SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Mgr. Dušan Brabec
Kontakty
Mgr. Dušan Brabec
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mgr. Dušan Brabec

Dušan Brabec is PhD candidate at the Institute of Political Science at the Faculty of Social Sciences at Charles University. During his studies, he spent a semester at the University of Bergen in Norway, where he devoted himself to the topic of Social Network Analysis. His main research area focus is on the topics of Models of the internal structure of political parties using SNA (Social Network Analysis) and use of Direct democracy tools in the Czech Republic.


Institut politologických studií

telefon: 296 824 650

email:

kancelář: 404, Pekařská 16, Nové Butovice

konzultační hodiny:

Pondělky 17-18hod na týdenní bázi po předchozím ohlášení emailem

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDEzYjJhM2MtMGIxNC00YWZlLTk1MGYtM2VmOWY5MmVlZmJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22595e78d8-76af-4ddd-8dfd-29c74da49165%22%7d


Přehled publikací

Vedené práce

Vyučované předměty

Mgr. Dušan Brabec

Mgr. Dušan Brabec

Dušan Brabec is PhD candidate at the Institute of Political Science at the Faculty of Social Sciences at Charles University. During his studies, he spent a semester at the University of Bergen in Norway, where he devoted himself to the topic of Social Network Analysis. His main research area focus is on the topics of Models of the internal structure of political parties using SNA (Social Network Analysis) and use of Direct democracy tools in the Czech Republic.


Institut politologických studií

telefon: 296 824 650

email:

kancelář: 404, Pekařská 16, Nové Butovice

konzultační hodiny:

Pondělky 17-18hod na týdenní bázi po předchozím ohlášení emailem

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDEzYjJhM2MtMGIxNC00YWZlLTk1MGYtM2VmOWY5MmVlZmJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22595e78d8-76af-4ddd-8dfd-29c74da49165%22%7d


Přehled publikací

Vedené práce

Vyučované předměty