SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Mgr. Marie Skutilová
Kontakty
Mgr. Marie Skutilová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Marie Skutilová je interní doktorandka na Katedře politologie IPS FSV UK. Je absolventkou bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy a magisterského programu Politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během svého studia na bakalářském a magisterském oboru absolvovala semestrální pobyt na University of Stirling, Ve svém výzkumu se zabývá devolucí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. V disertační práci se věnuje proměně vnímání voleb do Skotského parlamentu a jejich vlivu na fungování politických stran.


Institut politologických studií

telefon:

email:

kancelář: 403, Pekařská 16, Nové Butovice

konzultační hodiny: po předchozí dohodě e-mailem / upon request by e-mail

Mgr. Marie Skutilová


Marie Skutilová je interní doktorandka na Katedře politologie IPS FSV UK. Je absolventkou bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy a magisterského programu Politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během svého studia na bakalářském a magisterském oboru absolvovala semestrální pobyt na University of Stirling, Ve svém výzkumu se zabývá devolucí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. V disertační práci se věnuje proměně vnímání voleb do Skotského parlamentu a jejich vlivu na fungování politických stran.


Institut politologických studií

telefon:

email:

kancelář: 403, Pekařská 16, Nové Butovice

konzultační hodiny: po předchozí dohodě e-mailem / upon request by e-mail