SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Kontakty
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.


Jan Charvát (*1974), vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd UK a Politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku. Specializuje se na problematiku politického extremismu a souvisejících témat (krajní pravice, krajní levice, rasismus, subkultury mládeže aj.). Je autorem knihy Současný politický extremismus a radikalismus a editorem knihy Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách. Přispívá do odborných i populárních časopisů. Ohledně problematiky extremismu dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem.


Institut politologických studií, Katedra politologie

telefon: 296 824 663

email: charvatj@centrum.cz

kancelář: 206, Nové Butovice, Pekařská 16

konzultační hodiny: 10:00-11:00 (hybridně) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMzYWM1NzUtNjA3NC00YmE3LWFjMTUtMTM4YWJlNmY2NzBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22676a1e86-8901-4bbc-a226-235037ee9274%22%7dPřehled publikací

Vedené práce

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.


Jan Charvát (*1974), vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd UK a Politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku. Specializuje se na problematiku politického extremismu a souvisejících témat (krajní pravice, krajní levice, rasismus, subkultury mládeže aj.). Je autorem knihy Současný politický extremismus a radikalismus a editorem knihy Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách. Přispívá do odborných i populárních časopisů. Ohledně problematiky extremismu dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem.


Institut politologických studií, Katedra politologie

telefon: 296 824 663

email: charvatj@centrum.cz

kancelář: 206, Nové Butovice, Pekařská 16

konzultační hodiny: 10:00-11:00 (hybridně) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMzYWM1NzUtNjA3NC00YmE3LWFjMTUtMTM4YWJlNmY2NzBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22676a1e86-8901-4bbc-a226-235037ee9274%22%7dPřehled publikací

Vedené práce