SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Doc. PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Kontakty
Doc. PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Doc. PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.

Doc. Ditrych působí  na katedře mezinárodních vztahů a je ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.

Vystudoval mezinárodní vztahy na University of Cambridge (MPhil.) a na Fakultě sociálních věd UK (Ph.D.), kde dříve absolvoval magisterské studium politologie. Jeho diplomová práce Náhorní Karabach: Etnopolitika a geopolitika konfliktu byla oceněna Bolzanovou cenou rektora UK (2006). V minulosti působiljako výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, výzkumný pracovník Belfer Center, Harvard University (díky Fulbrightovu stipendiu), hostující výzkumník na CERI, Sciences Po v Paříži a na Stiftung Wissenschaft und Politik v Berlíně, jako přidružený výzkumný pracovník při European Union Institute for Security Studies (EUISS) a analytik v NATO SHAPE. Byl rovněž externím poradcem ministra zahraničních věcí ČR (2014-2015) a přednášel na Diplomatické akademii MZV ČR.


Ve svém současném výzkumu, inspirovaném kontinentální filosofií 20. století, se zabývá především terorismem, evropskými vnějšími politikami (zejména v oblasti tzv. sousedství) a etnopolitickými konflikty, které konceptualizuje jako asembláže, dynamické skladby heterogenních prvků propojených strategicky orientovanými siločarami. Věnuje se tzv. hybridním revolučním aktérům (např. ISIS) a konstitutivním efektům jejich působení na globální politiku;a dynamice proměn bezpečnostních společenství charakterizovaných očekáváními pokojného řešení konfliktů.


Doc. Ditrych je autorem čtyř desítek odborných článků a knižních kapitol. Jeho stati byly publikovány v předních impaktovaných časopisech v oboru mezinárodních vztahů jako jsou Security Dialogue, Bulletin of the Atomic Scientists, Journal of International Relations and Development, International Relations, International Politics nebo Historical Social Research. Jeho poslední kniha, Tracing the Discourses of Terrorism: Identity, Genealogy and State, byla vydána v nakladatelství Palgrave Macmillan (2014, recenze zde a zde).


Doc. Ditrych se podílel na řešení řady domácích i zahraničních grantů a vypracování odborných analýz pro MZV (v nedávné době mj. série explorativních scénáristických studií mezinárodního bezpečnostního prostředí), EEAS nebo Evropský parlament. V současné době je vedoucím řešitelem projektu PRIMUS 17/HUM/24 Hybridní revoluční aktéři v globální politice(2018-) a seniorním výzkumníkem mezioborového univerzitního centra excelence UNCE Násilí, trauma a spravedlnost (2018-).


K tématům svého odborného zájmu se pravidelně vyjadřuje ve sdělovacích prostředcích.Doc. Ditrych členem Rady Orientálního ústavu AV ČR (2017-), členem Vědecké rady MZV ČR (2018-) a členem odborného panelu č. 5 Společenské vědy vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2018-). Je rovněž bývalým členem Akademického senátu FSV UK (2016-2018) a předsedou jeho Ekonomické komise (2017).
Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

telefon: 296 824 648

email: ditrych@fsv.cuni.cz

kancelář: 407, Nové Butovice, Pekařská 16

konzultační hodiny:

Čtvrtek 11.00-12.00, P407

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODIwNzA5MTktMTg5YS00Y2FkLThiNGItOTFjMTExNzZlMzVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%221e2d902a-3f4a-441f-891b-54630429ab82%22%7dTExNzZlMzVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%221e2d902a-3f4a-441f-891b-54630429ab82%22%7djMTExNzZlMzVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%221e2d902a-3f4a-441f-891b-54630429ab82%22%7dŽivotopis (včetně publikační činnosti) zde.

Přehled publikací

Vedené práce

Doc. PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.

Doc. PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.

Doc. Ditrych působí  na katedře mezinárodních vztahů a je ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.

Vystudoval mezinárodní vztahy na University of Cambridge (MPhil.) a na Fakultě sociálních věd UK (Ph.D.), kde dříve absolvoval magisterské studium politologie. Jeho diplomová práce Náhorní Karabach: Etnopolitika a geopolitika konfliktu byla oceněna Bolzanovou cenou rektora UK (2006). V minulosti působiljako výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, výzkumný pracovník Belfer Center, Harvard University (díky Fulbrightovu stipendiu), hostující výzkumník na CERI, Sciences Po v Paříži a na Stiftung Wissenschaft und Politik v Berlíně, jako přidružený výzkumný pracovník při European Union Institute for Security Studies (EUISS) a analytik v NATO SHAPE. Byl rovněž externím poradcem ministra zahraničních věcí ČR (2014-2015) a přednášel na Diplomatické akademii MZV ČR.


Ve svém současném výzkumu, inspirovaném kontinentální filosofií 20. století, se zabývá především terorismem, evropskými vnějšími politikami (zejména v oblasti tzv. sousedství) a etnopolitickými konflikty, které konceptualizuje jako asembláže, dynamické skladby heterogenních prvků propojených strategicky orientovanými siločarami. Věnuje se tzv. hybridním revolučním aktérům (např. ISIS) a konstitutivním efektům jejich působení na globální politiku;a dynamice proměn bezpečnostních společenství charakterizovaných očekáváními pokojného řešení konfliktů.


Doc. Ditrych je autorem čtyř desítek odborných článků a knižních kapitol. Jeho stati byly publikovány v předních impaktovaných časopisech v oboru mezinárodních vztahů jako jsou Security Dialogue, Bulletin of the Atomic Scientists, Journal of International Relations and Development, International Relations, International Politics nebo Historical Social Research. Jeho poslední kniha, Tracing the Discourses of Terrorism: Identity, Genealogy and State, byla vydána v nakladatelství Palgrave Macmillan (2014, recenze zde a zde).


Doc. Ditrych se podílel na řešení řady domácích i zahraničních grantů a vypracování odborných analýz pro MZV (v nedávné době mj. série explorativních scénáristických studií mezinárodního bezpečnostního prostředí), EEAS nebo Evropský parlament. V současné době je vedoucím řešitelem projektu PRIMUS 17/HUM/24 Hybridní revoluční aktéři v globální politice(2018-) a seniorním výzkumníkem mezioborového univerzitního centra excelence UNCE Násilí, trauma a spravedlnost (2018-).


K tématům svého odborného zájmu se pravidelně vyjadřuje ve sdělovacích prostředcích.Doc. Ditrych členem Rady Orientálního ústavu AV ČR (2017-), členem Vědecké rady MZV ČR (2018-) a členem odborného panelu č. 5 Společenské vědy vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2018-). Je rovněž bývalým členem Akademického senátu FSV UK (2016-2018) a předsedou jeho Ekonomické komise (2017).
Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů

telefon: 296 824 648

email: ditrych@fsv.cuni.cz

kancelář: 407, Nové Butovice, Pekařská 16

konzultační hodiny:

Čtvrtek 11.00-12.00, P407

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODIwNzA5MTktMTg5YS00Y2FkLThiNGItOTFjMTExNzZlMzVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%221e2d902a-3f4a-441f-891b-54630429ab82%22%7dTExNzZlMzVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%221e2d902a-3f4a-441f-891b-54630429ab82%22%7djMTExNzZlMzVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%221e2d902a-3f4a-441f-891b-54630429ab82%22%7dŽivotopis (včetně publikační činnosti) zde.

Přehled publikací

Vedené práce