SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Politologie a veřejná politika
Bakalářské studium
Politologie a veřejná politika
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Základní informace o oboru

Studium je určeno těm absolventům středoškolského studia, respektive absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří se zajímají o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím politickém kontextu. Absolventi oboru najdou uplatnění v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře, a to v pozicích jako jsou: výzkumník, politický analytik, expert/analytik, poradce, programový ředitel, projektový manažer, odborný referent, nižší a střední manažer komerčních firem nebo politický aktivista. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí.


Studijní program nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky. Specifikou oboru je, že připravuje studenty na to, aby se stali odborníky (experty) v konkrétních věcných veřejných politikách (např. vzdělávací, zdravotní, sociální atd.). Z tohoto důvodu obsahuje studium předměty jak z oblasti politologie, tak předměty, zaměřené na jednotlivé věcné oblasti (zdravotnictví, školství, sociální věci, kriminalitu atd.). Kromě toho je velká pozornost věnována rozvoji metodologických kompetencí, nezbytných pro analýzu politiky.


Přijímací zkoušky


Přijímací zkoušky probíhají v jednom kole:


1) Národní srovnávací zkoušky


Výběr na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách


U oborů, do kterých jsou uchazeči vybíráni na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách (NSZ) společnosti  www.scio.cz, s. r. o. (dále jen Scio), musí každý uchazeč v rámci Národních srovnávacích zkoušek alespoň jedenkrát absolvovat test Obecných studijních přepokladů a  to v některém z vypsaných termínů.


Každý uchazeč musí podat na FSV kompletně vyplněnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek. Nejzazší datum podání je zpravidla do konce února.


Vedle toho se uchazeč individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz, příp. telefonicky na čís. +420 234 705 555. Od společnosti Scio obdrží každý uchazeč po svém přihlášení pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ neposílá. Účast na NSZ si uchazeč rovněž hradí individuálně, fakulta náklady spojené s účastní na NSZ neproplácí. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách, průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu harmonizovaného percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách  www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá Scio.Pokud se uchazeč nezúčastní ani jednoho z uvedených termínů, není možné se odvolávat na překážky na straně fakulty ani uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.


Nejlepší výsledky uchazečů jsou automaticky předávány fakultě společností Scio, na fakultě jsou vkopírovány do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující harmonizovaný percentil (maximální dosažitelná hranice v každém testu je 100), jak jej stanoví společnost Scio. Váha jednotlivých předmětů, pokud je jich více, je stanovena u informací o jednotlivých oborech studia níže.


O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek, jak jsou popsány výše, a to konkrétně výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP). Uchazeč může test OSP absolvovat jak jedenkrát, tak vícekrát (nejvíce pětkrát). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.


Uchazeči budou seřazeni podle výsledku dosaženého v testu OSP a v tomto pořadí budou přijímáni až do počtu stanoveného děkanem pro daný obor pro akademický rok 2015/2016.


Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 ­ Jinonice, http://iss.fsv.cuni.cz, telefonicky na čísle 251 080 455 nebo e­mailem sekretariat­iss@fsv.cuni.cz a na Institutu politologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 ­ Jinonice, http://ips.fsv.cuni.cz, telefonicky na čísle 251 080 214 nebo e-mailem sekretariat­ips@fsv.cuni.cz. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čísle +420 234 705 555 nebo e­mailem na scio@scio.cz.


Politologie a veřejná politikaZákladní informace o oboru

Studium je určeno těm absolventům středoškolského studia, respektive absolventům vysokoškolského studia jiného společenskovědního oboru, kteří se zajímají o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím politickém kontextu. Absolventi oboru najdou uplatnění v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře, a to v pozicích jako jsou: výzkumník, politický analytik, expert/analytik, poradce, programový ředitel, projektový manažer, odborný referent, nižší a střední manažer komerčních firem nebo politický aktivista. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) nebo na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí.


Studijní program nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky. Specifikou oboru je, že připravuje studenty na to, aby se stali odborníky (experty) v konkrétních věcných veřejných politikách (např. vzdělávací, zdravotní, sociální atd.). Z tohoto důvodu obsahuje studium předměty jak z oblasti politologie, tak předměty, zaměřené na jednotlivé věcné oblasti (zdravotnictví, školství, sociální věci, kriminalitu atd.). Kromě toho je velká pozornost věnována rozvoji metodologických kompetencí, nezbytných pro analýzu politiky.


Přijímací zkoušky


Přijímací zkoušky probíhají v jednom kole:


1) Národní srovnávací zkoušky


Výběr na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách


U oborů, do kterých jsou uchazeči vybíráni na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách (NSZ) společnosti  www.scio.cz, s. r. o. (dále jen Scio), musí každý uchazeč v rámci Národních srovnávacích zkoušek alespoň jedenkrát absolvovat test Obecných studijních přepokladů a  to v některém z vypsaných termínů.


Každý uchazeč musí podat na FSV kompletně vyplněnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek. Nejzazší datum podání je zpravidla do konce února.


Vedle toho se uchazeč individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz, příp. telefonicky na čís. +420 234 705 555. Od společnosti Scio obdrží každý uchazeč po svém přihlášení pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ neposílá. Účast na NSZ si uchazeč rovněž hradí individuálně, fakulta náklady spojené s účastní na NSZ neproplácí. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách, průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu harmonizovaného percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách  www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá Scio.Pokud se uchazeč nezúčastní ani jednoho z uvedených termínů, není možné se odvolávat na překážky na straně fakulty ani uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.


Nejlepší výsledky uchazečů jsou automaticky předávány fakultě společností Scio, na fakultě jsou vkopírovány do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující harmonizovaný percentil (maximální dosažitelná hranice v každém testu je 100), jak jej stanoví společnost Scio. Váha jednotlivých předmětů, pokud je jich více, je stanovena u informací o jednotlivých oborech studia níže.


O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek, jak jsou popsány výše, a to konkrétně výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP). Uchazeč může test OSP absolvovat jak jedenkrát, tak vícekrát (nejvíce pětkrát). Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu.


Uchazeči budou seřazeni podle výsledku dosaženého v testu OSP a v tomto pořadí budou přijímáni až do počtu stanoveného děkanem pro daný obor pro akademický rok 2015/2016.


Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 ­ Jinonice, http://iss.fsv.cuni.cz, telefonicky na čísle 251 080 455 nebo e­mailem sekretariat­iss@fsv.cuni.cz a na Institutu politologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 ­ Jinonice, http://ips.fsv.cuni.cz, telefonicky na čísle 251 080 214 nebo e-mailem sekretariat­ips@fsv.cuni.cz. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čísle +420 234 705 555 nebo e­mailem na scio@scio.cz.