Studentská samospráva

Studentská samospráva

Politologický klub FSV UK

Politologický klub vznikl již v roce 2009 z vlastní iniciativy studentů oboru Politologie a mezinárodní vztahy s cílem usnadnit komunikaci studentů s vyučujícími a vedením Institutu politologických studií (IPS) nebo samotné Fakulty sociálních věd (FSV UK).

Seznamovák

Politologický klub jako studentská samospráva všech studentů na IPS pořádá pro studenty i širokou veřejnost nejrůznější semináře a debaty za účasti širokého spektra hostů z oblasti politiky, akademické obce, médií či nevládního sektoru. Studenti tak mají možnost získat širší rozhled o současném společenském dění a cenné zkušenosti nad rámec svého studia.

Mimo přednášky a diskuze pořádá PK také nejrůznější společenské akce, jakými jsou seznamovací kurzy pro nastupující studenty či oblíbený Ples IPS. V neposlední řadě se aktivně zapojuje i do sportovních aktivit nebo mezispolkové spolupráce jak na fakultní úrovni, tak i mimo univerzitní struktury.

Politologickému klubu se v posledních letech povedlo rozšířit svou členskou základnu, čímž zvýšil i zájem studentů o dění na fakultě i mimo budovy školy. Spolky jako PK jsou nezbytnou součástí kvalitních akademických pracovišť, bez které by studentský život na škole nebyl takovým, jaký je.

 

Složení a kontakty

Předseda:

Mára

 

Marek Boňko

bonko@pkfsvuk.cz

 

Místopředseda (mezispolková spolupráce):

Komárek

Jiří Komárek

komarek@pkfsvuk.cz

 

Místopředseda pro studijní záležitosti oboru Politologie a mezinárodní vztahy

Volenec
 

Jan Volenec

volenec@pkfsvuk.cz

 

Místopředsedkyně pro studijní záležitosti oboru Politologie a veřejná politika

Bětka

Alžběta Hynková

hynkova@pkfsvuk.cz

 

Vedoucí akademické sekce:

Hrebenár

Petr Hrebenár

herebenar@pkfsvuk.cz

 

 

Vedoucí PR sekce:

Kristián

Kristián Perlín

perlin@pkfsvuk.cz

 

Vedoucí společenské sekce:

Hegerová

Lucie Hegerová

hegerova@pkfsvuk.cz

 

 

Vedoucí sekce výlety, exkurze, sport:

Parušev

Jan Parušev

parusev@pkfsvuk.cz

 

 

 

Oficiální stránky

Web

http://www.pkfsvuk.cz/

Facebook

https://www.facebook.com/pkfsvuk/info

Twitter

https://twitter.com/pkfsvuk

Instagram

https://www.instagram.com/pkfsvuk/