SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Mezinárodní organizace : systémy spolupráce mezi státy
Publikace
Mezinárodní organizace : systémy spolupráce mezi státy
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Mezinárodní organizace : systémy spolupráce mezi státy


Jan Karlas
Tato kniha usiluje o přispění k posílení a prohloubení znalostí o mezinárodních organizacích v českém akademickém a širším veřejném prostoru. Nabízí komplexní analýzu mezinárodní organizace jako obecného jevu a analyzuje několik vybraných mezinárodních organizací. Zahrnuje teoretickou, převážně konceptuální, část a empirickou část. Teoretická analýza se opírá o existující obecnou literaturu k mezinárodním organizacím, institucionalismus racionální volby a systémovou teorii. Tímto způsobem pojímá mezinárodní organizaci jako relativně komplexní a koherentní systém mezistátní spolupráce. Empirická část knihy se skládá ze tří případových studií zabývajících se třemi ze současných hlavních mezinárodních organizací, jmenovitě Organizací spojených národů, Světovou obchodní organizací a Mezinárodním měnovým fondem.


This book seeks to contribute to the strengthening and deepening of the knowledge about international organizations (IOs) in the Czech academic and broader public sphere. It aims at providing a complex analysis of an IO as a general phenomenon and analyzing several selected IOs. The book involves both a theoretical, mainly conceptual, analysis and an empirical analysis. The theoretical analysis relies on the existing generally-oriented literature on IOs, rational choice institutionalism and systems theory. In this way, it conceives of an IO as a relatively complex and coherent system of interstate cooperation. The empirical part of the book mainly consists of three case studies dealing with three of the contemporary main IOs, namely the Organization of the United Nations, World Trade Organization, and International Monetary Fund.ISBN

978-80-7419-179-4

Publication Year

2015

Publisher

Sociologické nakladatelství (SLON)

Mezinárodní organizace : systémy spolupráce mezi státy
Mezinárodní organizace : systémy spolupráce mezi státy


Jan Karlas
Tato kniha usiluje o přispění k posílení a prohloubení znalostí o mezinárodních organizacích v českém akademickém a širším veřejném prostoru. Nabízí komplexní analýzu mezinárodní organizace jako obecného jevu a analyzuje několik vybraných mezinárodních organizací. Zahrnuje teoretickou, převážně konceptuální, část a empirickou část. Teoretická analýza se opírá o existující obecnou literaturu k mezinárodním organizacím, institucionalismus racionální volby a systémovou teorii. Tímto způsobem pojímá mezinárodní organizaci jako relativně komplexní a koherentní systém mezistátní spolupráce. Empirická část knihy se skládá ze tří případových studií zabývajících se třemi ze současných hlavních mezinárodních organizací, jmenovitě Organizací spojených národů, Světovou obchodní organizací a Mezinárodním měnovým fondem.


This book seeks to contribute to the strengthening and deepening of the knowledge about international organizations (IOs) in the Czech academic and broader public sphere. It aims at providing a complex analysis of an IO as a general phenomenon and analyzing several selected IOs. The book involves both a theoretical, mainly conceptual, analysis and an empirical analysis. The theoretical analysis relies on the existing generally-oriented literature on IOs, rational choice institutionalism and systems theory. In this way, it conceives of an IO as a relatively complex and coherent system of interstate cooperation. The empirical part of the book mainly consists of three case studies dealing with three of the contemporary main IOs, namely the Organization of the United Nations, World Trade Organization, and International Monetary Fund.ISBN

978-80-7419-179-4

Publication Year

2015

Publisher

Sociologické nakladatelství (SLON)