SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Mgr. Jakub Hornek
Kontakty
Mgr. Jakub Hornek
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mgr. Jakub Hornek

Jakub Hornek je interním doktorandem na Katedře politologie IPS FSV UK. Odborně se zaměřuje na oblast komunální politiky, a to především na problematiku malých obcí. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá existenčními problémy (českých) obcí. Je řešitelem grantového projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy „Zhroucené obce v České republice“. Je autor monografie v nakladatelství SLON (Hornek 2016), spoluautorem odborného článku indexovaného v databázi ERIH Plus (Hornek, Klapal 2016) či spoluautorem kolektivní monografie (Hornek 2014).


Institut politologických studií

telefon: 251 080 404

email: jakub.hornek@fsv.cuni.cz

kancelář: 3013, Jinonice, budova B

konzultační hodiny: Út 14:00 - 15:00


Přehled publikací


Mgr. Jakub Hornek

Mgr. Jakub Hornek

Jakub Hornek je interním doktorandem na Katedře politologie IPS FSV UK. Odborně se zaměřuje na oblast komunální politiky, a to především na problematiku malých obcí. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá existenčními problémy (českých) obcí. Je řešitelem grantového projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy „Zhroucené obce v České republice“. Je autor monografie v nakladatelství SLON (Hornek 2016), spoluautorem odborného článku indexovaného v databázi ERIH Plus (Hornek, Klapal 2016) či spoluautorem kolektivní monografie (Hornek 2014).


Institut politologických studií

telefon: 251 080 404

email: jakub.hornek@fsv.cuni.cz

kancelář: 3013, Jinonice, budova B

konzultační hodiny: Út 14:00 - 15:00


Přehled publikací