Kvalitní vzdělání na UK | FSV | IPS

Kvalitní vzdělání na UK | FSV | IPS

Promočním slibem na Karlovce se student stává členem akademické obce, která v roce 2014 oslavila ďábelských 666 let existence. UK je asi jediná česká univerzita, která má jméno i na západ od našich hranic.

Fakulta sociálních věd se těší vynikajícímu renomé a dosahuje výborných výsledků ve výuce i výzkumu. Absolventy Fakulty, šířící její dobré jméno, najdete ve všech sférách veřejného života, na předních pozicích ve státní správě, politice, businessu, i v neziskovém sektoru. Diplom z Karlovky, z Fakulty sociálních věd a z Institutu politologických studií je pro zaměstnavatele zárukou kvality.