SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Teorie bezpečnosti
Studijní obory
Teorie bezpečnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
1. Koncept bezpečnosti a jeho vývoj: rozšiřování a prohlubování konceptu bezpečnosti, jednotlivé sektory bezpečnosti (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost, Lidská bezpečnost)

 • Buzan, Barry - Waever, Ole – de Wilde, Jaap: Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. Brno: Centrum strategických studií, 2005.

 • Collins, Alan (ed.): Contemporary Security Studies. Oxford University Press, 2007.


2. Konceptualizace bezpečnosti z pohledu realistické a liberální tradice teorií mezinárodních vztahů (Teorie mezinárodních vztahů, Ozbrojené konflikty a

mezinárodní bezpečnost, Lidská bezpečnost)

 • Drulák, Petr (2000) Teorie mezinárodních vztahů. Portál.

 • Keohane, Robert O. – Nye Jr., Joseph S.: Power and Interdependence in the Information Age. Foreign Affairs, Sept/Oct 1998, Vol. 77, Issue 5, s. 81-94.

 • Walt, Stephen (2000) Rational Choice and Security Studies. Cambridge MIT Press

 • Walt, Stephen (1999) Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security Studies?, International Security, 23, 4


3. Teoretická reflexe prohlubování a rozšiřování konceptu bezpečnosti (kodaňská škola, lidská bezpečnost, kritická bezpečnostní studia (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost, Lidská bezpečnost)

 • Buzan, Barry - Waever, Ole – de Wilde, Jaap: Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. Brno: Centrum strategických studií, 2005.

 • Collins, Alan (ed.): Contemporary Security Studies. Oxford University Press, 2007.

 • Drulák, Petr (2000) Teorie mezinárodních vztahů. Portál.

 • Wendt, Alexander: Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics. International Organization, Vol. 46, No. 2 (Spring, 1992), s. 391-425.


4. Bezpečnostní systémy I: rovnováha moci, hegemonie, kolektivní obrana (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)

 • Collins, Alan (ed.): Contemporary Security Studies. Oxford University Press, 2007.

 • Drulák, Petr (2000) Teorie mezinárodních vztahů. Portál.

 • Mearsheimer, John: Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War. International Security, Vol. 15, No. 1. (Summer, 1990), s. 5-56.

 • Nye, Joseph S.: Limits of American Power. Political Science Quarterly, Volume 117, Number 4, 2002-2003, s. 545-559.


5. Bezpečnostní systémy II: kolektivní bezpečnost, demokratický mír, bezpečnostní společenství (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)

 • Collins, Alan (ed.): Contemporary Security Studies. Oxford University Press, 2007.

 • Drulák, Petr (2000) Teorie mezinárodních vztahů. Portál.

 • Frederking, Brian: Constructing Post-Cold War Collective Security. American Political Science Review, Vol. 97, No. 3, August 2003, s. 363-378.

 • Kegley Jr., Charles W. – Hermann, Margaret G.: How Democracies Use Intervention: A Neglected Dimension in Studies of the Democratic Peace. Journal of Peace Research, Vol. 33, No. 3 (Aug., 1996), s. 309-322.


6. Stát a jeho bezpečnost v mezinárodním systému (období studené války vs. vývoj po roce 1989; koncept premoderního, moderního a postmoderního státu) (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)

 • Collins, Alan (ed.): Contemporary Security Studies. Oxford University Press, 2007.

 • Cooper, Robert: The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-First Century. Atlantic Monthly Press, 2003.

 • Drulák, Petr (2000) Teorie mezinárodních vztahů. Portál.


7. Globální hegemon? USA a jejich postavení v současném mezinárodním systému (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)

 • Barša, Pavel: Zdroje amerického chování. K diskuzi o transatlantické diferenci. Mezinárodní vztahy, 2/2003, s. 5 – 22.

 • Kagan, Robert: The Return of History and the End of Dreams. Alfred A. Knopf, 2008.

 • Krauthammer, Charles: The Unipolar Moment Revisited. The National Interest, Winter 2002-2003, s. 5 - 17.

 • Nye, Joseph S.: Limits of American Power. Political Science Quarterly, Volume 117, Number 4, 2002-2003, s. 545-559.

 • Nye, Joseph S., Jr.: The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. Oxford University Press, 2002.


8. Vývoj evropského bezpečnostního systému během studené války a po jejím skončení (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)

 • Aybett, Gülnur: The Dynamics of European Security Cooperation, 1945-91. Palgrave, 2001.

 • Fidler, Jiří – Mareš, Petr: Dějiny NATO. Praha: Paseka, 1997.

 • Lindley-French, J.: A Chronology of European Security and Defence, 1945-2007. Oxford – New York: Oxford University Press, 2007.

 • Lindley-French, Julian: In the shade of Locarno? Why European defence is failing. International Affairs, Oct. 2002, Vol. 78, Issue 4, s. 789-811.

 • Smith, Michael E. (2004): Europe’s Foreign and Security Policy. The Institutionalization of Cooperation. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

 • Winn, Neil (2003): Towards a Common European Security and Defence Policy? The Debate on NATO, the European Army and Transatlantic Security. European Security, Summer 2003, s. 47 - 68.


9. Konflikt z hlediska teorie mezinárodních vztahů (realismus vs. liberalismus a jejich dílčí koncepty) (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)

 • Drulák, Petr (2000) Teorie mezinárodních vztahů. Portál.

 • Nye, Joseph S.: Understanding International Conflicts: Introduction into Theory and History. Harper Collins, 1993.

 • Waisová, Šárka: Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Portál, 2005.


10. Definice konfliktu, konfliktní cyklus, vysvětlení vzniku a průběhu konfliktu (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)

 • Nye, Joseph S.: Understanding International Conflicts: Introduction into Theory and History. Harper Collins, 1993.

 • Waisová, Šárka: Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Portál, 2005.

 • Wallensteen, Peter: Understanding Conflict Resolution. War, Peace and the Global System. SAGE Publications, 2002.


11. Humanitární intervence a doktrína zodpovědnosti chránit (charakteristika, klíčová dilemata) (Teorie a praxe bezpečnosti, Lidská bezpečnost)

 • Kaplan, Robert D. 1994. “The Coming Anarchy,” Atlantic Monthly (Summer 1994), pp. 44-76.

 • Axworthy, Lloyd. 2001. “Human Security and Global Governance: Putting People First,” Global Governance 7 (2001), pp. 19-23.

 • Hampson, Fen O. et all. 2002. Human Security and World Disorder. Oxford and New York: Oxford University Press (Chapter 1: “Introduction: Madness in

 • Multitude,” pp. 1-13).

 • Michael Walzer, The Argument about Humanitarian Intervention, Dissent, Winter 2002, 29-37, http://them.polylog.org/5/awm-en.htm

 • Martha Finnemore, The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force, Cornell University Press, 2003.

 • Jennifer M. Welsh (ed.), Humanitarian Intervention and International Relations, Oxford University Press 2004.


12. Konceptualizace moderního válčení: "staré" a "nové" války, generace válčení, postmoderní válka (Teorie a praxe bezpečnosti)

 • William S. Lind, Understanding Fourth Generation of War, Miltary Review Sept-Oct 2004, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0PBZ/is_5_84/ai_n7069227

 • Antulio J. Echevaria, Fourth Generation War and Other Myths, Strategic Studies Institute, 2004, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB632.pdf

 • Christopher Coker, Is There a Western Way of Warfare? Institutt for Forsvarsstudier, Oslo 2004.

 • Christopher Coker, Asymetrical War, Institutt for Forsvarsstudier, Oslo 2004.

 • Mary Kaldor, New and Old Wars, Stanford, 2001.

 • Christopher Coker, The Warrior ethos: military culture and the war on terror, London: Routledge, 2007.

 • Christopher Coker, Waging War Without Warriors? : The Changing Culture of Military Conflict, London: Rienner 2002.

 • Ignatieff, Michael, Virtual War: Kosovo and Beyond, Viking Press, 2000.

 • James Der Derian, Virtuous War/Virtual Theory, International Affairs, 76/4, 2000.


13. Evropská bezpečnostní a obranná politika: cíle, nástroje, operace (Security and Integration in Europe)

 • Cornish, Paul – Edwards, Geoffrey: The strategic culture of the European Union: a progress report. International Affairs 81, 4 (2005), pp. 801-820.

 • Ellner, Andrea: The European Security Strategy: Multilateral Security with Teeth? Defense & Security Analysis Vol. 21, No. 3, September 2005, pp. 223-242.

 • Howorth, J.: Security and Defence Policy in the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

 • Jones, S. G.: The Rise of European Security Cooperation. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

 • Lindley-French, J.: A Chronology of European Security and Defence, 1945-2007. Oxford – New York: Oxford University Press, 2007.

 • Salmon, Trevor: The European Security and Defence Policy: Built on Rocks or Sand? European Foreign Affairs Review 10 (2005), pp. 359-379.


14. Kontextualizace lidské bezpečnosti v širším terénu bezpečnostních studií, včetně teoretických a politicko-filozofických předpokladů lidské bezpečnosti (Lidská bezpečnost)

 • Axworthy, Lloyd. 2001. “Human Security and Global Governance: Putting People First,” Global Governance 7 (2001), pp. 19-23.

 • Hampson, Fen O. et all. 2002. Human Security and World Disorder. Oxford and New York: Oxford University Press (Chapter 1: “Introduction: Madness in

 • Multitude,” pp. 1-13)


15. Role OSN a dalších klíčových aktérů v artikulaci a implementaci lidské bezpečnosti (Kanada, Norsko, Japonsko, EU, nadnárodní sítě) (Lidská bezpečnost)

 • Hynek, N. 2008. “Japanese Human Security: A Conceptual and Institutional Analysis.” Ritsumeikan Annual Review of International Studies, Vol. 7, pp, 1-20

 • Foreign Affairs Canada “Freedom from Fear: Canada's Foreign Policy for Human Security,” Ottawa, 2004.

 • Hynek, N. 2008. “Conditions of Emergence and Their Effects: Political Rationalities, Governmental Programs and Technologies of Power in the Landmine Case.” Journal of International Relations and Development Vol. 11, No. 2., pp, 93-12.

 • Jennifer M. Welsh (ed.), Humanitarian Intervention and International Relations, Oxford University Press 2004.


16. Klasické koncepce války (Sun C‘, Clausewitz, Tolstoj) (War studies)

 • Tolstoy, Leo. War and Peace. London: Penguin Books, 911-917, 1096-1101,1145-1150, 1188-1195.

 • Sun Tzu (1993) The Art of War. Hertfordshire: Wordsworth Editions, 100-134.

 • Clausewitz, Carl von (2005) What is War? In: Diehl, Paul F., ed., War, vol. I. London: Sage, 25-40.

 • Clausewitz, Carl von (1959) O válce. Praha: Naše vojsko, 1959.

 • Herberg-Rothe, Andreas (2007) Clausewitz‘s Puzzle. The Political Theory of War. Oxford: Oxford University Press, 2-87.


17. Příčiny válek (War studies)

 • Suganami, Hidemi (1996) On the Causes of War. Oxford: Oxford University Press.

 • Vasquez, John A. (2000) The War Puzzle. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Waltz, Kenneth (1959) Man, the State and War : A Theoretical Analysis. New York : Columbia University.

 • Fearon, James D. (2005) Rationalist Explanations for War. In: Diehl, Paul F., ed., War, vol. II. London: Sage, 229-263.


18. Strategická studia: vývoj, role, cíle, definice strategie (Úvod do strategických studií)

 • Gray.C.S. Modern Strategy, Oxford 1999.

 • Baylis, John et al (2002/2007). Strategy in the Contemporary World. Oxford University Press

 • Paret P., Makers of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age, Princeton 1986.

 • Terry Terriff, Stuart Croft, Lucy James, Patrick M. Morgan, Security Studies Today, Cambridge, 1999.

 • Brzezinski Zbigniew, Velká šachovnice, Praha 1999.

 • Waisová Šárka, Současné otázky mezinárodní bezpečnosti, Aleš Čeněk , Plzeň 2003.


19. Principy odstrašování v průběhu a po skončení studené války (Úvod do strategických studií)

 • Gray.C.S. Modern Strategy, Oxford 1999.

 • Paret P., Makers of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age, Princeton 1986.

 • Baylis, John et al (2002/2007) Strategy in the Contemporary World. Oxford University Press.

 • Freedman, Lawrence (2004) Deterrence. Polity Press.

 • Hynek, Nikola (2008) Protiraketová obrana v současném strategickém a politickém kontextu: vztah k odstrašování a dopad třetího pilíře na dynamiku mezi relevantními aktéry." Mezinárodní vztahy, Vol. 43, No. 4.

 • Jervis, Robert (1989) Rational Deterrence: Theory and Evidence, World Politics, 41, 2.


20. Dynamika závodů ve zbrojení, kontrola zbrojení, odzbrojování (Úvod do strategických studií)

 • Gray.C.S. Modern Strategy, Oxford 1999.

 • Plechanovová, Běla, Fidler, Jiří (1998) Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů II, Praha (kapitoly o jaderním soupeření a odzbrojování.

 • Goldblat, Jozef (2002) Arms control : the new guide to negotiations and agreements, London: Sage.

 • Don Ward Michael (1984) Differential Path to Parity: A Study of the Contemporary Arms Race. The American Political Science Review.

 • Clair Smith Theresa (1980) Arms Race Instability and War. Journal of Conflict Resolution 24, 2.

Teorie bezpečnosti

1. Koncept bezpečnosti a jeho vývoj: rozšiřování a prohlubování konceptu bezpečnosti, jednotlivé sektory bezpečnosti (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost, Lidská bezpečnost)


2. Konceptualizace bezpečnosti z pohledu realistické a liberální tradice teorií mezinárodních vztahů (Teorie mezinárodních vztahů, Ozbrojené konflikty a

mezinárodní bezpečnost, Lidská bezpečnost)


3. Teoretická reflexe prohlubování a rozšiřování konceptu bezpečnosti (kodaňská škola, lidská bezpečnost, kritická bezpečnostní studia (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost, Lidská bezpečnost)


4. Bezpečnostní systémy I: rovnováha moci, hegemonie, kolektivní obrana (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)


5. Bezpečnostní systémy II: kolektivní bezpečnost, demokratický mír, bezpečnostní společenství (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)


6. Stát a jeho bezpečnost v mezinárodním systému (období studené války vs. vývoj po roce 1989; koncept premoderního, moderního a postmoderního státu) (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)


7. Globální hegemon? USA a jejich postavení v současném mezinárodním systému (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)


8. Vývoj evropského bezpečnostního systému během studené války a po jejím skončení (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)


9. Konflikt z hlediska teorie mezinárodních vztahů (realismus vs. liberalismus a jejich dílčí koncepty) (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)


10. Definice konfliktu, konfliktní cyklus, vysvětlení vzniku a průběhu konfliktu (Ozbrojené konflikty a mezinárodní bezpečnost)


11. Humanitární intervence a doktrína zodpovědnosti chránit (charakteristika, klíčová dilemata) (Teorie a praxe bezpečnosti, Lidská bezpečnost)


12. Konceptualizace moderního válčení: "staré" a "nové" války, generace válčení, postmoderní válka (Teorie a praxe bezpečnosti)


13. Evropská bezpečnostní a obranná politika: cíle, nástroje, operace (Security and Integration in Europe)


14. Kontextualizace lidské bezpečnosti v širším terénu bezpečnostních studií, včetně teoretických a politicko-filozofických předpokladů lidské bezpečnosti (Lidská bezpečnost)


15. Role OSN a dalších klíčových aktérů v artikulaci a implementaci lidské bezpečnosti (Kanada, Norsko, Japonsko, EU, nadnárodní sítě) (Lidská bezpečnost)


16. Klasické koncepce války (Sun C‘, Clausewitz, Tolstoj) (War studies)


17. Příčiny válek (War studies)


18. Strategická studia: vývoj, role, cíle, definice strategie (Úvod do strategických studií)


19. Principy odstrašování v průběhu a po skončení studené války (Úvod do strategických studií)


20. Dynamika závodů ve zbrojení, kontrola zbrojení, odzbrojování (Úvod do strategických studií)