SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Střední Evropa : komparace vývoje středoevropských států
Publikace
Střední Evropa : komparace vývoje středoevropských států
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Střední Evropa : komparace vývoje středoevropských států


Irah Kučerová
Střední Evropa je nezávislou entitou, historicky ovlivněnou specifickým rozložením politických sil. Středoevropský region je zpravidla přehlížen pro svůj ekonomický a politický vývoj, jeho geopolitický a geostrategický význam je však nepopiratelný. Předkládaná práce se snaží definovat středoevropský region v jeho geografických, politických, ekonomických a institucionálních konturách. Identifikuje jeho hlavní charakteristiky, věnuje pozornost současnému diskurzu. Do středoevropského regionu zahrnuje sedm států. Tuto volbu zdůvodňuje a předkládá jejich historickou analýzu, srovnání jejich ekonomického vývoje a transformačních strategií.Central Europe is an independent entity, historically influenced by particular distribution of political forces. Central European area is commonly overlooked for its eceonomic and political development, but its geopolitical and geostrategic importance is undeniable. Central European region is defined in its geographical, political, econimc and institutional countours. Identifies its main characteristics, pays attention to the current discourse. In the Central European region includes the seven states. This choice justifies, and presents their historical analysis, a comparison of their economic development and transition strategies.ISBN

978-80-246-3067-0

Publication Year

2015

Publisher

Karolinum


Střední Evropa : komparace vývoje středoevropských států
Střední Evropa : komparace vývoje středoevropských států


Irah Kučerová
Střední Evropa je nezávislou entitou, historicky ovlivněnou specifickým rozložením politických sil. Středoevropský region je zpravidla přehlížen pro svůj ekonomický a politický vývoj, jeho geopolitický a geostrategický význam je však nepopiratelný. Předkládaná práce se snaží definovat středoevropský region v jeho geografických, politických, ekonomických a institucionálních konturách. Identifikuje jeho hlavní charakteristiky, věnuje pozornost současnému diskurzu. Do středoevropského regionu zahrnuje sedm států. Tuto volbu zdůvodňuje a předkládá jejich historickou analýzu, srovnání jejich ekonomického vývoje a transformačních strategií.Central Europe is an independent entity, historically influenced by particular distribution of political forces. Central European area is commonly overlooked for its eceonomic and political development, but its geopolitical and geostrategic importance is undeniable. Central European region is defined in its geographical, political, econimc and institutional countours. Identifies its main characteristics, pays attention to the current discourse. In the Central European region includes the seven states. This choice justifies, and presents their historical analysis, a comparison of their economic development and transition strategies.ISBN

978-80-246-3067-0

Publication Year

2015

Publisher

Karolinum