Erasmus+

erasmus

Erasmus+

Program Erasmus+ je určen pro studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů IPS. Zároveň Erasmus mohou každoročně využívat vyučující IPS.

Dohody Erasmus+ na IPS FSV UK

V současné době má Institut politologických studií FSV UK v rámci programu Erasmus+ uzavřeno více jak 50 dohod s předními univerzitami po celé Evropě. Ročně přes program Erasmus+ vyjíždí desítky studentů IPS.

Mezi nejvýznamější patří např. Universite Pantheon-Sorbonne (Paris I), Università Di Bologna, Universite Catholique De Louvain, University of Copenhagen, VU University Amsterdam, Uppsala University, Ludwig-Maximilians-Universität München, Universidad Complutense De Madrid, Universitat De Barcelona, Universite Libre De Bruxelles, Brunel University, University of Liverpool, University of Nottingham, University of Reading, De Montfort University, Dublin City University.

 

Dohody Erasmus+ na FSV UK

Kromě dohod Institutu politologických studií má Fakulta sociálních věd UK skrze Oddělení zahraničních styků (OZS) uzavřeno více jak 30 dohod Erasmus+ s dalšími univerzitami, které jsou určené pro studenty ze všech institutů.

Mezi nejvýznamější patří: Humboldt-Universität zu Berlin, Universitat Zurich, University of Oslo, University of Sussex, Leeds Metropolitan University, Middlesex University.

V určitých případech lze využívat také nabídky dalších institutů FSV UK. Seznam dohod naleznete na stránkách FSV UK

 

Koordinátorka programu Erasmus+ na IPS FSV UK

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
email: malvina.hladka@fsv.cuni.cz

 

Další informace

Upřesňující informace o programu Erasmus+ naleznete na stránkách FSV UK.