SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Členství v organizacích
Členství v organizacích
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Institut politologických studií FSV UK je členem obou předních politologických organizací International Political Science Association (IPSA) a European Consortium for Political Research (ECPR).


International Political Science Association


International Political Science Association byla založena v Paříži v roce 1949 na podporu rozvoje politické vědy ve všech částech světa, budování akademické sítě spojující východ a západ, sever a jih. Cílem IPSA je vytvořit inkluzivní a globální politickovědní komunitu, otevřenou pro všechny zájemce. IPSA se snaží o podporu spolupráce mezi učenci v rozvíjejících se a etablovaných demokraciích a o podporu akademických svobod potřebných pro pěstování sociálních věd. IPSA je během své existence úspěšná v podpoře národních politologických asociací a dnes již existuje více jak 50 takových organizací spjatých s IPSA, včetně České společnosti pro politické vědy.European Consortium for Political Research


European Consortium for Political Research bylo založeno v roce 1970 a má přibližně 300 institucionálních členů ve zhruba 50 zemích světa. IPS FSV UK plně využívá mnoha výhod, prostřednictví kterých ECPR podporuje vzdělávání, výzkum a mezinárodní spolupráci politologů. Členové IPS FSV UK se účastní mnoha akcí ECPR jako jsou Method Schools, Graduate Student Conferences nebo výročních General Conferences.

  

Mezi cenami ECPR je také cena Rudolfa Wildenmanna za vynikající příspěvek na ECPR Joint Sessions. V roce 2014 byla tato cena udělena Michalovi Parízkovi, Ph.D., odbornému asistentovi na IPS FSV UK, za jeho příspěvek International Organizations’ Strive for Information: the Politics of Secretariat Staffing.


Institut politologických studií FSV UK bude hrdým hostitelem ECPR General Conference 2016 v Praze.Česká společnost pro politické vědy


Česká společnost pro politické vědy (ČSPV) je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků působících v oboru politologie, mezinárodní vztahy a příbuzných oborech (politická filosofie, politická geografie, bezpečnostní studia apod.). Členy ČSPV mohou být i studenti příslušných oborů. ČSPV se jako odborná vědecká společnost orientuje na podporu a rozvoj oboru politologie a snaží se o těsnější spolupráci s dalšími společenskovědními obory. K prezentaci výsledků výzkumu svých členů pořádá každé tři roky Kongres, spolupodílí se rovněž na pořádání odborných konferencí a seminářů. ČSPV je členem Rady vědeckých společností Akademie věd ČR a mezinárodních organizací jakými jsou IPSA (od roku 1964) a CEPSA (od 1994). ČSPV vydává recenzovaný odborný časopis Politologická revue, na jehož financování se podílí Rada vědeckých společností AV ČR. Předsedkyní ČSPV je prof. Blanka Říchová, vedoucí Katedry politologie IPS FSV UK.


Členství v organizacích
Institut politologických studií FSV UK je členem obou předních politologických organizací International Political Science Association (IPSA) a European Consortium for Political Research (ECPR).


International Political Science Association


International Political Science Association byla založena v Paříži v roce 1949 na podporu rozvoje politické vědy ve všech částech světa, budování akademické sítě spojující východ a západ, sever a jih. Cílem IPSA je vytvořit inkluzivní a globální politickovědní komunitu, otevřenou pro všechny zájemce. IPSA se snaží o podporu spolupráce mezi učenci v rozvíjejících se a etablovaných demokraciích a o podporu akademických svobod potřebných pro pěstování sociálních věd. IPSA je během své existence úspěšná v podpoře národních politologických asociací a dnes již existuje více jak 50 takových organizací spjatých s IPSA, včetně České společnosti pro politické vědy.European Consortium for Political Research


European Consortium for Political Research bylo založeno v roce 1970 a má přibližně 300 institucionálních členů ve zhruba 50 zemích světa. IPS FSV UK plně využívá mnoha výhod, prostřednictví kterých ECPR podporuje vzdělávání, výzkum a mezinárodní spolupráci politologů. Členové IPS FSV UK se účastní mnoha akcí ECPR jako jsou Method Schools, Graduate Student Conferences nebo výročních General Conferences.

  

Mezi cenami ECPR je také cena Rudolfa Wildenmanna za vynikající příspěvek na ECPR Joint Sessions. V roce 2014 byla tato cena udělena Michalovi Parízkovi, Ph.D., odbornému asistentovi na IPS FSV UK, za jeho příspěvek International Organizations’ Strive for Information: the Politics of Secretariat Staffing.


Institut politologických studií FSV UK bude hrdým hostitelem ECPR General Conference 2016 v Praze.Česká společnost pro politické vědy


Česká společnost pro politické vědy (ČSPV) je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků působících v oboru politologie, mezinárodní vztahy a příbuzných oborech (politická filosofie, politická geografie, bezpečnostní studia apod.). Členy ČSPV mohou být i studenti příslušných oborů. ČSPV se jako odborná vědecká společnost orientuje na podporu a rozvoj oboru politologie a snaží se o těsnější spolupráci s dalšími společenskovědními obory. K prezentaci výsledků výzkumu svých členů pořádá každé tři roky Kongres, spolupodílí se rovněž na pořádání odborných konferencí a seminářů. ČSPV je členem Rady vědeckých společností Akademie věd ČR a mezinárodních organizací jakými jsou IPSA (od roku 1964) a CEPSA (od 1994). ČSPV vydává recenzovaný odborný časopis Politologická revue, na jehož financování se podílí Rada vědeckých společností AV ČR. Předsedkyní ČSPV je prof. Blanka Říchová, vedoucí Katedry politologie IPS FSV UK.