SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Workshopy
Workshopy
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Představujeme sylabus kurzu "Workshop Politické a státní instituce v praxi" (JPB569), který je určen pro studenty bakalářského studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy. Podrobnější informace ke kurzu jsou ve studijním informačním systému.


Kurz je podpořen z projektu Operační program Praha - Adaptabilita.Workshop Politické a státní instituce v praxi


Vyučující: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.24.10.2013 Workshop "Státní správa"


Přednášející: PhDr. Lenka Škrábalová, vedoucí oddělení evropských záležitostí, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Obsah workshopu: Workshop se zaměří na základní principy fungování státní správy v ČR. Bude vyloženo institucionální chování, osvětleny základní byrokratické procesy, představena klíčová problematika daného resortu a přiblížena možnost praktického uplatnění ve státní správě.
14.11.2013 Workshop "Místní samosprávy"


Přednášející: Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR


Obsah workshopu: Primární ambicí workshopu je studentům přiblížit fungování místních samospráv v ČR a představit hlavní výzvy, s nimiž se lze na této úrovni setkat. Představeny budou rovněž hlavní principy vertikálního a horizontálního řízení na této úrovni a specifika lokální dimenze vládnutí.
28.11.2013 Workshop "Evropské agentury"


Přednášející: Ing. Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro spolupráci s Agenturou pro evropský GNSS


Obsah workshopu: Workshop představí na příkladu Agentury pro evropský GNSS základní fungování evropských agentur a v širším kontextu nadnárodních institucí. Vysvětlí způsob zapojení jednotlivých států, jejich fungování a hájení národních zájmů v rámci agentur a nastolí možnosti praktického uplatnění v těchto institucích.
12.12.2013 Workshop "Legislativní a exekutivní tělesa ČR"


Přednášející: Ing. Viktor Paggio - bývalý poslanec PS PČR, Mgr. Pavel Dobeš - bývalý ministr dopravy ČR


Obsah workshopu: Cílem workshopu bude představit studentům základní principy fungování legislativních a exekutivních těles v ČR, popis byrokratických postupů, vhled do reálného politického jednání a vyjednávání a předání zkušeností z praxe.
13.3.2014 Workshop "Nevládní organizace"

Přednášející: David Ondráčka, M.A., ředitel české pobočky Transparency International


Obsah workshopu: Cílem workshopu bude představit studentům základní principy fungování nevládních organizací, jejich legislativní zakotvení v právním řádu ČR a procesy jejich legitimního zapojení do procesu tvorby vnitrostátní i mezinárodní politiky a výkonu vlády.
20.3.2014 Workshop "Státní správa"

Přednášející: Mgr. Denisa Čermáková, vedoucí oddělení redakce časopisů a zástupkyně ředitele odboru tisku a PR MV ČR


Obsah workshopu: Workshop se zaměří na základní principy fungování státní správy v ČR. Bude vyloženo institucionální chování, osvětleny základní byrokratické procesy, představena klíčová problematika daného resortu a přiblížena možnost praktického uplatnění ve státní správě.
10.4.2014 Workshop "Evropská Unie a česká zahraniční politika"

Přednášející: PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D. a JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti a jeho zástupce


Obsah workshopu: Primární ambicí workshopu je studentům přiblížit problematiku koordinace české zahraniční politiky ve vztahu k EU a představit hlavní výzvy, s nimiž se lze na této úrovni setkat. Představeny budou rovněž hlavní principy vertikálního a horizontálního řízení na nadnárodní dimenzi a specifika mezinárodního rozměru vládnutí.24.4.2014 Workshop "Média"

Přednášející: Ivana Faryová, šéfredaktorka pražské MF DNES


Obsah workshopu: Workshop představí základní problematiku médií a fungování mediálních organizací. Budou osvětlena jejich role ve vytváření veřejného prostoru a specifika funkčnosti těchto těles, stejně jako základní obtíže spojené s působením v žurnalistice a možnosti uplatnění v této sféře.6.10.2014 Workshop "Média"


Přednášející: Ondřej Koutník, redaktor Lidových novin


Obsah workshopu: Workshop byl zaměřen na inevstigativní žurnalistiku v tištěných a elektronických médiích a na možnosti uplatnění studentů politologie v mediální sféře.
13.10.2014 Workshop "Nevládní organizace"

Přednášející: David Ondráčka, ředitel české pobočky Transparency International


Obsah workshopu: Cílem workshopu bude představit studentům základní principy fungování nevládních organizací, jejich legislativní zakotvení v právním řádu ČR a procesy jejich legitimního zapojení do procesu tvorby vnitrostátní i mezinárodní politiky a výkonu vlády. Konkrétně se pak bude věnovat organizaci Transparency International.
20.10.2014 Workshop "Evropské agentury"


Přednášející: Martin Synkule, ředitel Evropské rozvojové agentury


Obsah workshopu: Přednáška seznámí posluchače s praktickými aspekty budování kariéry a profesního života v soukromé instituci s mezinárodním profilem a na několika příkladech osvětlí fungování a realizaci projektů financovaných ze strukturálních a komunitárních programů EU. V první části budou představeny obrysy "dotačního poradenství" a jeho aspekty na národní a evropské úrovni, požadavky klientů a vzorová témata projektů. V navazující, více praktické části, přednášející osvětlí důležité předpoklady pro kariérní úspěch v tomto oboru podnikání (principy networkingu, znalost jazyků, kreativitu) a studentům/studentkám doporučí vh odné stáže, praxi a kroky vedoucí k nalezení a získání pracovního uplatnění v oblasti evropských projektů a dotačního poradenství. 
3.11.2014 Workshop "Nevládní organizace"


Přednášející: Matyáš Zrno a Roman Joch, Občanský institut


Obsah workshopu: Možnosti pracovního uplatnění absolventů FSV ve státní sféře, médiích a neziskovém sektoru. Přednášejcí analyzoval rozdíly v možnostech pracovního

uplatnění v období před krizí v roce 2008 a nyní. Vyhodnotil výhody a rizika uplatnění oblastech, se kterými m&aac ute; dlouholeté zkušenosti: v médiích, státní správě i neziskovém sektoru. Studentům nastínil vhodné formy.


Prezentace představí hlavní think-tanky v zemi jejich zrodu, USA, RAND Corporation, Brookings Institution, Carnegie Endowment, The Heritage Foundation, American Enterprise Institute (AEI), Cato Institute. Prezentace dále uvede čtyři hlavní role think tanků ve svobodné, demokratické společnosti. Prezentace bude zakončena představením jednoho konkrétního českého think-tanku, Občanského institutu, jeho zakladatelů, vzniku, vize, mise, modů fungování a členů.
1.12..2014 Workshop "Státní správa"


Přednášející: Jan Ladin, Ministerstvo zemědělství


Obsah workshopu: Workshop se zabýval informačními technologiemi a jejich úlohou ve státní správě.
8.12.2014 Workshop "Média"


Přednášející: Antonín Viktora, redaktor Českého rozhlasu


Obsah workshopu: Workshop se věnoval práci novinářů v tištěných médiích a v rozhlasu. Kromě toho také analyzoval politickou situaci v ČR v posledních letech.
15.12.2014 Workshop "Místní samospráva"


Přednášející: Petra Kolínská, zastupitelka hl. města Prahy a místostarostka MČ Praha 6


Obsah workshopu: Jaké kompetence má obec a jak to ovlivňuje naše životy? Proč jdou lidé do komunální politiky? Jaký je rozdíl mezi uvolněným radním a opozičním zastupitelem? Má být starosta volen přímo? Proč se rozrthl pytel s obecními referendy? Na tyto a další otázky přijde řada na workshopu o komunální politice s Petrou Kolínskou, místostarostkou Prahy 6 a hlavního města.Workshopy
Představujeme sylabus kurzu "Workshop Politické a státní instituce v praxi" (JPB569), který je určen pro studenty bakalářského studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy. Podrobnější informace ke kurzu jsou ve studijním informačním systému.


Kurz je podpořen z projektu Operační program Praha - Adaptabilita.Workshop Politické a státní instituce v praxi


Vyučující: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.24.10.2013 Workshop "Státní správa"


Přednášející: PhDr. Lenka Škrábalová, vedoucí oddělení evropských záležitostí, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Obsah workshopu: Workshop se zaměří na základní principy fungování státní správy v ČR. Bude vyloženo institucionální chování, osvětleny základní byrokratické procesy, představena klíčová problematika daného resortu a přiblížena možnost praktického uplatnění ve státní správě.
14.11.2013 Workshop "Místní samosprávy"


Přednášející: Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR


Obsah workshopu: Primární ambicí workshopu je studentům přiblížit fungování místních samospráv v ČR a představit hlavní výzvy, s nimiž se lze na této úrovni setkat. Představeny budou rovněž hlavní principy vertikálního a horizontálního řízení na této úrovni a specifika lokální dimenze vládnutí.
28.11.2013 Workshop "Evropské agentury"


Přednášející: Ing. Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro spolupráci s Agenturou pro evropský GNSS


Obsah workshopu: Workshop představí na příkladu Agentury pro evropský GNSS základní fungování evropských agentur a v širším kontextu nadnárodních institucí. Vysvětlí způsob zapojení jednotlivých států, jejich fungování a hájení národních zájmů v rámci agentur a nastolí možnosti praktického uplatnění v těchto institucích.
12.12.2013 Workshop "Legislativní a exekutivní tělesa ČR"


Přednášející: Ing. Viktor Paggio - bývalý poslanec PS PČR, Mgr. Pavel Dobeš - bývalý ministr dopravy ČR


Obsah workshopu: Cílem workshopu bude představit studentům základní principy fungování legislativních a exekutivních těles v ČR, popis byrokratických postupů, vhled do reálného politického jednání a vyjednávání a předání zkušeností z praxe.
13.3.2014 Workshop "Nevládní organizace"

Přednášející: David Ondráčka, M.A., ředitel české pobočky Transparency International


Obsah workshopu: Cílem workshopu bude představit studentům základní principy fungování nevládních organizací, jejich legislativní zakotvení v právním řádu ČR a procesy jejich legitimního zapojení do procesu tvorby vnitrostátní i mezinárodní politiky a výkonu vlády.
20.3.2014 Workshop "Státní správa"

Přednášející: Mgr. Denisa Čermáková, vedoucí oddělení redakce časopisů a zástupkyně ředitele odboru tisku a PR MV ČR


Obsah workshopu: Workshop se zaměří na základní principy fungování státní správy v ČR. Bude vyloženo institucionální chování, osvětleny základní byrokratické procesy, představena klíčová problematika daného resortu a přiblížena možnost praktického uplatnění ve státní správě.
10.4.2014 Workshop "Evropská Unie a česká zahraniční politika"

Přednášející: PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D. a JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti a jeho zástupce


Obsah workshopu: Primární ambicí workshopu je studentům přiblížit problematiku koordinace české zahraniční politiky ve vztahu k EU a představit hlavní výzvy, s nimiž se lze na této úrovni setkat. Představeny budou rovněž hlavní principy vertikálního a horizontálního řízení na nadnárodní dimenzi a specifika mezinárodního rozměru vládnutí.24.4.2014 Workshop "Média"

Přednášející: Ivana Faryová, šéfredaktorka pražské MF DNES


Obsah workshopu: Workshop představí základní problematiku médií a fungování mediálních organizací. Budou osvětlena jejich role ve vytváření veřejného prostoru a specifika funkčnosti těchto těles, stejně jako základní obtíže spojené s působením v žurnalistice a možnosti uplatnění v této sféře.6.10.2014 Workshop "Média"


Přednášející: Ondřej Koutník, redaktor Lidových novin


Obsah workshopu: Workshop byl zaměřen na inevstigativní žurnalistiku v tištěných a elektronických médiích a na možnosti uplatnění studentů politologie v mediální sféře.
13.10.2014 Workshop "Nevládní organizace"

Přednášející: David Ondráčka, ředitel české pobočky Transparency International


Obsah workshopu: Cílem workshopu bude představit studentům základní principy fungování nevládních organizací, jejich legislativní zakotvení v právním řádu ČR a procesy jejich legitimního zapojení do procesu tvorby vnitrostátní i mezinárodní politiky a výkonu vlády. Konkrétně se pak bude věnovat organizaci Transparency International.
20.10.2014 Workshop "Evropské agentury"


Přednášející: Martin Synkule, ředitel Evropské rozvojové agentury


Obsah workshopu: Přednáška seznámí posluchače s praktickými aspekty budování kariéry a profesního života v soukromé instituci s mezinárodním profilem a na několika příkladech osvětlí fungování a realizaci projektů financovaných ze strukturálních a komunitárních programů EU. V první části budou představeny obrysy "dotačního poradenství" a jeho aspekty na národní a evropské úrovni, požadavky klientů a vzorová témata projektů. V navazující, více praktické části, přednášející osvětlí důležité předpoklady pro kariérní úspěch v tomto oboru podnikání (principy networkingu, znalost jazyků, kreativitu) a studentům/studentkám doporučí vh odné stáže, praxi a kroky vedoucí k nalezení a získání pracovního uplatnění v oblasti evropských projektů a dotačního poradenství. 
3.11.2014 Workshop "Nevládní organizace"


Přednášející: Matyáš Zrno a Roman Joch, Občanský institut


Obsah workshopu: Možnosti pracovního uplatnění absolventů FSV ve státní sféře, médiích a neziskovém sektoru. Přednášejcí analyzoval rozdíly v možnostech pracovního

uplatnění v období před krizí v roce 2008 a nyní. Vyhodnotil výhody a rizika uplatnění oblastech, se kterými m&aac ute; dlouholeté zkušenosti: v médiích, státní správě i neziskovém sektoru. Studentům nastínil vhodné formy.


Prezentace představí hlavní think-tanky v zemi jejich zrodu, USA, RAND Corporation, Brookings Institution, Carnegie Endowment, The Heritage Foundation, American Enterprise Institute (AEI), Cato Institute. Prezentace dále uvede čtyři hlavní role think tanků ve svobodné, demokratické společnosti. Prezentace bude zakončena představením jednoho konkrétního českého think-tanku, Občanského institutu, jeho zakladatelů, vzniku, vize, mise, modů fungování a členů.
1.12..2014 Workshop "Státní správa"


Přednášející: Jan Ladin, Ministerstvo zemědělství


Obsah workshopu: Workshop se zabýval informačními technologiemi a jejich úlohou ve státní správě.
8.12.2014 Workshop "Média"


Přednášející: Antonín Viktora, redaktor Českého rozhlasu


Obsah workshopu: Workshop se věnoval práci novinářů v tištěných médiích a v rozhlasu. Kromě toho také analyzoval politickou situaci v ČR v posledních letech.
15.12.2014 Workshop "Místní samospráva"


Přednášející: Petra Kolínská, zastupitelka hl. města Prahy a místostarostka MČ Praha 6


Obsah workshopu: Jaké kompetence má obec a jak to ovlivňuje naše životy? Proč jdou lidé do komunální politiky? Jaký je rozdíl mezi uvolněným radním a opozičním zastupitelem? Má být starosta volen přímo? Proč se rozrthl pytel s obecními referendy? Na tyto a další otázky přijde řada na workshopu o komunální politice s Petrou Kolínskou, místostarostkou Prahy 6 a hlavního města.