020 v rámci Kucera Scholarship:

ČJ:

Kucera Schlarship

EN:

Kucera Scholarship

c) Letní školy ve Washingtonu, D.C., jedná se o osmitýdenní studijní pobyt na letních školách na George Mason University (GMU):

ČJ: (Pouze pro studenty s českým občanstvím)

Letní školy   V případě dotazů kontaktujte A. Höschlovou z OZS.


Jana Krejčíková

Mentoring program

V našem mentoring programu jsou pořád volná místa! Nenechte si ujít úžasnou příležitost nakopnout svou kariéru, či získat užitečné tipy a pracovní kontakty od úspěšných absolventů IPS. Kariérně Vám poradí třeba nejmladší manager BMW nebo programový ředitel Amazonu v ČR. Posílejte své CV a motivační dopisy na miroslava.kulkova@fsv.cuni.cz. do 15.10. 2018.  Více info na odkazu: https://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-434.html


Jana Krejčíková

NABÍDKA STÁŽÍ NA ČESKÝCH CENTRECH V ZAHRANIČÍ NA ROK 2019

Milí studenti, níže naleznete souhrnnou nabídku stáží na všech Českých centrech v zahraničí.

ČC Berlín, ČC Bratislava, ČC Brusel , ČC Budapešť - 2 typy stáží: kulturní management / grafika+fotografie, ČC Bukurešť, ČC Kyjev-  lektorská stáž (výuka češtiny pro cizince), ČC Londýn,ČC Madrid, ČC Milán, ČC Mnichov, ČC Moskva - 2 typy stáží: kultura+administrativa / lektorská (výuka češtiny pro cizince), ČC New York, ČC Paříž - 2 typy stáží: kultura+administrativa / grafika+fotografie, ČC Rotterdam, ČC Řím, ČC Stockholm, ČC Sofie, ČC Tokio,ČC Varšava, ČC Vídeň


Jana Krejčíková

Podzimní výlet do Krakova a okolí

Milí studenti,obdrželi jsme nabídku na jeden z výletů. Tento podzim (2.11.-4.11.) bude navštíven Krakov, krásné město a sídlo polských králů. Plánované jsou dvě prohlídky vedené místním průvodcem nebo návštěva hradu Wawel, kde jsou pohřbeni polští králové či tragicky zesnulý Lech Kaczyński. Při cestě do Krakova čeká účastníky zastávka v Osvětimi s komentovanou exkurzí do bývalého koncentračního tábora. Prohlídka tábora není povinná, alternativní variantou je návštěva města Osvětim.   Přihlášky a dotazy posílejte na vylety.ims@seznam.cz, více informací (včetně ceny a fotek) naleznete zde: https://www.facebook.com/events/2160360897568149/  


Jana Krejčíková

Vyhlášení soutěží MZV 2019

Vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o vyhlášení následujících grantových soutěží Ministerstva zahraničních věcí:

1) výběrové řízení na podporu společných česko-polských projektů realizovaných v roce 2019 -  podporované aktivity: konference, semináře, vědecké a výzkumné projekty, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů; 

2) výběrové řízení na projekty z prioritních oblastí zahraniční politiky ČR a mezinárodních projektů pro rok 2019, podporované aktivity: konference, semináře, diskusní fóra, summity. Přehled podporovaných témat je zveřejněn na https://www.mzv.cz/file/3007156/Priloha_c._X___Prioritni_temata_ceske_zahranicni_politiky.doc

Podpora z veřejných prostředků  může činit max. 70% nákladů (ve výjimečných případech 100%). Podrobné informace o uvedených výzvách naleznete v aktualitách odd. vědy - https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/aktualni-vyzvy-veda-vyzkum.

V případě, že bude na Vašem pracovišti projekt připravován, prosíme o zaslání informace do 15. října, aby byl dostatek času na přípravu veškerých povinných příloh včetně čestných prohlášení, která podepisuje rektor. Řešitelům rovněž zašleme předvyplněné formuláře (fakultní a univerzitní části). Termín zaslání návrhů projektů na oddělení vědy je 24. října. V případě dotazů k soutěžím se prosím obracejte na paní E. Horníčkou z oddělení vědy FSV UK.


Ľubica Skřivánková

Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy EHP a Norska 2014-2021

Ministerstvo financí ČR informuje o programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021. Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou v oblasti snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Pro první výzvu v programu je alokováno €250.000. Fond pokrývá až 100% způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Financování probíhá formou zálohových plateb. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online nejméně jeden měsíc před začátkem realizace iniciativy.Podporují se všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy.Příklady podporovaných aktivit: workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu; studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zprávy, studie a publikace; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a stáže.Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.Elektronické podání projektu: https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU/menu.aspx

Podrobné informace: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592

Žádosti se podávají průběžně nejméně jeden měsíc před zahájením realizace.


Jana Krejčíková

Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2019/20 pro české a německé studenty 8 stipendií ke studijnímu pobytu v sousedním státu. Nabídka stipendií se týká výlučně studentů, kteří chtějí během studia absolvovat jedno nebo dvousemestrální studijní pobyty pobyt v sousedním státu. Stipendium se neuděluje těm, kdo v sousedním státu právě absolvoval jiný studijní pobyt. Je vyloučena dvojí stipendijní podpora, tj. současné pobírání dalšího stipendia. Stipendia jsou určena na jeden nebo na dva semestry, počínaje zimním semestrem. O stipendium se mohou ucházet studenti Bc., Mgr. studia i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů.  Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium Fondu budoucnosti pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019. Podrobné informace: http://fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/


Jana Krejčíková

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční

Mezi podporované aktivity patří konference a semináře, diskusní fóra, summity. Podpora z veřejných prostředků může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). MZV ČR má zájem o návrhy projektů v těchto oblastechPodrobné informace a formuláře. Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 15. října 2018. Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 24. října 2018


Jana Krejčíková

MZV ČR vyhlásilo výběrová řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2019

Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z veřejných prostředků včetně prostředků MZV může činit max. 70% nákladů. Podrobné informace a formuláře. Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 15. října 2018. Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 24. října 2018


Jana Krejčíková

Výzva MŠMT česko-čínská spolupráce

MŠMT informuje o výzvě mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi českými a čínskými výzkumnými institucemi a podniky. Návrh projektu nesmí být řešen v jiném programu.Podporuje se výhradně aplikovaný výzkum. Doba řešení projektů je stanovena na tři roky. Maximální výše podpory na jeden projekt na dobu jednoho kalendářního roku se  stanovuje na sedm milionů Kč. Výzkumné organizace obdrží podporu až do výše 100% oprávněných nákladů.  Projekt může mít pouze jednoho dalšího účastníka, který musí být malým nebo středním podnikem se sídlem v ČR a obsahovat návrh smlouvy o účasti na řešení projektu. V projektu je povinnost předložit návrh smlouvy o využití výsledků dosažených při řešení projektu a o využití práv k takto získanému duševnímu vlastnictví mezi uchazečem na české straně a uchazečem na čínské straně (partnerská smlouva mezi uchazečem na české straně a uchazečem na čínské straně). Projekt se podává výhradně datovou schránkou. Výsledky budou vyhlášené dne 2. května 2019. Věnujte prosím pozornost podmínkám způsobilosti žadatelůPodrobné informace a formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-1

Termín fakultního oddělení věd pro předložení podkladů: 17. prosince 2018.


Jana Krejčíková

Pozvánka na seminář "Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky"

Milí studenti, dovolujeme si pozvat Vás na seminář s názvem "Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky".  Akce proběhne 23. 10. 2018 od 9.00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Přihlásit se můžete zde https://rozhodujoevrope.typeform.com/to/yP6QIM anebo prostřednictvím emailu: akce@eutis.cz. Na viděnou se těší tým Eurocentra Praha.


Přílohy:

pozvani

Ľubica Skřivánková

Nově vyhlášené výzvy MSCA/H2020

MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF): opening date: 12/4/2018, fakultní deadline: 5/9/2018

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2018: opening date: 12/4/2018, fakultní deadline: 20/9/2018  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN): opening date: 13/9/2018, fakultní deadline: 8/1/2019  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html

OČEKÁVANÉ VÝZVY:MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2019: opening date:  4/4/2019, fakultní deadline : 19/9/2019 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2019.html

 

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships - IF)

IF podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility (vč. možnosti krátkodobých stáží, ideálně v soukromém sektoru), návrat výzkumných pracovníků ze třetích zemí zpět do Evropy i návrat do výzkumu po přerušení vědecké kariéry.

Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND)

Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů, podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu. 

Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks - ITN) 

ITN se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů. Evropská komise si od těchto schémat slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumných pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak v akademickém sektoru.

Lenka Zemanová, Cert HE  Oddělení vědy


Ľubica Skřivánková

Nadační příspěvky a stipendia Hlávkovy nadace na rok 2018

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2018.

Podpora je určena osobám připravujícím se na realizaci (také v zahraničí) vědeckého či uměleckého projektu, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) je určena k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.

Tématem pro rok 2018 pro nadační příspěvky bylo stanoveno: "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století."

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2018.php

(termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání listinných podkladů: 7. květen 2018)

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2018.php

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2018: 23. dubna, 25. června, 27. srpna, 22. října, 10. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.


Ľubica Skřivánková
Příležitosti


Výběrová řízení na OZS (MF a MU dohody, Kucera Scholarship, letní škola v USA)

Dovolujeme si Vás informovat ohledně výběrových řízení pro vyjíždějící studenty v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod, Kucera scholarship a letních škol v USA. Termín dodání požadovaných dokumentů je 2. 11. 2018. Pohovory poté proběhnou 7. nebo 8. 11. 2018.   Jedná se o:   a) Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod na zimní semestr akademického roku 2019/2020 (není-li uvedeno jinak):   ČJ:  

Mezifakultní dohody

Meziuniverzitní dohody

EN:

Faculty agreements

University agreements

b) Stipendijní studijní pobyty na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v akademickém roce 2019/2020 v rámci Kucera Scholarship:

ČJ:

Kucera Schlarship

EN:

Kucera Scholarship

c) Letní školy ve Washingtonu, D.C., jedná se o osmitýdenní studijní pobyt na letních školách na George Mason University (GMU):

ČJ: (Pouze pro studenty s českým občanstvím)

Letní školy   V případě dotazů kontaktujte A. Höschlovou z OZS.


Jana Krejčíková

Mentoring program

V našem mentoring programu jsou pořád volná místa! Nenechte si ujít úžasnou příležitost nakopnout svou kariéru, či získat užitečné tipy a pracovní kontakty od úspěšných absolventů IPS. Kariérně Vám poradí třeba nejmladší manager BMW nebo programový ředitel Amazonu v ČR. Posílejte své CV a motivační dopisy na miroslava.kulkova@fsv.cuni.cz. do 15.10. 2018.  Více info na odkazu: https://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-434.html


Jana Krejčíková

NABÍDKA STÁŽÍ NA ČESKÝCH CENTRECH V ZAHRANIČÍ NA ROK 2019

Milí studenti, níže naleznete souhrnnou nabídku stáží na všech Českých centrech v zahraničí.

ČC Berlín, ČC Bratislava, ČC Brusel , ČC Budapešť - 2 typy stáží: kulturní management / grafika+fotografie, ČC Bukurešť, ČC Kyjev-  lektorská stáž (výuka češtiny pro cizince), ČC Londýn,ČC Madrid, ČC Milán, ČC Mnichov, ČC Moskva - 2 typy stáží: kultura+administrativa / lektorská (výuka češtiny pro cizince), ČC New York, ČC Paříž - 2 typy stáží: kultura+administrativa / grafika+fotografie, ČC Rotterdam, ČC Řím, ČC Stockholm, ČC Sofie, ČC Tokio,ČC Varšava, ČC Vídeň


Jana Krejčíková

Podzimní výlet do Krakova a okolí

Milí studenti,obdrželi jsme nabídku na jeden z výletů. Tento podzim (2.11.-4.11.) bude navštíven Krakov, krásné město a sídlo polských králů. Plánované jsou dvě prohlídky vedené místním průvodcem nebo návštěva hradu Wawel, kde jsou pohřbeni polští králové či tragicky zesnulý Lech Kaczyński. Při cestě do Krakova čeká účastníky zastávka v Osvětimi s komentovanou exkurzí do bývalého koncentračního tábora. Prohlídka tábora není povinná, alternativní variantou je návštěva města Osvětim.   Přihlášky a dotazy posílejte na vylety.ims@seznam.cz, více informací (včetně ceny a fotek) naleznete zde: https://www.facebook.com/events/2160360897568149/  


Jana Krejčíková

Vyhlášení soutěží MZV 2019

Vážení kolegové, rádi bychom Vás informovali o vyhlášení následujících grantových soutěží Ministerstva zahraničních věcí:

1) výběrové řízení na podporu společných česko-polských projektů realizovaných v roce 2019 -  podporované aktivity: konference, semináře, vědecké a výzkumné projekty, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů; 

2) výběrové řízení na projekty z prioritních oblastí zahraniční politiky ČR a mezinárodních projektů pro rok 2019, podporované aktivity: konference, semináře, diskusní fóra, summity. Přehled podporovaných témat je zveřejněn na https://www.mzv.cz/file/3007156/Priloha_c._X___Prioritni_temata_ceske_zahranicni_politiky.doc

Podpora z veřejných prostředků  může činit max. 70% nákladů (ve výjimečných případech 100%). Podrobné informace o uvedených výzvách naleznete v aktualitách odd. vědy - https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/aktualni-vyzvy-veda-vyzkum.

V případě, že bude na Vašem pracovišti projekt připravován, prosíme o zaslání informace do 15. října, aby byl dostatek času na přípravu veškerých povinných příloh včetně čestných prohlášení, která podepisuje rektor. Řešitelům rovněž zašleme předvyplněné formuláře (fakultní a univerzitní části). Termín zaslání návrhů projektů na oddělení vědy je 24. října. V případě dotazů k soutěžím se prosím obracejte na paní E. Horníčkou z oddělení vědy FSV UK.


Ľubica Skřivánková

Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy EHP a Norska 2014-2021

Ministerstvo financí ČR informuje o programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021. Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou v oblasti snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Pro první výzvu v programu je alokováno €250.000. Fond pokrývá až 100% způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Financování probíhá formou zálohových plateb. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online nejméně jeden měsíc před začátkem realizace iniciativy.Podporují se všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy.Příklady podporovaných aktivit: workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu; studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zprávy, studie a publikace; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a stáže.Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.Elektronické podání projektu: https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU/menu.aspx

Podrobné informace: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592

Žádosti se podávají průběžně nejméně jeden měsíc před zahájením realizace.


Jana Krejčíková

Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2019/20 pro české a německé studenty 8 stipendií ke studijnímu pobytu v sousedním státu. Nabídka stipendií se týká výlučně studentů, kteří chtějí během studia absolvovat jedno nebo dvousemestrální studijní pobyty pobyt v sousedním státu. Stipendium se neuděluje těm, kdo v sousedním státu právě absolvoval jiný studijní pobyt. Je vyloučena dvojí stipendijní podpora, tj. současné pobírání dalšího stipendia. Stipendia jsou určena na jeden nebo na dva semestry, počínaje zimním semestrem. O stipendium se mohou ucházet studenti Bc., Mgr. studia i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů.  Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium Fondu budoucnosti pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019. Podrobné informace: http://fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/


Jana Krejčíková

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční

Mezi podporované aktivity patří konference a semináře, diskusní fóra, summity. Podpora z veřejných prostředků může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). MZV ČR má zájem o návrhy projektů v těchto oblastechPodrobné informace a formuláře. Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 15. října 2018. Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 24. října 2018


Jana Krejčíková

MZV ČR vyhlásilo výběrová řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2019

Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z veřejných prostředků včetně prostředků MZV může činit max. 70% nákladů. Podrobné informace a formuláře. Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 15. října 2018. Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 24. října 2018


Jana Krejčíková

Výzva MŠMT česko-čínská spolupráce

MŠMT informuje o výzvě mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi českými a čínskými výzkumnými institucemi a podniky. Návrh projektu nesmí být řešen v jiném programu.Podporuje se výhradně aplikovaný výzkum. Doba řešení projektů je stanovena na tři roky. Maximální výše podpory na jeden projekt na dobu jednoho kalendářního roku se  stanovuje na sedm milionů Kč. Výzkumné organizace obdrží podporu až do výše 100% oprávněných nákladů.  Projekt může mít pouze jednoho dalšího účastníka, který musí být malým nebo středním podnikem se sídlem v ČR a obsahovat návrh smlouvy o účasti na řešení projektu. V projektu je povinnost předložit návrh smlouvy o využití výsledků dosažených při řešení projektu a o využití práv k takto získanému duševnímu vlastnictví mezi uchazečem na české straně a uchazečem na čínské straně (partnerská smlouva mezi uchazečem na české straně a uchazečem na čínské straně). Projekt se podává výhradně datovou schránkou. Výsledky budou vyhlášené dne 2. května 2019. Věnujte prosím pozornost podmínkám způsobilosti žadatelůPodrobné informace a formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-1

Termín fakultního oddělení věd pro předložení podkladů: 17. prosince 2018.


Jana Krejčíková

Pozvánka na seminář "Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky"

Milí studenti, dovolujeme si pozvat Vás na seminář s názvem "Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky".  Akce proběhne 23. 10. 2018 od 9.00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Přihlásit se můžete zde https://rozhodujoevrope.typeform.com/to/yP6QIM anebo prostřednictvím emailu: akce@eutis.cz. Na viděnou se těší tým Eurocentra Praha.


Přílohy:

pozvani

Ľubica Skřivánková

Nově vyhlášené výzvy MSCA/H2020

MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF): opening date: 12/4/2018, fakultní deadline: 5/9/2018

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2018: opening date: 12/4/2018, fakultní deadline: 20/9/2018  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN): opening date: 13/9/2018, fakultní deadline: 8/1/2019  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html

OČEKÁVANÉ VÝZVY:MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2019: opening date:  4/4/2019, fakultní deadline : 19/9/2019 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2019.html

 

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships - IF)

IF podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility (vč. možnosti krátkodobých stáží, ideálně v soukromém sektoru), návrat výzkumných pracovníků ze třetích zemí zpět do Evropy i návrat do výzkumu po přerušení vědecké kariéry.

Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND)

Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů, podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu. 

Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks - ITN) 

ITN se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů. Evropská komise si od těchto schémat slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumných pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak v akademickém sektoru.

Lenka Zemanová, Cert HE  Oddělení vědy


Ľubica Skřivánková

Nadační příspěvky a stipendia Hlávkovy nadace na rok 2018

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2018.

Podpora je určena osobám připravujícím se na realizaci (také v zahraničí) vědeckého či uměleckého projektu, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) je určena k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.

Tématem pro rok 2018 pro nadační příspěvky bylo stanoveno: "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století."

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2018.php

(termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání listinných podkladů: 7. květen 2018)

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2018.php

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2018: 23. dubna, 25. června, 27. srpna, 22. října, 10. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.


Ľubica Skřivánková