SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Středisko bezpečnostní politiky
Struktura institutu
Středisko bezpečnostní politiky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Středisko bezpečnostní politiky


Středisko bezpečnostní politiky (SBP) usiluje o zkvalitnění bezpečnostní politiky České republiky, a to především:


· Vlastní vědecko-výzkumnou činností

SBP usiluje v rámci své analytické, koncepční a prognostické práce nejen o odbornou kvalitu a originalitu výstupů, ale také o jejich užitečnost v praxi


· Vzdělávacími aktivitami

SBP připravuje a zajišťuje výuku bezpečnostní politiky pro studenty FSV UK, ale pořádá i jednotlivé semináře, konference a kulaté stoly pro širší veřejnost


· Komunikací a rozvíjením dialogu

SBP jako významná nezávislá součást bezpečnostní komunity rozvíjí dialog odborné veřejnosti s představiteli veřejné a státní správy, politických stran a nevládních organizací


Dlouhodobé úkoly


· Výzkum v oblasti bezpečnosti (koncepty a teorie), bezpečnostní politiky (tvorba a realizace) a bezpečnostního systému (rozvoj a strategické řízení)

· Prognóza vývoje bezpečnostní situace v České republice, v Evropě a ve světě

· Analýza a hodnocení aktuálních problémů bezpečnostní situace a bezpečnostní politiky v národním i v mezinárodním měřítku

· Výzkum tvorby a realizace bezpečnostní a obranné politiky České republiky

· Výzkum v oblasti civilního řízení a kontroly ozbrojených sil

· Účast na realizaci výzkumných projektů


Více informací naleznete na stránkách SBP: http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-42.html

Středisko bezpečnostní politiky

Středisko bezpečnostní politiky


Středisko bezpečnostní politiky (SBP) usiluje o zkvalitnění bezpečnostní politiky České republiky, a to především:


· Vlastní vědecko-výzkumnou činností

SBP usiluje v rámci své analytické, koncepční a prognostické práce nejen o odbornou kvalitu a originalitu výstupů, ale také o jejich užitečnost v praxi


· Vzdělávacími aktivitami

SBP připravuje a zajišťuje výuku bezpečnostní politiky pro studenty FSV UK, ale pořádá i jednotlivé semináře, konference a kulaté stoly pro širší veřejnost


· Komunikací a rozvíjením dialogu

SBP jako významná nezávislá součást bezpečnostní komunity rozvíjí dialog odborné veřejnosti s představiteli veřejné a státní správy, politických stran a nevládních organizací


Dlouhodobé úkoly


· Výzkum v oblasti bezpečnosti (koncepty a teorie), bezpečnostní politiky (tvorba a realizace) a bezpečnostního systému (rozvoj a strategické řízení)

· Prognóza vývoje bezpečnostní situace v České republice, v Evropě a ve světě

· Analýza a hodnocení aktuálních problémů bezpečnostní situace a bezpečnostní politiky v národním i v mezinárodním měřítku

· Výzkum tvorby a realizace bezpečnostní a obranné politiky České republiky

· Výzkum v oblasti civilního řízení a kontroly ozbrojených sil

· Účast na realizaci výzkumných projektů


Více informací naleznete na stránkách SBP: http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-42.html