Vyhlášky vedoucího Katedry politologie IPS

Vyhlášky vedoucího Katedry politologie IPS

Vyhlášky garantky bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy k:

 uznávání náhrad za povinné předměty

 

 

Vyhlášky garantky navazujícího magisterského oboru Politologie k:

zapisování bakalářských předmětů studenty magisterského oboru Politologie

uznávání náhrad za povinné předměty