SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
PhDr. Daniel Šárovec
Kontakty
PhDr. Daniel Šárovec
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

PhDr. Daniel Šárovec

Daniel Šárovec je interním doktorandem Katedry politologie IPS FSV UK. Bakalářské studium oboru Politologie a společenské vědy absolvoval na FF UJEP v Ústí nad Labem, navazující magisterské studium oboru Politologie pak na IPS FSV UK. Odborně se zaměřuje na problematiku nových politických stran, a to s důrazem na Českou republiku. Na toto téma zpracovává i svou disertační práci.


Institut politologických studií

telefon:

email:

kancelář: 403, Pekařská 16, Nové Butovice

konzultační hodiny:

poslední pátek v měsíci 16:00-17:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJmYjBhYWUtNTJmNS00YWFhLTk4MjQtNGZmY2E4MDIyYzVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c6bc4127-284b-4ba3-a7b1-54e087d37b46%22%7d


Přehled publikací

Google Scholar

ResearchGatePhDr. Daniel Šárovec

PhDr. Daniel Šárovec

Daniel Šárovec je interním doktorandem Katedry politologie IPS FSV UK. Bakalářské studium oboru Politologie a společenské vědy absolvoval na FF UJEP v Ústí nad Labem, navazující magisterské studium oboru Politologie pak na IPS FSV UK. Odborně se zaměřuje na problematiku nových politických stran, a to s důrazem na Českou republiku. Na toto téma zpracovává i svou disertační práci.


Institut politologických studií

telefon:

email:

kancelář: 403, Pekařská 16, Nové Butovice

konzultační hodiny:

poslední pátek v měsíci 16:00-17:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJmYjBhYWUtNTJmNS00YWFhLTk4MjQtNGZmY2E4MDIyYzVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c6bc4127-284b-4ba3-a7b1-54e087d37b46%22%7d


Přehled publikací

Google Scholar

ResearchGate