SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Konference doktorandů KP IPS
Konference a workshopy
Konference doktorandů KP IPS
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Katedrou politologie IPS FSV UK byla dne 16. října uspořádána v prostorách univerzity v Praze-Jinonicích konference, na níž se svými příspěvky vystoupili doktorandi pořádající katedry. Přednášející se soustředili na vybrané aspekty svých vědeckých prací. Program konference byl tak velmi heterogenní a současně inspirující, jelikož v rámci diskusí byla témata vzájemně obohacována poznatky doktorandů mezi sebou navzájem. Samotná konference byla rozdělena do dvou bloků. V prvním vystoupila Jitka Gelnarová s příspěvkem Ženy a volební právo: hnutí za volební právo pro ženy v českých zemích, Karolína Malcová prezentující téma Analýza voleb a volebního chování do Senátu Parlamentu ČR, Tomáš Vaško hovořící na téma Politická reprezentace ruskojazyčných menšin Pobaltí v letošních volbách do Evropského parlamentu a Martin Riegl, který vystoupil s příspěvkem Analýza efektivnosti zhroucených a mezinárodně neuznaných států. V druhéím bloku pak vystoupil Kamil Švec (Metodologické limity aplikace teorie koalic na regionální úrovni), Šárka Strahalová (Koalice a koaliční uskupení ve Spolkové republice Německo), Petr Javůrek (Problematika míry pravomocí prezidentů v poloprezidentských systémech), Martin Polinec (Komunální politika ve Spojeném království a Skandinávii) a Hrishabh Sandilya ( Kashmiri Pandits in India and their Current Situation).Program konference je ke stažení  zde.
Konference doktorandů KP IPS

Katedrou politologie IPS FSV UK byla dne 16. října uspořádána v prostorách univerzity v Praze-Jinonicích konference, na níž se svými příspěvky vystoupili doktorandi pořádající katedry. Přednášející se soustředili na vybrané aspekty svých vědeckých prací. Program konference byl tak velmi heterogenní a současně inspirující, jelikož v rámci diskusí byla témata vzájemně obohacována poznatky doktorandů mezi sebou navzájem. Samotná konference byla rozdělena do dvou bloků. V prvním vystoupila Jitka Gelnarová s příspěvkem Ženy a volební právo: hnutí za volební právo pro ženy v českých zemích, Karolína Malcová prezentující téma Analýza voleb a volebního chování do Senátu Parlamentu ČR, Tomáš Vaško hovořící na téma Politická reprezentace ruskojazyčných menšin Pobaltí v letošních volbách do Evropského parlamentu a Martin Riegl, který vystoupil s příspěvkem Analýza efektivnosti zhroucených a mezinárodně neuznaných států. V druhéím bloku pak vystoupil Kamil Švec (Metodologické limity aplikace teorie koalic na regionální úrovni), Šárka Strahalová (Koalice a koaliční uskupení ve Spolkové republice Německo), Petr Javůrek (Problematika míry pravomocí prezidentů v poloprezidentských systémech), Martin Polinec (Komunální politika ve Spojeném království a Skandinávii) a Hrishabh Sandilya ( Kashmiri Pandits in India and their Current Situation).Program konference je ke stažení  zde.