Studuj politiku!

Studuj politiku!

Studuj politiku!

 • Politici přerozdělují zhruba 40% veškerého ekonomického výkonu rozvinutých demokratických zemí. Jak se s těmito prostředky nakládá?
 • Zdá se, že autoritářské a totalitní režimy jsou opět na vzestupu. Budeme i za další čtvrtstoletí žít v demokratickém státě?
 • Globální problémy neznají hranice, dotýkají se nás všech, tady a teď. Je vůbec možné je řešit? A jak?
 • Po stoletích válek se dnes zdá Evropa sjednocená. Ale na jak dlouho? Dočkáme se nových hranic rozdělujících Evropu?
 • Alespoň podle médií je svět nebezpečným místem k životu. Nepřichází nová studená válka? Jak vážnou hrozbou je pro nás terorismus?

Politika hýbe světem, a proto je třeba ji studovat a chápat.

Kvalitní a široce uplatnitelné vzdělání na UK | FSV | IPS

 • Univerzita Karlova patří podle mezinárodních žebříčků mezi nejlepší univerzity ve střední a východní Evropě.
 • Studium se soustředí na rozvíjení analytických schopností studentů a jejich dovedností v samostatné práci s informacemi.
 • Většina magisterských předmětů je vyučována v anglickém jazyce, čtyři magisterské obory jsou plně anglické.
 • Téměř každý student, který o to má zájem, stráví část studia na zahraniční univerzitě.
 • Na Univerzitě Karlově není místo pro kupování si dobrých výsledků u zkoušek nebo rovnou diplomů. Diplom u nás získají jen ti, kteří si ho skutečně zaslouží.

Pokud chce někdo v ČR a střední a východní Evropě studovat politiku, je UK | FSV | Institut politologických studií tím nejlepším místem.

Skvělí studenti = úspěšní absolventi

Kvalita vzdělávací instituce nezáleží jen na škole samotné, ale především na jejích studentech.

 • Studium na FSV i na IPS je výběrové. Vaši budoucí spolužáci jsou tak mimořádně inteligentní a vzdělaní lidé.
 • Motivovaní a inspirující spolužáci vytvářejí motivující a inspirující prostředí.
 • IPS i celá Fakulta je v pravém slova smyslu mezinárodní - a mezinárodní jsou i studenti.
 • Studentská samospráva Politologický klub pořádá pravidelně odborné a především společenské akce.
 • Studenti IPS si již během studia budují síť kontaktů na své budoucí zaměstnavatele - přes naše absolventy i přes program stáží v praxi.
 • Na IPS nepřipravujeme studenty jen pro práci, ale pro skvělou práci, ve které budou úspěšní.

Naši absolventi úspěšně působí na zajímavých a prestižních pozicích v celé řadě oblastí politického, společenského i hospodářského života. Naši studenti jsou výborní, a proto jsou naši absolventi úspěšní.