SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Mgr. Daniel Šárovec
Kontakty
Mgr. Daniel Šárovec
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mgr. Daniel Šárovec

Daniel Šárovec je interním doktorandem Katedry politologie IPS FSV UK. Bakalářské studium oboru Politologie a společenské vědy absolvoval na FF UJEP v Ústí nad Labem, navazující magisterské studium oboru Politologie pak na IPS FSV UK. Odborně se zaměřuje na problematiku nových politických stran, a to s důrazem na Českou republiku. Na toto téma zpracovává i svou disertační práci.


Institut politologických studií

telefon: 251 080 404

email: daniel.sarovec@fsv.cuni.cz

kancelář: 3013, Jinonice

konzultační hodiny: Čtvrtek po předchozí dohodě e-mailem


Přehled publikací


Mgr. Daniel Šárovec

Mgr. Daniel Šárovec

Daniel Šárovec je interním doktorandem Katedry politologie IPS FSV UK. Bakalářské studium oboru Politologie a společenské vědy absolvoval na FF UJEP v Ústí nad Labem, navazující magisterské studium oboru Politologie pak na IPS FSV UK. Odborně se zaměřuje na problematiku nových politických stran, a to s důrazem na Českou republiku. Na toto téma zpracovává i svou disertační práci.


Institut politologických studií

telefon: 251 080 404

email: daniel.sarovec@fsv.cuni.cz

kancelář: 3013, Jinonice

konzultační hodiny: Čtvrtek po předchozí dohodě e-mailem


Přehled publikací