SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
PhDr. Ilona Masopustová
Kontakty
PhDr. Ilona Masopustová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Ilona Masopustová

"Ilona Masopustová se odborně zaměřuje na výzkum lokální politiky, autonomii územně-samosprávných celků a prosazování municipálních zájmů. Ilona je řešitelkou projektu podpořeného Grantovou agenturou Univerzita Karlovy v Praze „Finanční aspekty autonomie municipalit v politickém systému České republiky“ (2014-2016), participovala na projektu Grantové agentury České republiky „Nástroje slučování fragmentovaných lokálních samospráv. Zkušenosti a praxe evropských zemí a analýza jejich možného využití v České republice“ (2010-2012). Ilona je místropředsedkyní Občanské sdružení Lokalnipolitika.cz, členkou European Network of Observatory on Local Autonomy a České společnosti pro politické vědy. Výsledky Ilonina výzkumu jsou publikovány v monografii o politických aspektech financování českých municipalit (Kruntorádová 2015), v monografii o české lokální politice pro LInstitut du Monde et du Développement Observatory (Kruntorádová, Jüptner 2015), v kapitolách v mezinárodních monografií (Kruntorádová 2013; Kruntorádová, Jüptner 2014) a indexovaných časopisech (Kruntorádová 2015; Jüptner, Valušová, Kruntorádová 2014; Kruntorádová 2013, Kruntorádová, Jüptner 2012).


Institut politologických studií, Katedra politologie

Funkce: interní doktorandka

Emaililona.masopustova@fsv.cuni.cz

Telefon: 251 080 258

Místnost: č. J3100, budova Jinonice, budova

Konzultační hodiny:


Přehled publikací

PhDr. Ilona Masopustová

PhDr. Ilona Masopustová

"Ilona Masopustová se odborně zaměřuje na výzkum lokální politiky, autonomii územně-samosprávných celků a prosazování municipálních zájmů. Ilona je řešitelkou projektu podpořeného Grantovou agenturou Univerzita Karlovy v Praze „Finanční aspekty autonomie municipalit v politickém systému České republiky“ (2014-2016), participovala na projektu Grantové agentury České republiky „Nástroje slučování fragmentovaných lokálních samospráv. Zkušenosti a praxe evropských zemí a analýza jejich možného využití v České republice“ (2010-2012). Ilona je místropředsedkyní Občanské sdružení Lokalnipolitika.cz, členkou European Network of Observatory on Local Autonomy a České společnosti pro politické vědy. Výsledky Ilonina výzkumu jsou publikovány v monografii o politických aspektech financování českých municipalit (Kruntorádová 2015), v monografii o české lokální politice pro LInstitut du Monde et du Développement Observatory (Kruntorádová, Jüptner 2015), v kapitolách v mezinárodních monografií (Kruntorádová 2013; Kruntorádová, Jüptner 2014) a indexovaných časopisech (Kruntorádová 2015; Jüptner, Valušová, Kruntorádová 2014; Kruntorádová 2013, Kruntorádová, Jüptner 2012).


Institut politologických studií, Katedra politologie

Funkce: interní doktorandka

Emaililona.masopustova@fsv.cuni.cz

Telefon: 251 080 258

Místnost: č. J3100, budova Jinonice, budova

Konzultační hodiny:


Přehled publikací