Work opportunities

Work opportunities

Every year IPS organizes Career Fair on its premises. For more information about Career Fair, contact Mgr. David Jágr at david.jagr@fsv.cuni.cz.

 

Employers overview

Accenture

Ariba

Asociace pro mezinárodní otázky (Association for International Affairs)

BMW Group

CzechInvest

Česká spořitelna (Czech bank institution)

Česká správa sociálního zabezpečení (Czech Social Security Administration)

Česká televize (Czech TV)

Český rozhlas (Czech Radio)

Člověk v tísni (People in Need)

Ernst & Young

ExxonMobil

Forum 2000

Google

Hospodářské noviny (Economic Journal)

IBM Czech Republic

Komerční banka (Commercial Bank)

Konrad Adenauer Stiftung

Lidové noviny (People’s Journal)

Magistrát hlavního města Prahy (Magistrate of the Capital City of Prague)

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry of Regional Development)

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

OBSE (Organization for Security and Cooperation of Europe)

Open Society Fund Prague

O2

Parlament ČR (Parliament of the Czech Republic)

PwC

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

Škoda auto (Škoda car)

Telefonica Global Solutions

UniCredit Bank

Úřad vlády (Office of the Government)

IPS JOBS

JOIN OUR FB GROUP IPS JOBS