SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
České obce: víceúrovňové vládnutí
Konference a workshopy
České obce: víceúrovňové vládnutí
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Dne 20. listopadu 2009 se na půdě Institutu politologických studií FSV UK v Praze v Jinonicích uspořádal již druhý ročník konference zaměřený na problematiku lokální politiky v českém i mezinárodním prostředí, tentokráte pod názvem "České obce: tranzice ve světle víceúrovňového vládnutí". Za širšího zájmu z řad studentů se jí zúčastili přední odborníci z českého vědeckého prostředí, i ze zahraničí. Konference byla dílčím výstupem Výzkumného záměru FSV (projekt č. MSM 0021620841 – Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika). Ve dvou panelech - Volební systém a političtí aktéři na komunální úrovni a České obce v evropském rámci - vystoupili jak členové katerdry politologie IPS FSV UK (P. Jüptner, M. Polinec, K.Švec), tak i odborníci z dalších špičkových pracovišť v ČR i v zahraničí (J. Čmejrek a J. Čopík z ČZU, J. Šedo z FSS MU, D. Ryšavý a T. Lebeda z FF UPOL, M. Illner ze SOÚ AV ČR či D. Klimovský z TU Košice). Výstupem konference bude speciální tištěné číslo časopisu  Acta Politologica zaměřené výhradně na lokální politiku s příspěvky z konference.


Editorial monotematického čísla je ke stažení na stránkách časopisu Acta Politologica (přímý proklik).
České obce: víceúrovňové vládnutí

Dne 20. listopadu 2009 se na půdě Institutu politologických studií FSV UK v Praze v Jinonicích uspořádal již druhý ročník konference zaměřený na problematiku lokální politiky v českém i mezinárodním prostředí, tentokráte pod názvem "České obce: tranzice ve světle víceúrovňového vládnutí". Za širšího zájmu z řad studentů se jí zúčastili přední odborníci z českého vědeckého prostředí, i ze zahraničí. Konference byla dílčím výstupem Výzkumného záměru FSV (projekt č. MSM 0021620841 – Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika). Ve dvou panelech - Volební systém a političtí aktéři na komunální úrovni a České obce v evropském rámci - vystoupili jak členové katerdry politologie IPS FSV UK (P. Jüptner, M. Polinec, K.Švec), tak i odborníci z dalších špičkových pracovišť v ČR i v zahraničí (J. Čmejrek a J. Čopík z ČZU, J. Šedo z FSS MU, D. Ryšavý a T. Lebeda z FF UPOL, M. Illner ze SOÚ AV ČR či D. Klimovský z TU Košice). Výstupem konference bude speciální tištěné číslo časopisu  Acta Politologica zaměřené výhradně na lokální politiku s příspěvky z konference.


Editorial monotematického čísla je ke stažení na stránkách časopisu Acta Politologica (přímý proklik).