SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Smíšené volební systémy
Konference a workshopy
Smíšené volební systémy
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Katedra politologie IPS FSV UK uspořádala dne 17. prosince 2008 v Praze konferenci k problematice smíšených volebních systémů v zemích Evropské unie. Cílem setkání pracovníků katedry politologie IPS FSV UK bylo reflektovat v současnosti probíhající diskusi, která se vztahuje k možnosti, respektive nezbytnosti změny případně úpravy volebního systému v České republice a tuto českou diskusi zapojit do širší problematiky proměny volebních systémů v zemích Evropské unie. Snahou pořadatelů bylo rovněž seznámit českou odbornou veřejnost a studenty FSV UK v Praze s problematikou úprav volebních systémů v současnosti. Příspěvky prezentované na konferenci vznikly jako součást výzkumného záměru Univerzity Karlovy MSM 0021620841 “Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika”. Konference byla tvořena dvěma bloky. První, Smíšené volební systémy ve vybraných zemích EU: teorie, praxe, zkušenosti, se soustředil na varianty smíšených volebních systémů. Druhý, s názvem Poměrné systémy s bonusem či s tzv. ‚většinovými účinky‘: dosavadní návrhy v ČR, byl tvořen diskusí o možnostech využití smíšených volebních systémů pro Českou republiku.Více informací o konferenci naleznete v časopise  Acta Politologica (Vol. 1, No. 1.), v sekci Miscelanea.
Smíšené volební systémy

Katedra politologie IPS FSV UK uspořádala dne 17. prosince 2008 v Praze konferenci k problematice smíšených volebních systémů v zemích Evropské unie. Cílem setkání pracovníků katedry politologie IPS FSV UK bylo reflektovat v současnosti probíhající diskusi, která se vztahuje k možnosti, respektive nezbytnosti změny případně úpravy volebního systému v České republice a tuto českou diskusi zapojit do širší problematiky proměny volebních systémů v zemích Evropské unie. Snahou pořadatelů bylo rovněž seznámit českou odbornou veřejnost a studenty FSV UK v Praze s problematikou úprav volebních systémů v současnosti. Příspěvky prezentované na konferenci vznikly jako součást výzkumného záměru Univerzity Karlovy MSM 0021620841 “Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika”. Konference byla tvořena dvěma bloky. První, Smíšené volební systémy ve vybraných zemích EU: teorie, praxe, zkušenosti, se soustředil na varianty smíšených volebních systémů. Druhý, s názvem Poměrné systémy s bonusem či s tzv. ‚většinovými účinky‘: dosavadní návrhy v ČR, byl tvořen diskusí o možnostech využití smíšených volebních systémů pro Českou republiku.Více informací o konferenci naleznete v časopise  Acta Politologica (Vol. 1, No. 1.), v sekci Miscelanea.