SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
PhDr. Erik Pajtinka, Ph.D.
Kontakty
PhDr. Erik Pajtinka, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Erik Pajtinka, Ph.D.

Erik Pajtinka (*1981 v Bratislavě) vystudoval obor mezinárodní vztahy a diplomacie na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (Mgr., 2005), kde rovněž absolvoval doktorské studium v oboru mezinárodní vztahy (PhD., 2008). Od roku 2008 působí jako odborný asistent na Katedře mezinírodních vztahů a diplomacie FPVaMV UMB v Banské Bystrici a od roku 2011 externě také na Katedře mezinírodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. K oblastem výzkumného působení E. Pajtinky patří otázky současné teorie a praxe diplomacie, zejména problematika bilaterální ekonomické, kulturní a vojenské diplomacie a diplomacie Evropské unie.Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů


Email: erik.pajtinka@fsv.cuni.cz


Místnost: Pekařská 16, Nové Butovice


Konzultační hodiny:

Tuesday 14:20-15:20. Online via MS Teams, upon prior email confirmation

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aRDtGLD3vr0pmFrcZGAAuWu2cM_NUuqk978jkJnutwJs1%40thread.tacv2/General?groupId=bf6ec6d4-417a-47d9-bb5b-7185dc3bf543&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
PhDr. Erik Pajtinka, Ph.D.

PhDr. Erik Pajtinka, Ph.D.

Erik Pajtinka (*1981 v Bratislavě) vystudoval obor mezinárodní vztahy a diplomacie na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (Mgr., 2005), kde rovněž absolvoval doktorské studium v oboru mezinárodní vztahy (PhD., 2008). Od roku 2008 působí jako odborný asistent na Katedře mezinírodních vztahů a diplomacie FPVaMV UMB v Banské Bystrici a od roku 2011 externě také na Katedře mezinírodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. K oblastem výzkumného působení E. Pajtinky patří otázky současné teorie a praxe diplomacie, zejména problematika bilaterální ekonomické, kulturní a vojenské diplomacie a diplomacie Evropské unie.Institut politologických studií, Katedra mezinárodních vztahů


Email: erik.pajtinka@fsv.cuni.cz


Místnost: Pekařská 16, Nové Butovice


Konzultační hodiny:

Tuesday 14:20-15:20. Online via MS Teams, upon prior email confirmation

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aRDtGLD3vr0pmFrcZGAAuWu2cM_NUuqk978jkJnutwJs1%40thread.tacv2/General?groupId=bf6ec6d4-417a-47d9-bb5b-7185dc3bf543&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2