SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Studentská samospráva
Studentská samospráva
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Politologický klub FSV UK

Politologický klub vznikl již v roce 2009 z vlastní iniciativy studentů oboru Politologie a mezinárodní vztahy s cílem usnadnit komunikaci studentů s vyučujícími a vedením Institutu politologických studií (IPS) nebo samotné Fakulty sociálních věd (FSV UK).Politologický klub jako studentská samospráva všech studentů na IPS pořádá pro studenty i širokou veřejnost nejrůznější semináře a debaty za účasti široké spektra hostů z oblasti politiky, akademické sféry, médií či nevládního sektoru. Studenti tak mají možnost získat širší rozhled o současném společenském dění a cenné zkušenosti nad rámec svého studia.


Mimo přednášky a diskuze pořádáme nejrůznější společenské akce, jakými jsou seznamovací kurzy pro nastupující studenty či oblíbený Ples IPS. V neposlední řadě se aktivně zapojujeme do sportovních aktivit nebo mezispolkové spolupráce jak na fakultní úrovni, tak i mimo univerzitní struktury.


Za velký úspěch v posledních letech považujeme rozšíření členské základny a zvýšení zájmu studentů o dění na fakultě i mimo budovy školy. Existence studentských samospráv a spolků a aktivní zájem o společenské dění je dle našeho soudu nezbytnou součástí fungování kvalitních akademických pracovišť.


Složení a kontakty

Předseda:

Milan Fiala

fiala@pkfsvuk.cz

+420 737 209 029

Místopředseda:

Lukáš Veselý

vesely@pkfsvuk.cz

+420 721 771 800

Místopředsedkyně a pokladnice:

Renáta Matoušková

matouskova@pkfsvuk.cz

+420 605 193 836

Vedoucí akademické sekce:

Kristýna Švárová

svarova@pkfsvuk.cz

+420 723 789 498

Vedoucí výletové, exkurzní

a sportovní sekce:

Adam Hruška

hruska@pkfsvuk.cz

+420 774 425 757

Vedoucí PR sekce:

Martin Bláha

blaha@pkfsvuk.cz

+420 777 946 660

Vedoucí společenské sekce:

Linda Ptáčková

ptackova@pkfsvuk.cz

+420 777 407 035Studentská samospráva
Politologický klub FSV UK

Politologický klub vznikl již v roce 2009 z vlastní iniciativy studentů oboru Politologie a mezinárodní vztahy s cílem usnadnit komunikaci studentů s vyučujícími a vedením Institutu politologických studií (IPS) nebo samotné Fakulty sociálních věd (FSV UK).Politologický klub jako studentská samospráva všech studentů na IPS pořádá pro studenty i širokou veřejnost nejrůznější semináře a debaty za účasti široké spektra hostů z oblasti politiky, akademické sféry, médií či nevládního sektoru. Studenti tak mají možnost získat širší rozhled o současném společenském dění a cenné zkušenosti nad rámec svého studia.


Mimo přednášky a diskuze pořádáme nejrůznější společenské akce, jakými jsou seznamovací kurzy pro nastupující studenty či oblíbený Ples IPS. V neposlední řadě se aktivně zapojujeme do sportovních aktivit nebo mezispolkové spolupráce jak na fakultní úrovni, tak i mimo univerzitní struktury.


Za velký úspěch v posledních letech považujeme rozšíření členské základny a zvýšení zájmu studentů o dění na fakultě i mimo budovy školy. Existence studentských samospráv a spolků a aktivní zájem o společenské dění je dle našeho soudu nezbytnou součástí fungování kvalitních akademických pracovišť.


Složení a kontakty

Předseda:

Milan Fiala

fiala@pkfsvuk.cz

+420 737 209 029

Místopředseda:

Lukáš Veselý

vesely@pkfsvuk.cz

+420 721 771 800

Místopředsedkyně a pokladnice:

Renáta Matoušková

matouskova@pkfsvuk.cz

+420 605 193 836

Vedoucí akademické sekce:

Kristýna Švárová

svarova@pkfsvuk.cz

+420 723 789 498

Vedoucí výletové, exkurzní

a sportovní sekce:

Adam Hruška

hruska@pkfsvuk.cz

+420 774 425 757

Vedoucí PR sekce:

Martin Bláha

blaha@pkfsvuk.cz

+420 777 946 660

Vedoucí společenské sekce:

Linda Ptáčková

ptackova@pkfsvuk.cz

+420 777 407 035