SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Specifický vysokoškolský výzkum
Výzkumné zaměření a projekty
Specifický vysokoškolský výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Specifický vysokoškolský výzkum

Politické konflikty a tvorba politiky na počátku 21. století


Doc. Jan Karlas (hlavní řešitel, nominovaný za Katedru mezinárodních vztahů)


Dr. Jan Kofroň (zástupce hlavního řešitele, nominovaný za Katedru politologie)


Specifický vysokoškolský výzkum (SVV) provádí studenti doktorských nebo magisterských studijních programů. Zdroje na SVV poskytuje vysokým školám MŠMT. Univerzita Karlova, stejně jako ostatní vysoké školy, v rámci SVV vyhlašuje grantovou soutěž, v rámci které jednotlivé fakulty a jejich součásti předkládají návrhy projektů a ucházejí se o prostředky na SVV. Na FSV navrhují jednotlivé instituty jeden nebo více projektů SVV. Řešitelem studentského projektu je zpravidla akademický pracovník institutu. Dalšími členy řešitelského týmu jsou studenti doktorského nebo magisterského studijního programu, případně další akademičtí pracovníci. V případě UK je doba řešení studentského projektu 1 rok.


Základ řešitelského týmu všichni interní doktorandi IPS, tedy všichni studenti doktorských studijních oborů „Mezinárodní vztahy“ a „Politologie“ studující v prezenční formě studia, s výjimkou těch, kteří působí v Centru doktorských studií.


V rámci projektu se spojuje několik hlavních směrů výzkumu, které realizují současní doktorandi IPS. Zastřešující téma projektu představují vazby mezi politickými konflikty a tvorbou politiky. Jde o průřezové téma největšího počtu zahrnutých individuálních doktorandských projektů. Výzkumný tým bude na nižší úrovni pracovat v rámci šesti pracovních skupin odrážejících odborné zaměření členů týmu. Jde o následující pracovní skupiny: 1) Politické systémy a demokracie, 2) Volební a vládní systémy, 3) Ostatní témata komparativní politologie, 4) Mezinárodní bezpečnost, 5) Teoretické a obecné otázky mezinárodních vztahů, a 6) Ostatní témata mezinárodních vztahů.


Hlavním bezprostředním cílem projektu je podpořit původní vědecký výzkum studentů doktorských studijních oborů IPS a napomoci zvýšení kvality publikačních výstupů doktorandů a jejich dizertačních prací. Projekt rovněž usiluje o zvýšení počtu výzkumných výstupů IPS, které budou hodnotitelné v rámci vládního hodnocení výzkumu a vývoje.


Specifický vysokoškolský výzkum na stránkách Fakulty sociálních věd UK v Praze a na stránkách Ministerstva škosltví, mládeže a tělovýchovy.

Specifický vysokoškolský výzkumSpecifický vysokoškolský výzkum

Politické konflikty a tvorba politiky na počátku 21. století


Doc. Jan Karlas (hlavní řešitel, nominovaný za Katedru mezinárodních vztahů)


Dr. Jan Kofroň (zástupce hlavního řešitele, nominovaný za Katedru politologie)


Specifický vysokoškolský výzkum (SVV) provádí studenti doktorských nebo magisterských studijních programů. Zdroje na SVV poskytuje vysokým školám MŠMT. Univerzita Karlova, stejně jako ostatní vysoké školy, v rámci SVV vyhlašuje grantovou soutěž, v rámci které jednotlivé fakulty a jejich součásti předkládají návrhy projektů a ucházejí se o prostředky na SVV. Na FSV navrhují jednotlivé instituty jeden nebo více projektů SVV. Řešitelem studentského projektu je zpravidla akademický pracovník institutu. Dalšími členy řešitelského týmu jsou studenti doktorského nebo magisterského studijního programu, případně další akademičtí pracovníci. V případě UK je doba řešení studentského projektu 1 rok.


Základ řešitelského týmu všichni interní doktorandi IPS, tedy všichni studenti doktorských studijních oborů „Mezinárodní vztahy“ a „Politologie“ studující v prezenční formě studia, s výjimkou těch, kteří působí v Centru doktorských studií.


V rámci projektu se spojuje několik hlavních směrů výzkumu, které realizují současní doktorandi IPS. Zastřešující téma projektu představují vazby mezi politickými konflikty a tvorbou politiky. Jde o průřezové téma největšího počtu zahrnutých individuálních doktorandských projektů. Výzkumný tým bude na nižší úrovni pracovat v rámci šesti pracovních skupin odrážejících odborné zaměření členů týmu. Jde o následující pracovní skupiny: 1) Politické systémy a demokracie, 2) Volební a vládní systémy, 3) Ostatní témata komparativní politologie, 4) Mezinárodní bezpečnost, 5) Teoretické a obecné otázky mezinárodních vztahů, a 6) Ostatní témata mezinárodních vztahů.


Hlavním bezprostředním cílem projektu je podpořit původní vědecký výzkum studentů doktorských studijních oborů IPS a napomoci zvýšení kvality publikačních výstupů doktorandů a jejich dizertačních prací. Projekt rovněž usiluje o zvýšení počtu výzkumných výstupů IPS, které budou hodnotitelné v rámci vládního hodnocení výzkumu a vývoje.


Specifický vysokoškolský výzkum na stránkách Fakulty sociálních věd UK v Praze a na stránkách Ministerstva škosltví, mládeže a tělovýchovy.