PhDr. Daniel Šárovec

PhDr. Daniel Šárovec

Působiště:

  • Katedra politologie

E-mail: daniel.sarovec@ruk.cuni.cz

Telefon: +420 224 491 341

ResearchID: O-3640-2017

Scopus Author ID: 57200674428

ORCID ID: 0000-0003-2491-538X

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • JÄÄSAARI, Johanna - ŠÁROVEC, Daniel. Pirate Parties: The Original Digital Party Family. In: BARBERÀ, Oscar - SANDRI, Giulia - CORREA, Patricia - RODRÍGUEZ-TERUEL, Juan. Digital Parties : The Challenges of Online Organisation and Participation. 1 vyd. Cham: Springer International Publishing, 2021, s. 205-226. ISBN 978-3-030-78667-0.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

  • ŠÁROVEC, Daniel. Digitalizace a stranické akce: případová studie České republiky. In: LINHARTOVÁ, Barbora - DUBÓCZI, Peter - GAJDOŠČÍK, Dávid. Pandémia & demokracia. Budúcnosť demokracie v postcovidovej dobe. 1 vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2022, s. 43-57. ISBN 978-80-574-0102-5.