SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Acta Politologica
Časopisy
Acta Politologica
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Publikuje texty z širokého spektra oblastí politické vědy, včetně komparativní politologie, politické filozofie, politické sociologie, mezinárodních vztahů, evropských studií či bezpečnostních studií atd. Acta Politologica vychází od roku 2009 standardně dvakrát ročně v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém a anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenze a recenzní články, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexovaný v databázích Google Scholar, ERIH PLUS a CEEOL.


webové stránky časopisu AcPo

Acta Politologica

Acta Politologica


Acta Politologica je recenzovaný politologický časopis vydávaný Katedrou politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Publikuje texty z širokého spektra oblastí politické vědy, včetně komparativní politologie, politické filozofie, politické sociologie, mezinárodních vztahů, evropských studií či bezpečnostních studií atd. Acta Politologica vychází od roku 2009 standardně dvakrát ročně v online verzi. Příležitostně vycházejí i speciální čísla, která mohou být navíc publikována i v tištěné podobě. Texty jsou publikovány v českém a anglickém jazyce. Časopis přijímá do recenzního řízení původní odborné články, které vycházejí z vlastního výzkumu autora, dále recenze a recenzní články, zprávy z konferencí a vědeckých setkání, diskusní příspěvky apod. Časopis Acta Politologica je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexovaný v databázích Google Scholar, ERIH PLUS a CEEOL.


webové stránky časopisu AcPo