SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aliaksei Kazharski, Ph.D.
Kontakty
Aliaksei Kazharski, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Institute of Political Studies, Department of Security Studies

phone: 251 080 406

mail: aliaksei.kazharski@fsv.cuni.cz

room:

Tuesday 14.00-15.30. Let me know by email, please.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a57e1a7cc3cf4465db9fc1cf3c6f8e274%40thread.tacv2/1612786505100?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22af28f7b6-4cb8-431e-833a-98b85cf3a3cb%22%7d


Aliaksei Kazharski, Ph.D.


Institute of Political Studies, Department of Security Studies

phone: 251 080 406

mail: aliaksei.kazharski@fsv.cuni.cz

room:

Tuesday 14.00-15.30. Let me know by email, please.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a57e1a7cc3cf4465db9fc1cf3c6f8e274%40thread.tacv2/1612786505100?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22af28f7b6-4cb8-431e-833a-98b85cf3a3cb%22%7d