SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Kontakty
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.


Jan Charvát (*1974), vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd UK a Politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku. Specializuje se na problematiku politického extremismu a souvisejících témat (krajní pravice, krajní levice, rasismus, subkultury mládeže aj.). Je autorem knihy Současný politický extremismus a radikalismus a editorem knihy Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách. Přispívá do odborných i populárních časopisů. Ohledně problematiky extremismu dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem.


Institut politologických studií, Katedra politologie

telefon: 251 080 290, 291

email: charvatj@centrum.cz

kancelář: 3082, Jinonice, budova A

konzultační hodiny: čtvrtek 9:00 - 9:30, 13:45 - 14:15


Přehled publikací

Vedené práce

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.

Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D.


Jan Charvát (*1974), vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd UK a Politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku. Specializuje se na problematiku politického extremismu a souvisejících témat (krajní pravice, krajní levice, rasismus, subkultury mládeže aj.). Je autorem knihy Současný politický extremismus a radikalismus a editorem knihy Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách. Přispívá do odborných i populárních časopisů. Ohledně problematiky extremismu dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem.


Institut politologických studií, Katedra politologie

telefon: 251 080 290, 291

email: charvatj@centrum.cz

kancelář: 3082, Jinonice, budova A

konzultační hodiny: čtvrtek 9:00 - 9:30, 13:45 - 14:15


Přehled publikací

Vedené práce