SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Citační norma
Dokumenty
Citační norma
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Citování se řídí pravidly mezinárodní normy ČSN EN ISO 690, nejnovější platnou verzí je aktualizace z roku 2011. Normu je možné zapůjčit prezenčně u pultu v jinonické knihovně (sign. I8-28).


Podrobněji se normou zabývá portál http://www.citace.com/ v textu Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 viz http://www.citace.com/dokumenty.php


Další informace a příklady citací nejdete na webových stránkách knihoven např. http://knihovna.jinonice.cuni.cz/pomucky/jak-citovat, kde je rovněž dostupná příručka s příklady citací různých typů dokumentů (včetně elektronických), nebohttp://knihovna.fsv.cuni.cz/Jak-citovat


Uváděním pramenů a citací se věnuje též Pokyn děkana č. 5/2006 - Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství.


Pokud potřebujete konzultaci, můžete se obrátit na jinonickou knihovnu (knihovnajin@ruk.cuni.cz).


Nejčastější prohřešky proti citační etice

  • Necitování díla, které autor použil, je pokládáno za nejzávažnější přestupek proti etice vědecké práce.

  • Nepřesné citování. Všechny zdroje musí být citovány a uváděny v bibliografickém přehledu tak, aby je bylo možné identifikovat a nalézt. Nepřesné citace jsou dokladem nezvládnutí základu profesní práce a může být podkladem ke sníženému hodnocení předloženého textu.

  • Citování díla, které nebylo při práci použito. Nejčastěji je výrazem snahy zakrýt nedostatky v rešeršní práci autora. Za zvláště nevhodné je uvádět kapacity v oboru jen proto, jakou roli v oboru hrají, tedy bez ohledu na prokazatelný vztah k analyzovanému tématu.

  • Citování vlastních děl, která nemají souvislost s novým dílem (tzv. autocitace). Je vhodné odkazovat na vlastní dříve publikovanou (či napsanou) práci, pokud souvisí s tématem. Je však pokládáno za profesně a eticky nevhodné citovat vlastní práce, pokud jednoznačně nesouvisí s tématem nové práce.


Citační norma
Citování se řídí pravidly mezinárodní normy ČSN EN ISO 690, nejnovější platnou verzí je aktualizace z roku 2011. Normu je možné zapůjčit prezenčně u pultu v jinonické knihovně (sign. I8-28).


Podrobněji se normou zabývá portál http://www.citace.com/ v textu Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 viz http://www.citace.com/dokumenty.php


Další informace a příklady citací nejdete na webových stránkách knihoven např. http://knihovna.jinonice.cuni.cz/pomucky/jak-citovat, kde je rovněž dostupná příručka s příklady citací různých typů dokumentů (včetně elektronických), nebohttp://knihovna.fsv.cuni.cz/Jak-citovat


Uváděním pramenů a citací se věnuje též Pokyn děkana č. 5/2006 - Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství.


Pokud potřebujete konzultaci, můžete se obrátit na jinonickou knihovnu (knihovnajin@ruk.cuni.cz).


Nejčastější prohřešky proti citační etice