SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Kuře v hrnci a křeček v kole : česká politika a její transformace v kontextu civilizační krize
Publikace
Kuře v hrnci a křeček v kole : česká politika a její transformace v kontextu civilizační krize
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Kuře v hrnci a křeček v kole : česká politika a její transformace v kontextu civilizační krize


Josef Mlejnek Jr.
Rozšířené vysvětlení problémů české politiky spočívá v tvrzení, že jsme se ještě plně nevyrovnali s dědictvím minulosti a od vyspělého Západu se stále máme co učit. To je sice pravda, ale jen zčásti. Kniha se snaží doložit, že hlavní potíže české společnosti a politiky již nesouvisejí s dědictvím komunismu a nedostatečnou adaptací na západní poměry, neboť jde o zásadní problémy západní civilizace jako takové. Civilizace až příliš zaměřené na "kuře v hrnci" a uvězněné v pasti vlastního úspěchu, která jedince uvrhuje do postavení, jež se podobá křečkovi běhajícímu v kole.


An extended explanation of the problems of the Czech politics claims that we've not been consolidated enough - we haven't fully come to terms with the heritage of the past, we still have a lot to learn from the developed West. That is true, but only partially. This book is trying to prove that main troubles of the Czech society and politics are not primarily connected with the communist heritage and insufficient adaptation to Western standards anymore because these are also crucial problems of the Western civilization as such. A civilization which is too much focused on "a chicken in a pot" and trapped in its own success that puts an individual into a position similar to a hamster in a wheel.


ISBN

978-80-7325-365-3

Publication Year

2015

Publisher

Centrum pro studium demokracie a kultury


Kuře v hrnci a křeček v kole : česká politika a její transformace v kontextu civilizační krize
Kuře v hrnci a křeček v kole : česká politika a její transformace v kontextu civilizační krize


Josef Mlejnek Jr.
Rozšířené vysvětlení problémů české politiky spočívá v tvrzení, že jsme se ještě plně nevyrovnali s dědictvím minulosti a od vyspělého Západu se stále máme co učit. To je sice pravda, ale jen zčásti. Kniha se snaží doložit, že hlavní potíže české společnosti a politiky již nesouvisejí s dědictvím komunismu a nedostatečnou adaptací na západní poměry, neboť jde o zásadní problémy západní civilizace jako takové. Civilizace až příliš zaměřené na "kuře v hrnci" a uvězněné v pasti vlastního úspěchu, která jedince uvrhuje do postavení, jež se podobá křečkovi běhajícímu v kole.


An extended explanation of the problems of the Czech politics claims that we've not been consolidated enough - we haven't fully come to terms with the heritage of the past, we still have a lot to learn from the developed West. That is true, but only partially. This book is trying to prove that main troubles of the Czech society and politics are not primarily connected with the communist heritage and insufficient adaptation to Western standards anymore because these are also crucial problems of the Western civilization as such. A civilization which is too much focused on "a chicken in a pot" and trapped in its own success that puts an individual into a position similar to a hamster in a wheel.


ISBN

978-80-7325-365-3

Publication Year

2015

Publisher

Centrum pro studium demokracie a kultury