SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Grantové projekty
Výzkumné zaměření a projekty
Grantové projekty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Grantové projekty

Zde naleznete seznam současných i minulých projektů řešitelů IPS. Kompletní seznam projektů FSV UK naleznete zde. Projekty Střediska bezpečnostní politiky naleznete zde.


Grantová agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

13-20962S

České politické strany a jejich expertní kapacity v oblasti veřejných politik

Doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D.

2013-2015

3-15989P

Češi, Slováci a Židé: Spolu, ale odděleně, 1938-1989

Hana Kubátová, Ph.D.

2013-2015

14-19324S

Zdroje a podoby politizace subkultur v postsocialismu

Mgr. Jan Charvát, Ph.D.

2014-2016

15-01907S

Hraje přímá volba roli? Analýza účinků přímé volby prezindenta na fungování politického režimu České republiky

PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

2015-2017

15-12533S

Členské státy ve WTO: preference, dodržování závazků a monitorování

doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

2015-2017Grantová agentura UK

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

376213 A-SP

Geopolitika nového světového řádu? Analýza a reformace Euroasianismu

Nuno Albino Morgado

2013-2015

538213 A-SP

Aplikace klasických teorií strategie odstrašení na asymetrické hrozby kyberprostoru

Nikola Schmidt

2013-2015

1620514 A-SP

Zámořská území evropských států: politologická specifika vztahu k metropoli a ústavněprávní charakteristika

Vlastimil Bernas

2014-2016

632214 A-SP

Odstrašení ve vesmírném prostoru: konceptualizace nastavajícího bezpečnostního fenoménu

Kamila Čermáková

2014-2016

1056214 A-SP

Diskursivní analýza vlivu nelegálního přistěhovalectví ve Středomoří na současnou migrační a azylovou politiku EU

Ondřej Kaleta

2014-2016

368214 A-SP

Finanční aspekty autonomie municipalit v politickém systému České republiky

Ilona Kruntorádová

2014-2016

834214 A-SP

Obchodní režimy v subsaharské Africe

Vilém Řehák

2014-2015

734214 A-SP

Nepřímé nátlakové strategie: jaderné zbraně a tiché hrozby v mezinárodních krizích

Michal Smetana

2014-2016

1456414 A-SP

Scénáře nového mezinárodního režimu ochrany klimatu v preferencích členských států EU

Přemysl Štěpánek

2014-2015

904414 A-SP

Kvantová teorie mezinárodních vztahů: Aplikace poznatků kvantové teorie v systémové teorii mezinárodních vztahů

Jakub Tesař

2014-2016

544214 A-SP

Sionistická governmentalita a formování subjektu: Případ izraelských vojáků

Jakub Záhora

2014-2016

2115 A-SP

Astropolitika a Evropa

Bohumil Doboš

2015-2017

122215 A-SP

Pozice v Arktickém geopolitickém systému: síťová analýza výměn v ekonomickém, vojenském a sociálně-demografickém prostoru

Irina Valko

2015-2016

126915 A-SP

Zhroucené obce v České republice

Jakub Hornek

2015-2017

191715 A-SP

Rozpad politických systémů jako následek komunikačních selhání

Tomáš Váňa

2015-2017

203215 A-SP

Hybridní bezpečnostní systém a mezinárodní intervence: Případ jižního Libanonu

Jan Daniel

2015-2016

234815 A-SP

Odhalení, protiopatření a obranná strategie proti hybridní válce s důrazem na informační a psychologické operace

Nikola Schmidt

2015-2016

239615 A-SP

Rozhodování v Evropském parlamentu a Radě v postlisabonské EU

Jakub Černoch

2015-2017

254715 A-SP

Lidská bezpečnost a města: Urbánní zranitelnost, resilience a politika

Katarína Svitková

2015-2017

274415 A-SP

Program, ideologie a činnost etnoregionálních stran na komunální úrovni

Martin Kryšpín Vimmr

2015-2017

340315 A-SP

Skupina Bilderberg jako příklad klubu globálních elit

Lukáš Kantor

2015-2016

344215 A-SP

Nezápadní konstrukce státu: modality státní suverenity v případech Číny a Indie

Aleš Karmazin

2015-2017

368615 A-SP

Zájem versus idea. Ústava ČR a volební zákon 1990.

Klára Marková

2015-20167. rámcový program EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

317767

Liberalism in Between Europe and China (LIBEAC)

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

2013-2016NATO

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

Crisis Games: NATO Crisis Management Simulation

Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.

2015Operační programy EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

CZ.2.17/3.1.00/36242


Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy

UK FSV

2013-2015Ministerstvo vnitra ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

BV III/1-VS

Indikátory včasného varování eskalace zamrzlých konfliktů

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2019


Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR – CAVHZS

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2020Grantové projekty

Grantové projekty

Zde naleznete seznam současných i minulých projektů řešitelů IPS. Kompletní seznam projektů FSV UK naleznete zde. Projekty Střediska bezpečnostní politiky naleznete zde.


Grantová agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

13-20962S

České politické strany a jejich expertní kapacity v oblasti veřejných politik

Doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D.

2013-2015

3-15989P

Češi, Slováci a Židé: Spolu, ale odděleně, 1938-1989

Hana Kubátová, Ph.D.

2013-2015

14-19324S

Zdroje a podoby politizace subkultur v postsocialismu

Mgr. Jan Charvát, Ph.D.

2014-2016

15-01907S

Hraje přímá volba roli? Analýza účinků přímé volby prezindenta na fungování politického režimu České republiky

PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

2015-2017

15-12533S

Členské státy ve WTO: preference, dodržování závazků a monitorování

doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

2015-2017Grantová agentura UK

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

376213 A-SP

Geopolitika nového světového řádu? Analýza a reformace Euroasianismu

Nuno Albino Morgado

2013-2015

538213 A-SP

Aplikace klasických teorií strategie odstrašení na asymetrické hrozby kyberprostoru

Nikola Schmidt

2013-2015

1620514 A-SP

Zámořská území evropských států: politologická specifika vztahu k metropoli a ústavněprávní charakteristika

Vlastimil Bernas

2014-2016

632214 A-SP

Odstrašení ve vesmírném prostoru: konceptualizace nastavajícího bezpečnostního fenoménu

Kamila Čermáková

2014-2016

1056214 A-SP

Diskursivní analýza vlivu nelegálního přistěhovalectví ve Středomoří na současnou migrační a azylovou politiku EU

Ondřej Kaleta

2014-2016

368214 A-SP

Finanční aspekty autonomie municipalit v politickém systému České republiky

Ilona Kruntorádová

2014-2016

834214 A-SP

Obchodní režimy v subsaharské Africe

Vilém Řehák

2014-2015

734214 A-SP

Nepřímé nátlakové strategie: jaderné zbraně a tiché hrozby v mezinárodních krizích

Michal Smetana

2014-2016

1456414 A-SP

Scénáře nového mezinárodního režimu ochrany klimatu v preferencích členských států EU

Přemysl Štěpánek

2014-2015

904414 A-SP

Kvantová teorie mezinárodních vztahů: Aplikace poznatků kvantové teorie v systémové teorii mezinárodních vztahů

Jakub Tesař

2014-2016

544214 A-SP

Sionistická governmentalita a formování subjektu: Případ izraelských vojáků

Jakub Záhora

2014-2016

2115 A-SP

Astropolitika a Evropa

Bohumil Doboš

2015-2017

122215 A-SP

Pozice v Arktickém geopolitickém systému: síťová analýza výměn v ekonomickém, vojenském a sociálně-demografickém prostoru

Irina Valko

2015-2016

126915 A-SP

Zhroucené obce v České republice

Jakub Hornek

2015-2017

191715 A-SP

Rozpad politických systémů jako následek komunikačních selhání

Tomáš Váňa

2015-2017

203215 A-SP

Hybridní bezpečnostní systém a mezinárodní intervence: Případ jižního Libanonu

Jan Daniel

2015-2016

234815 A-SP

Odhalení, protiopatření a obranná strategie proti hybridní válce s důrazem na informační a psychologické operace

Nikola Schmidt

2015-2016

239615 A-SP

Rozhodování v Evropském parlamentu a Radě v postlisabonské EU

Jakub Černoch

2015-2017

254715 A-SP

Lidská bezpečnost a města: Urbánní zranitelnost, resilience a politika

Katarína Svitková

2015-2017

274415 A-SP

Program, ideologie a činnost etnoregionálních stran na komunální úrovni

Martin Kryšpín Vimmr

2015-2017

340315 A-SP

Skupina Bilderberg jako příklad klubu globálních elit

Lukáš Kantor

2015-2016

344215 A-SP

Nezápadní konstrukce státu: modality státní suverenity v případech Číny a Indie

Aleš Karmazin

2015-2017

368615 A-SP

Zájem versus idea. Ústava ČR a volební zákon 1990.

Klára Marková

2015-20167. rámcový program EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

317767

Liberalism in Between Europe and China (LIBEAC)

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

2013-2016NATO

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

Crisis Games: NATO Crisis Management Simulation

Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.

2015Operační programy EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

CZ.2.17/3.1.00/36242


Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy

UK FSV

2013-2015Ministerstvo vnitra ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

BV III/1-VS

Indikátory včasného varování eskalace zamrzlých konfliktů

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2019


Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR – CAVHZS

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2020