SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Evropská unie a Středomoří : role Španělska a Francie
Publikace
Evropská unie a Středomoří : role Španělska a Francie
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Evropská unie a Středomoří : role Španělska a Francie


Kateřina Bocianová
Tato monografie analyzuje vývoj euro-středomořské politiky od roku 2006 do současnosti. Je tedy podrobně analyzována nejnovější instituce Unie pro Středomoří, Evropská politika sousedství, změna institucionálního nastavení evropské zahraniční politiky přijetím Lisabonské smlouvy a nakonec reakce Evropské unie na Arabské jaro i na současnou ekonomickou krizi, jejíž dopad na vnější vztahy je značný. Na základě teoretického vymezení, kdy se na jedné straně Evropská unie profiluje jako normativní aktér (podle konstruktivistických přístupů) a na druhé straně sleduje své realistické zájmy, tato práce dochází k závěru, že toto dilema mezi normativní rétorikou a realistickým sledováním zájmů vede k neefektivní a nedůvěryhodné zahraniční politice Evropské unie ve Středomoří. Následně jsou analyzovány a srovnány přístupy Francie a Španělska (jejíchž zájmy jsou definovány ve Středomoří), kterými se podílí na tvorbě a provádění zahraniční politiky EU v tomto regionu. Aplikováním konceptu evropeizace se pak dochází k poznatku, že i přes stejně definované zájmy jsou ve vztahu k evropské úrovni používány různé strategie, které pak mohou členskému státu (v tomto případě Španělsku vedle mocné Francie) zajistit vliv v evropských institucích.


In the first part of the book the European Union was analysed as an international actor who conducts its characteristic foreign policy. The focus was on the Mediterranean and on the European initiatives in this region that were supposed to lead to creation of zone of peace, stability, and prosperity. However, when the Arab spring broke out, the limits of these concepts were revealed. As a result there is a need to newly define content of the European foreign policy which is currently concentrated only on short-term economic gains and realistic objectives due to the ongoing economic crisis. The foreign policy is not defined by the European Union but by its member states that consider the EU as an instrument for collective defense of economic interests in the context of global economy. Also it serves as an instrument for milieu shaping and finally the foreign policy is used by the member states to enhance their influence and prestige as it was analysed in the second part. The analysis of the Euro-Mediterranean relations has showed that the foreign policy of the EU has become ineffective and less credible. The following comparison of Spain and France did not have the objective to state which state should be responsible for this failure because the European foreign policy represents a colective dimension.ISBN

978-80-246-3072-4

Publication Year

2015

Publisher

Karolinum

Evropská unie a Středomoří : role Španělska a Francie
Evropská unie a Středomoří : role Španělska a Francie


Kateřina Bocianová
Tato monografie analyzuje vývoj euro-středomořské politiky od roku 2006 do současnosti. Je tedy podrobně analyzována nejnovější instituce Unie pro Středomoří, Evropská politika sousedství, změna institucionálního nastavení evropské zahraniční politiky přijetím Lisabonské smlouvy a nakonec reakce Evropské unie na Arabské jaro i na současnou ekonomickou krizi, jejíž dopad na vnější vztahy je značný. Na základě teoretického vymezení, kdy se na jedné straně Evropská unie profiluje jako normativní aktér (podle konstruktivistických přístupů) a na druhé straně sleduje své realistické zájmy, tato práce dochází k závěru, že toto dilema mezi normativní rétorikou a realistickým sledováním zájmů vede k neefektivní a nedůvěryhodné zahraniční politice Evropské unie ve Středomoří. Následně jsou analyzovány a srovnány přístupy Francie a Španělska (jejíchž zájmy jsou definovány ve Středomoří), kterými se podílí na tvorbě a provádění zahraniční politiky EU v tomto regionu. Aplikováním konceptu evropeizace se pak dochází k poznatku, že i přes stejně definované zájmy jsou ve vztahu k evropské úrovni používány různé strategie, které pak mohou členskému státu (v tomto případě Španělsku vedle mocné Francie) zajistit vliv v evropských institucích.


In the first part of the book the European Union was analysed as an international actor who conducts its characteristic foreign policy. The focus was on the Mediterranean and on the European initiatives in this region that were supposed to lead to creation of zone of peace, stability, and prosperity. However, when the Arab spring broke out, the limits of these concepts were revealed. As a result there is a need to newly define content of the European foreign policy which is currently concentrated only on short-term economic gains and realistic objectives due to the ongoing economic crisis. The foreign policy is not defined by the European Union but by its member states that consider the EU as an instrument for collective defense of economic interests in the context of global economy. Also it serves as an instrument for milieu shaping and finally the foreign policy is used by the member states to enhance their influence and prestige as it was analysed in the second part. The analysis of the Euro-Mediterranean relations has showed that the foreign policy of the EU has become ineffective and less credible. The following comparison of Spain and France did not have the objective to state which state should be responsible for this failure because the European foreign policy represents a colective dimension.ISBN

978-80-246-3072-4

Publication Year

2015

Publisher

Karolinum