SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
OPPA: Aplikovaný výzkum v oboru politologie
OPPA: Aplikovaný výzkum v oboru politologie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Ukončení projektu OPPA


K 28. únoru 2015 byl ukončen Projekt s názvem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“  (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242). Tento projekt byl zahájen dne 1.července 2013 a byl financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).


Finanční prostředky projektu byly využity ke zkvalitnění výuky v bakalářském prezenčním studiu oboru Politologie a mezinárodní vztahy (PMV), a to formou začlenění nového kurzu Analýza politiky a profesních stáží studentů mezi povinně volitelné kurzy v rámci bakalářského studia oboru PMV.


Součástí projektu byla dále série workshopů zaměřených na propojení profesní výuky a odborných znalostí s využitím poznatků absolventů oboru působících v různých institucích státní a veřejné správy či neziskových organizacích.


Všechny plánované cíle byly naplněny. Z projektu bylo úspěšně podpořeno celkem 124 studentů prezenčního studia bakalářského studijního oboru Politologie a mezinárodní vztahy.


V rámci projektu bylo vytvořeno několik výstupů, které jsou zveřejněny.Výstupy / produkty projektu


Výstupy projektu jsou trojího druhu: a) Analýza politiky, b) Odborné stáže, c) Workshopy - Politické a státní instituce v praxi


Workshopy - Politické a státní instituce v praxi


Fotografie

Videa


Úspěch projektové žádosti IPS FSV UK v rámci programu OPPA

Projekt s názvem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“  (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) byl schválen k financování Zastupitelstvem hl. města Prahy. Projekt bude financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).


Prostředky z projektu budou použity na zkvalitnění výuky v bakalářském prezenčním studiu oboru Politologie a mezinárodní vztahy (PMV), a to formou začlenění nového kurzu Analýza politiky a profesních stáží studentů mezi povinně volitelné kurzy v rámci bakalářského studia oboru PMV.


Součástí projektu je též série workshopů zaměřených na propojení profesní výuky a odborných znalostí s využitím poznatků absolventů oboru působících v různých institucích státní a veřejné správy či neziskových organizacích. Projekt proběhne v období od 1. července 2013 do 28. února 2015.OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA

PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDOPPA: Aplikovaný výzkum v oboru politologieUkončení projektu OPPA


K 28. únoru 2015 byl ukončen Projekt s názvem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“  (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242). Tento projekt byl zahájen dne 1.července 2013 a byl financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).


Finanční prostředky projektu byly využity ke zkvalitnění výuky v bakalářském prezenčním studiu oboru Politologie a mezinárodní vztahy (PMV), a to formou začlenění nového kurzu Analýza politiky a profesních stáží studentů mezi povinně volitelné kurzy v rámci bakalářského studia oboru PMV.


Součástí projektu byla dále série workshopů zaměřených na propojení profesní výuky a odborných znalostí s využitím poznatků absolventů oboru působících v různých institucích státní a veřejné správy či neziskových organizacích.


Všechny plánované cíle byly naplněny. Z projektu bylo úspěšně podpořeno celkem 124 studentů prezenčního studia bakalářského studijního oboru Politologie a mezinárodní vztahy.


V rámci projektu bylo vytvořeno několik výstupů, které jsou zveřejněny.Výstupy / produkty projektu


Výstupy projektu jsou trojího druhu: a) Analýza politiky, b) Odborné stáže, c) Workshopy - Politické a státní instituce v praxi


Workshopy - Politické a státní instituce v praxi


Fotografie

Videa


Úspěch projektové žádosti IPS FSV UK v rámci programu OPPA

Projekt s názvem „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“  (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36242) byl schválen k financování Zastupitelstvem hl. města Prahy. Projekt bude financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).


Prostředky z projektu budou použity na zkvalitnění výuky v bakalářském prezenčním studiu oboru Politologie a mezinárodní vztahy (PMV), a to formou začlenění nového kurzu Analýza politiky a profesních stáží studentů mezi povinně volitelné kurzy v rámci bakalářského studia oboru PMV.


Součástí projektu je též série workshopů zaměřených na propojení profesní výuky a odborných znalostí s využitím poznatků absolventů oboru působících v různých institucích státní a veřejné správy či neziskových organizacích. Projekt proběhne v období od 1. července 2013 do 28. února 2015.OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA

PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND