SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Yale Review of International Studies seeks Charles University undergraduates' contributions

The Yale Review of International Studies has opened its submissions period for its "Global Issue," for which only undergraduate students at universities outside of the United States are eligible.  We are cordially inviting undergraduate students at Charles University to submit to to the Global Issue of the Yale Review of International Studies, and we were hoping that you could pass on the below information to your students.  Undergraduate students will have the opportunity to see their work published in a selective academic journal on international affairs. The Yale Review of International Studies is an English-language print and online academic journal seeking interesting, diverse, and compelling scholarship on international questions broadly understood: the relations between countries, trends or challenges of transnational or global scope, and the interaction of people and ideas from different countries. Our submissions period for the Global Issue is open until June 19. You can read our submission guidelines at http://yris.yira.org/submit and submissions need to be emailed to yris@yira.org by June 19.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost Mgr. Kulkové od 23.5.-30.5.

V době od 23.5.-30.5. bude Mgr. Kulková nepřítomna.


Jana Krejčíková

SEMESTRÁLNÍ STIPENDIJNÍ POBYT NA UNIVERZITĚ KYUNG HEE V KOREJI V ZS 2018/2019

 • Nabídka vládního stipendia pro studium na univerzitě Kyung Hee v Koreji v ZS 2018/2019
 • Počet míst: 1
 • Vybraný student/ka obdrží 500,000 KRW každý měsíc, uhrazené pojištění a zpáteční letenku
 • Jazyk výuky: Angličtina

Podmínky:

 • České občanství
 • Velmi dobrý průměr
 • Určeno pro studenty bakalářských programů

Zájemci předloží do úterý 29. května následující materiály v AJ k rukám Anety Höschlové (OZS, kancelář 217)

Více informací zde: https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/jine-nabidky


Ľubica Skřivánková

Vyhlášení programu Inter-Vector (MŠMT)

MŠMT informuje o vyhlášení programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Inter-Vector. Cílem programu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru. Očekávaným výsledkem projektu je nárůst zastoupení českých vědců v těchto orgánech, lepší propojení se zahraniční vědeckou komunitou a zvýšení povědomí o české vědecké scéně v zahraničí.

 

Podmínkou podání žádosti o projekt je členství daného vědce/vědkyně v řídícím orgánu takové organizace nejpozději dnem ukončení soutěžní lhůty, t.j. 22.6.2018. V projektech se financují osobní náklady, cestovné, subdodávky a ostatní zboží a služby. Podpora může činit až 100% uznatelných nákladů. Nepřímé náklady mohou být maximálně do výše 25% nákladů přímých. Prosíme o zaslání definitivního názvu projektu, který už se nebude měnit, do konce května 2018 na tento mail. Projekt se podává elektronicky, prosíme o zaslání podkladů na tento mail nejpozději do 18. června 2018. Vyhlášení programu a přílohy zde

  

 


Ľubica Skřivánková

Harmonogram SZZk oboru PVP

Milí studenti, přílohou naleznete harmonogram SZZk oboru PVP.


Přílohy:

PVP

Jana Krejčíková

KZT dr. Kučerové ve zkouškovém období

KZT dr. Kučerové ve zkouškovém období budou následovně:

21. 5. 10-11,00; 28.5. 10-11,00; 11.6. 9,30-10,00; 25.6. 10-11,00


Jana Krejčíková

Termíny SZZk

Milí studenti,

termíny SZZk budou následovné:

Bc. PMV - 11.6. obhajoby, 12.-13.6. ústí zkouška

Bc. PVP - 14.6.

Mgr. POL - 20.-21.6.

Mgr. GPS - 22.6.

Mgr. IEPS - 28.6.

Mgr. MV+ MAIN - 18.-20.6.

Mgr. BS+ MISS - 18.6. písemná zkouška, 22.6. ústní zkouška


Jana Krejčíková

The Queen Jadwiga Fund Scholarship

Dear Sir or Madam, 

As in previous years the Jagiellonian University in Kraków, Poland, announces the competition for The Queen Jadwiga Fund Scholarships. The purpose of the Fund is to support academic staff and doctoral students from East or Central European countries, the former Soviet Union states, and the Balkans with extraordinary achievements in research. The scholarship is paid for the duration of the beneficiary's stay in Kraków to support his or her research. Since 1999 nearly 900 scholarships have been granted to beneficiaries from 21 countries. 

Their stay in Kraków provides a scientific research under the tuition of the Jagiellonian University professors between October 2018 and June 2019 (in special cases the stay may be longer).Documents are being received till June 15th 2018

Please find attached all useful information regarding the competition together with the website.


Přílohy:

application
criteria
rules

Ľubica Skřivánková

KZT dr. Švece ve zkouškovém období

KZT dr. Švece ve zkouškovém období budou následovat vždy po vypsaném zkouškovém termínu a po předchozí emailové domluvě.


Jana Krejčíková

Global Leadership Program - scholarships

The US-based Global Leadership Program (GLP) offers several scholarships for its summer programs to highly motivated students from the Faculty of Social Science, Charles University. Both bachelor and master students may apply.

 • Two full-tuition spots for the July 1-30 Prague Global Leadership Program 
 • One full-tuition spot for the July 31 - August 12 Women and Innovation Program
 • One half tuition scholarship for our July 1-30 Raleigh USA Leadership and Innovation Program

In case of interest, please contact as soon as possible the director of the programme, Dr. Heather McDougall (director@globalleaders.info). For more information, see https://www.leadershipexchange.co/.

 


Ľubica Skřivánková

KZT doc. Karlase ve zkouškovém období (Office hours of doc. Karlas

KZT doc. Karlase ve zkouškovém období budou: 23. 5. 10:30-12:00, 29. 5. 12:30-14:00, 4. 6. 12:00-13:30, 11. 6. 15:30-17:00, 21. 6. 10:30-12:00

 

Office hours of doc. Karlas will be : 23. 5. 10:30-12:00, 29. 5. 12:30-14:00, 4. 6. 12:00-13:30, 11. 6. 15:30-17:00, 21. 6. 10:30-12:00


Jana Krejčíková

Výběrové řízení na pozici Analytik mezinárodního práva (kosmického)

Milí studenti, níže naleznete informace ohledně výběrového řízení na pozici Analytik mezinárodního práva (kosmického). 


Přílohy:

inzerat
analytik

Ľubica Skřivánková

KZT dr. Knutelské ve zkouškovém období

KZT dr. Knutelské ve zkouškovém období budou 29.5., 5.6., 26.6. 8:00-10:00, mimo tyto časy po dohodě.


Jana Krejčíková

Pozvánka na konferenci "Člověk v post-faktické společnosti"

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vám touto cestou nabídli možnost účasti na konferenci "Člověk v post-faktické společnosti" organizované Katedrou filozofie a společenských věd FF UHK, která se bude konat 4. a 5. října 2018 v Hradci Králové.

Podrobnější informace naleznete v příloze, případně na následující adrese: http://lms.ff.uhk.cz/hfd/


Přílohy:

hfd

Ľubica Skřivánková

PUBLIC TALK: MICHELE VALSECCHI (NEW ECONOMIC SCHOOL, MOSKVA)

Dovolujeme si vás pozvat na mimořádnou přednášku „Ethnic Geography, Ethnic Favoritism and the Economics of Ethnic Diversity“ od Michela Valsecchiho z New Economic School v Moskvě (NES).

Přednáška se uskuteční 31. května od 13:00 v budově IES v Opletalově ulici, učebna 109.

Michele Valsecchi působil jako post-doc na LSE a jako konzultant pro Světovou banku. V roce 2013 získal cenu pro mladého ekonoma od Econometric Society a publikoval v předním světovém časopise na rozvojovou ekonomii Journal of Development Eocnomics.  Nyní je odborným asistentem na New Economic School v Moskvě, kde vyučují absolventi nejlepších světových škol, včetně Harvardu a MIT.

Více informací naleznete zde.


Ľubica Skřivánková

2. veřejná soutěž ÉTA TAČR

TAČR informuje o vyhlášení 2. kola veřejné soutěže v aplikovaném společenskovědním a humanitní výzkumu ÉTA. Podporují se projekty, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

V programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více uvedených aspektů: využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, propojující výzkum technického a netechnického charakteru, vytěžující potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím. Pokud nebude naplněn alespoň jeden z těchto aspektů, projekt nebude podpořen. Návrh projektu ani jeho obsah či jeho část nesmí/nesměl být řešen v rámci jiného projektu.

Projekt musí mít tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby byl výsledek řešení projektu využitelný a následně i využívaný v praxi. Charakteristika aplikačního garanta zde

Termín zahájení řešení projektu je nejdříve od 1. 11. 2018 a nejpozději od 28. 2. 2019. Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců, předpokládaná doba řešení projektu jsou 3 roky, maximální délka řešení projektu je 48 měsíců.

Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 80 % celkových uznaných nákladů, a to i v případě, že je projekt realizovaný pouze výzkumnou organizací. Výše finančních prostředků nutných na spolufinancování je min. 20 %. Nepřímé náklady (režie) vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu lze vykazovat pouze podle metody flat rate do výše 20% ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Budou podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z výstupů/výsledků podporovaných programem ÉTA (viz zadávací dokumentace).

Zadávací dokumentace a formuláře zde.

Projekt se podává elektronicky prostřednictvím datové schránky fakulty. Prosím o sdělení finálního názvu vašeho projektu do konce května 2018. Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 15. červen 2018.


Ľubica Skřivánková

INEX - nabídka vzdělávacího cyklu pro studenty

Chcete rozvíjet své organizační dovednosti, time management a naučit se pracovat s mezinárodní skupinou dobrovolníků? Komunikovat efektivně, motivovat a pracovat v týmu? Máte chuť si vyzkoušet roli lídra v prostředí, kde se na chyby kouká jako na přirozenou součást učení? Zapojte se do vzdělávacího cyklu pro vedoucí workcampů! Během školení vedoucích zjistíte:

 • co vás v roli vedoucího čeká,
 • co je partnerský a inkluzivní leadership,
 • jak předcházet konfliktům ve skupině,
 • jak motivovat,
 • jak komunikovat s médii,
 • do kterého z 32 smysluplných projektů se můžete zapojit.

Zopakujete si také základy zdravovědy.

Během 2 týdnů na workcampu si  pak roli lídra vyzkoušíte na vlastní kůži. Jako vedoucí workcampu máte skvělou možnost setkat se s lidmi z různých koutů světa a odlišných kultur. Zároveň jako dobrovolník pomůžete místní neziskové organizaci a dozvíte se více o tom, čemu se věnuje. V neposlední řadě je role campleadera skvělou příležitostí k seberozvoji a získání nových zkušeností. Po absolvování cyklu získáte certifikát a máte také možnost získat potvrzení o praxi.

Nejbližší termíny školení:

 • 18. - 20. května (Rosice u Brna)
 • 16. června (Praha)
 • 17. června (Praha, zdravověda)

Zde najdete všechny potřebné informace a také přihlášku.


Přílohy:

inex

Ľubica Skřivánková

Česko - čínské projekty na období 2019-2020 (MŠMT)

MŠMT informuje o programu česko-čínské spolupráce. Podporují se společné projekty mezi čínskými a českými výzkumnými organizacemi na mobilitu výzkumných pracovníků v období 2019-2020. Projekt se předkládá českou částí týmu v ČR a čínskou částí v ČLR.

Tématické zaměření výzvy je na technické obory, ale je možné podle telefonátu s MŠMT předkládat i projekty v oblasti "Ostatní", je však třeba je řádné zdůvodnit společně s čínskou stranou.

Uznatelnými náklady projekty jsou cestovné českých uchazečů (max. 4 osoby na max. 14 dní) a pobytové náklady čínských uchazečů v ČR (maximálně 4 osoby na max. 14 dní v ČR). Na českou část týmu je určena max. částka ve výši 300.000 Kč.

Prosím o sdělení do konce května 2018, zda budete mít zájem o tuto výzvu.

Podrobné informace zde.

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. červen 2018(projekt se podává datovou schránkou).


Ľubica Skřivánková

Projekty česko-polské spolupráce na období 2019-2020 (MŠMT)

MŠMT informuje o projektech mezinárodní spolupráce mezi českými a polskými pracovišti výzkumu a vývoje. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. Česká část řešitelského týmu podává projekt na české straně (na české straně musí být jeden hlavní řešitel) a polská část na polské straně.

Z projektu se hradí cestovné a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele/člena řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

Podporují se krátkodobé pobyty na 1-15 dní a dlouhodobé pobyty na 1-3 měsíce. Nepodporuje se účast na seminářích, kongresech a konferencích. Maximální míra podpory na jeden projekt je 100.000 Kč na 1 rok a 200.000 Kč na 2 roky řešení projektu.

Prosím o sdělení do konce května 2018, zda budete mít zájem o tento projekt.

Podrobné informace zde.

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. červen 2018.

 


Ľubica Skřivánková

Systém nepřítomností a změn KZT od 1.5.

Milí studenti, od 1.5. budou z důvodu zlepšení přehlednosti nově vkládány nepřítomnosti vyučujících a změny KZT do samostatné záložky "Aktuální nepřítomnosti" na webu ips dostupné na https://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-504.html


Jana Krejčíková

Česko - německý fond budoucnosti (program grantů 2018)

Česko-německý fond budoucnosti informuje o programu grantů. Žadatelem společného česko - německého projektu musí být jedna česká a jedna německá instituce nebo jednotlivci. Projekt by měl trvat maximálně jeden rok. Fond hradí 50% nákladů, v případě aktuálního tématu (2018: Jakou budoucnost chceme? Česko-německé reflexe) až 70% nákladů. V případě zájmu o téma roku se výslovně doporučuje konzultace s Fondem.   

Podrobné informace zde. Žádost se podává online, nejprve je však třeba zaregistrovat se zde: https://online.fb.cz/. Podrobnosti k tématu roku 2018 zde

Termín pro podání podkladů projektu na fakultní oddělení vědy: 25. červen 2018.


Ľubica Skřivánková

Vyhlášení soutěže o cenu Edvarda Beneše

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení 23. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše pro rok 2018, která je určena studentům vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo z oboru sociologie. 

Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a magisterských diplomových prací. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2018 na adresu Městského úřadu Sezimova Ústí. Více informací najdete v přiloženém dopise a létačku.


Přílohy:

cena
letacek
vyzva
zasady

Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko-francouzské spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-francouzské spolupráce na podporu mobility výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. 

Financují se cestovní a pobytové náklady - každá strana hradí cestovní a pobytové náklady členů výzkumného týmů svého státu. Není podporována účast výzkumníků na konferencích, kongresech a seminářích. Na řešení dvouletého projektu bude ze strany MŠMT poskytnuto maximálně 156.000 Kč. Projekty se podávají paralelně v České a Francouzské republice. MŠMT poskytne na jednu cestu do Francie a zpět maximálně 12.000 Kč. Podrobné informace naleznete zde. Formuláře jsou k dispozici zde.  

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 25. červen 2018. 


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko-německé spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-německé spolupráce na podporu mobility výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. Financují se cestovní a pobytové náklady. Každá strana hradí cestovní náklady členů výzkumného týmů svého státu a přijímající strana jeho pobytové náklady.

Není podporována účast výzkumníků na konferencích, kongresech a seminářích. Na řešení dvouletého projektu bude ze strany MŠMT poskytnuto maximálně 200.000 Kč. Projekty se podávají paralelně v České republice a v Německu. V rámci výzvy budou podporovány: krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní; dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce. Projekt se podává fakultní datovou schránkou. 

Podrobné informace zde

Formuláře zde

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 28. květen 2018. 


Ľubica Skřivánková

The Scholar Foundation - nabídka stipendií na College of Europe

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou stipendií nadačního fondu The Scholar Foundation https://www.scholarfoundation.cz. V současné době nadační fond nabízí finanční podporu zájemcům o studium na College of Europe v akademickém roce 2018/2019. Podmínkou je úspěšné projití výběrovým řízením univerzity.   V příloze naleznete informační letáček, informace k výběrovému řízení jsou k dispozici na webu nadačního fondu  https://www.scholarfoundation.cz


Přílohy:

stipendium

Ľubica Skřivánková

Informace - ubytování pro mladé vědce na Hlávkově koleji

Dovolte, abychom Vás informovali, že na webových stránkách byla zveřejněna informace o možnosti ubytování pro mladé vědce na Hlávkově koleji - https://www.fsv.cuni.cz/aktuality/ubytovani-pro-mlade-vedce-na-hlavkove-koleji


Ľubica Skřivánková

Posun konzultačních hodin dr. Jeřábka

Konzultační hodiny dr. Jeřábka se budou konat nově ve středu 15:30 - 16:10 (J3010), budou tak navazovat na přednášky.  


Ľubica Skřivánková

Nadační příspěvky a stipendia Hlávkovy nadace na rok 2018

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2018.

Podpora je určena osobám připravujícím se na realizaci (také v zahraničí) vědeckého či uměleckého projektu, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) je určena k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.

Tématem pro rok 2018 pro nadační příspěvky bylo stanoveno: "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století."

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2018.php

(termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání listinných podkladů: 7. květen 2018)

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2018.php

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2018: 23. dubna, 25. června, 27. srpna, 22. října, 10. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko - rakouské spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o vyhlášení programu česko-rakouské spolupráce. Podporují se dvouleté projekty spolupráce mezi českými a rakouskými výzkumnými pracovišti v oblasti mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.  Není podporována účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu v maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. V rámci výzvy budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty v délce trvání 1 - 3 měsíce. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Projekty se podávají datovou schránkou.

Podrobné informace:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. květen 2018.


Ľubica Skřivánková

VII. Kongres ČSPV - Call for Papers

Milí studenti, v přiloženém dokumentu naleznete informace k výzvě (Call for Papers) na VII. Kongres ČSPV, který proběhne ve dnech 5.-7.9.2018 v prostorách Metropolitní univerzity Praha. 


Přílohy:

cspv

Ľubica Skřivánková

Přehled hostujících vyučujících IPS na letní semestr 2017/2018

Milí studenti,

v přiložené tabulce naleznete přehled hostujících vyučujích IPS na letní semestr. V SIS, resp. příslušných Karolinkách se u některých předmětů zobrazuje garant předmětu také jako vyučující, nicméně vyučujícím kurzu je vždy osoba uvedena v přiložené tabulce jakožto "vyučující". 


Přílohy:

hostujici

Ľubica Skřivánková

Program grantů a stipendií - Vzdělávací nadace Jana Husa na rok 2018

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2018 programy stipendií a grantů, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Program Stipendium Husovy nadace má cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Podrobné informace naleznete zde.

Žadatelé o stipendium komunikují s Nadací přímo (termín u zadavatele je 9. září 2018). Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Podrobné informace naleznete zde. Termín oddělení vědy FSV pro předložení písemných podkladů: 3. září 2018.


Ľubica Skřivánková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2018

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2018. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace:

https://nclf.cz/nadacni-program/

Formuláře:

https://nclf.cz/formulare/

Postup podání žádosti:

https://nclf.cz/jak-zadat/

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 21.2.2018 (granty), 14.3. a 3.9.2018 (cestovní stipendia).


Ľubica Skřivánková

Možnost změny studentského číselného e-mailu na jmenný u interních doktorandů

V případě zájmu o změnu studentského e-mailu v číselné podobě (např. 123456@fsv.cuni.cz) na jmennou formu e-mailu (např. jan.novak@fsv.cuni.cz) prosím kontaktujte paní Marii Stanovskou ze Studijního oddělení FSV UK (marie.stanovska@fsv.cuni.cz).

Děkujeme za spolupráci.


Ľubica Skřivánková
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti


Yale Review of International Studies seeks Charles University undergraduates' contributions

The Yale Review of International Studies has opened its submissions period for its "Global Issue," for which only undergraduate students at universities outside of the United States are eligible.  We are cordially inviting undergraduate students at Charles University to submit to to the Global Issue of the Yale Review of International Studies, and we were hoping that you could pass on the below information to your students.  Undergraduate students will have the opportunity to see their work published in a selective academic journal on international affairs. The Yale Review of International Studies is an English-language print and online academic journal seeking interesting, diverse, and compelling scholarship on international questions broadly understood: the relations between countries, trends or challenges of transnational or global scope, and the interaction of people and ideas from different countries. Our submissions period for the Global Issue is open until June 19. You can read our submission guidelines at http://yris.yira.org/submit and submissions need to be emailed to yris@yira.org by June 19.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost Mgr. Kulkové od 23.5.-30.5.

V době od 23.5.-30.5. bude Mgr. Kulková nepřítomna.


Jana Krejčíková

SEMESTRÁLNÍ STIPENDIJNÍ POBYT NA UNIVERZITĚ KYUNG HEE V KOREJI V ZS 2018/2019

Podmínky:

Zájemci předloží do úterý 29. května následující materiály v AJ k rukám Anety Höschlové (OZS, kancelář 217)

Více informací zde: https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/jine-nabidky


Ľubica Skřivánková

Vyhlášení programu Inter-Vector (MŠMT)

MŠMT informuje o vyhlášení programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Inter-Vector. Cílem programu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru. Očekávaným výsledkem projektu je nárůst zastoupení českých vědců v těchto orgánech, lepší propojení se zahraniční vědeckou komunitou a zvýšení povědomí o české vědecké scéně v zahraničí.

 

Podmínkou podání žádosti o projekt je členství daného vědce/vědkyně v řídícím orgánu takové organizace nejpozději dnem ukončení soutěžní lhůty, t.j. 22.6.2018. V projektech se financují osobní náklady, cestovné, subdodávky a ostatní zboží a služby. Podpora může činit až 100% uznatelných nákladů. Nepřímé náklady mohou být maximálně do výše 25% nákladů přímých. Prosíme o zaslání definitivního názvu projektu, který už se nebude měnit, do konce května 2018 na tento mail. Projekt se podává elektronicky, prosíme o zaslání podkladů na tento mail nejpozději do 18. června 2018. Vyhlášení programu a přílohy zde

  

 


Ľubica Skřivánková

Harmonogram SZZk oboru PVP

Milí studenti, přílohou naleznete harmonogram SZZk oboru PVP.


Přílohy:

PVP

Jana Krejčíková

KZT dr. Kučerové ve zkouškovém období

KZT dr. Kučerové ve zkouškovém období budou následovně:

21. 5. 10-11,00; 28.5. 10-11,00; 11.6. 9,30-10,00; 25.6. 10-11,00


Jana Krejčíková

Termíny SZZk

Milí studenti,

termíny SZZk budou následovné:

Bc. PMV - 11.6. obhajoby, 12.-13.6. ústí zkouška

Bc. PVP - 14.6.

Mgr. POL - 20.-21.6.

Mgr. GPS - 22.6.

Mgr. IEPS - 28.6.

Mgr. MV+ MAIN - 18.-20.6.

Mgr. BS+ MISS - 18.6. písemná zkouška, 22.6. ústní zkouška


Jana Krejčíková

The Queen Jadwiga Fund Scholarship

Dear Sir or Madam, 

As in previous years the Jagiellonian University in Kraków, Poland, announces the competition for The Queen Jadwiga Fund Scholarships. The purpose of the Fund is to support academic staff and doctoral students from East or Central European countries, the former Soviet Union states, and the Balkans with extraordinary achievements in research. The scholarship is paid for the duration of the beneficiary's stay in Kraków to support his or her research. Since 1999 nearly 900 scholarships have been granted to beneficiaries from 21 countries. 

Their stay in Kraków provides a scientific research under the tuition of the Jagiellonian University professors between October 2018 and June 2019 (in special cases the stay may be longer).Documents are being received till June 15th 2018

Please find attached all useful information regarding the competition together with the website.


Přílohy:

application
criteria
rules

Ľubica Skřivánková

KZT dr. Švece ve zkouškovém období

KZT dr. Švece ve zkouškovém období budou následovat vždy po vypsaném zkouškovém termínu a po předchozí emailové domluvě.


Jana Krejčíková

Global Leadership Program - scholarships

The US-based Global Leadership Program (GLP) offers several scholarships for its summer programs to highly motivated students from the Faculty of Social Science, Charles University. Both bachelor and master students may apply.

In case of interest, please contact as soon as possible the director of the programme, Dr. Heather McDougall (director@globalleaders.info). For more information, see https://www.leadershipexchange.co/.

 


Ľubica Skřivánková

KZT doc. Karlase ve zkouškovém období (Office hours of doc. Karlas

KZT doc. Karlase ve zkouškovém období budou: 23. 5. 10:30-12:00, 29. 5. 12:30-14:00, 4. 6. 12:00-13:30, 11. 6. 15:30-17:00, 21. 6. 10:30-12:00

 

Office hours of doc. Karlas will be : 23. 5. 10:30-12:00, 29. 5. 12:30-14:00, 4. 6. 12:00-13:30, 11. 6. 15:30-17:00, 21. 6. 10:30-12:00


Jana Krejčíková

Výběrové řízení na pozici Analytik mezinárodního práva (kosmického)

Milí studenti, níže naleznete informace ohledně výběrového řízení na pozici Analytik mezinárodního práva (kosmického). 


Přílohy:

inzerat
analytik

Ľubica Skřivánková

KZT dr. Knutelské ve zkouškovém období

KZT dr. Knutelské ve zkouškovém období budou 29.5., 5.6., 26.6. 8:00-10:00, mimo tyto časy po dohodě.


Jana Krejčíková

Pozvánka na konferenci "Člověk v post-faktické společnosti"

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vám touto cestou nabídli možnost účasti na konferenci "Člověk v post-faktické společnosti" organizované Katedrou filozofie a společenských věd FF UHK, která se bude konat 4. a 5. října 2018 v Hradci Králové.

Podrobnější informace naleznete v příloze, případně na následující adrese: http://lms.ff.uhk.cz/hfd/


Přílohy:

hfd

Ľubica Skřivánková

PUBLIC TALK: MICHELE VALSECCHI (NEW ECONOMIC SCHOOL, MOSKVA)

Dovolujeme si vás pozvat na mimořádnou přednášku „Ethnic Geography, Ethnic Favoritism and the Economics of Ethnic Diversity“ od Michela Valsecchiho z New Economic School v Moskvě (NES).

Přednáška se uskuteční 31. května od 13:00 v budově IES v Opletalově ulici, učebna 109.

Michele Valsecchi působil jako post-doc na LSE a jako konzultant pro Světovou banku. V roce 2013 získal cenu pro mladého ekonoma od Econometric Society a publikoval v předním světovém časopise na rozvojovou ekonomii Journal of Development Eocnomics.  Nyní je odborným asistentem na New Economic School v Moskvě, kde vyučují absolventi nejlepších světových škol, včetně Harvardu a MIT.

Více informací naleznete zde.


Ľubica Skřivánková

2. veřejná soutěž ÉTA TAČR

TAČR informuje o vyhlášení 2. kola veřejné soutěže v aplikovaném společenskovědním a humanitní výzkumu ÉTA. Podporují se projekty, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

V programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více uvedených aspektů: využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, propojující výzkum technického a netechnického charakteru, vytěžující potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím. Pokud nebude naplněn alespoň jeden z těchto aspektů, projekt nebude podpořen. Návrh projektu ani jeho obsah či jeho část nesmí/nesměl být řešen v rámci jiného projektu.

Projekt musí mít tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby byl výsledek řešení projektu využitelný a následně i využívaný v praxi. Charakteristika aplikačního garanta zde

Termín zahájení řešení projektu je nejdříve od 1. 11. 2018 a nejpozději od 28. 2. 2019. Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců, předpokládaná doba řešení projektu jsou 3 roky, maximální délka řešení projektu je 48 měsíců.

Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 80 % celkových uznaných nákladů, a to i v případě, že je projekt realizovaný pouze výzkumnou organizací. Výše finančních prostředků nutných na spolufinancování je min. 20 %. Nepřímé náklady (režie) vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu lze vykazovat pouze podle metody flat rate do výše 20% ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Budou podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z výstupů/výsledků podporovaných programem ÉTA (viz zadávací dokumentace).

Zadávací dokumentace a formuláře zde.

Projekt se podává elektronicky prostřednictvím datové schránky fakulty. Prosím o sdělení finálního názvu vašeho projektu do konce května 2018. Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 15. červen 2018.


Ľubica Skřivánková

INEX - nabídka vzdělávacího cyklu pro studenty

Chcete rozvíjet své organizační dovednosti, time management a naučit se pracovat s mezinárodní skupinou dobrovolníků? Komunikovat efektivně, motivovat a pracovat v týmu? Máte chuť si vyzkoušet roli lídra v prostředí, kde se na chyby kouká jako na přirozenou součást učení? Zapojte se do vzdělávacího cyklu pro vedoucí workcampů! Během školení vedoucích zjistíte:

Zopakujete si také základy zdravovědy.

Během 2 týdnů na workcampu si  pak roli lídra vyzkoušíte na vlastní kůži. Jako vedoucí workcampu máte skvělou možnost setkat se s lidmi z různých koutů světa a odlišných kultur. Zároveň jako dobrovolník pomůžete místní neziskové organizaci a dozvíte se více o tom, čemu se věnuje. V neposlední řadě je role campleadera skvělou příležitostí k seberozvoji a získání nových zkušeností. Po absolvování cyklu získáte certifikát a máte také možnost získat potvrzení o praxi.

Nejbližší termíny školení:

Zde najdete všechny potřebné informace a také přihlášku.


Přílohy:

inex

Ľubica Skřivánková

Česko - čínské projekty na období 2019-2020 (MŠMT)

MŠMT informuje o programu česko-čínské spolupráce. Podporují se společné projekty mezi čínskými a českými výzkumnými organizacemi na mobilitu výzkumných pracovníků v období 2019-2020. Projekt se předkládá českou částí týmu v ČR a čínskou částí v ČLR.

Tématické zaměření výzvy je na technické obory, ale je možné podle telefonátu s MŠMT předkládat i projekty v oblasti "Ostatní", je však třeba je řádné zdůvodnit společně s čínskou stranou.

Uznatelnými náklady projekty jsou cestovné českých uchazečů (max. 4 osoby na max. 14 dní) a pobytové náklady čínských uchazečů v ČR (maximálně 4 osoby na max. 14 dní v ČR). Na českou část týmu je určena max. částka ve výši 300.000 Kč.

Prosím o sdělení do konce května 2018, zda budete mít zájem o tuto výzvu.

Podrobné informace zde.

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. červen 2018(projekt se podává datovou schránkou).


Ľubica Skřivánková

Projekty česko-polské spolupráce na období 2019-2020 (MŠMT)

MŠMT informuje o projektech mezinárodní spolupráce mezi českými a polskými pracovišti výzkumu a vývoje. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. Česká část řešitelského týmu podává projekt na české straně (na české straně musí být jeden hlavní řešitel) a polská část na polské straně.

Z projektu se hradí cestovné a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele/člena řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

Podporují se krátkodobé pobyty na 1-15 dní a dlouhodobé pobyty na 1-3 měsíce. Nepodporuje se účast na seminářích, kongresech a konferencích. Maximální míra podpory na jeden projekt je 100.000 Kč na 1 rok a 200.000 Kč na 2 roky řešení projektu.

Prosím o sdělení do konce května 2018, zda budete mít zájem o tento projekt.

Podrobné informace zde.

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. červen 2018.

 


Ľubica Skřivánková

Systém nepřítomností a změn KZT od 1.5.

Milí studenti, od 1.5. budou z důvodu zlepšení přehlednosti nově vkládány nepřítomnosti vyučujících a změny KZT do samostatné záložky "Aktuální nepřítomnosti" na webu ips dostupné na https://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-504.html


Jana Krejčíková

Česko - německý fond budoucnosti (program grantů 2018)

Česko-německý fond budoucnosti informuje o programu grantů. Žadatelem společného česko - německého projektu musí být jedna česká a jedna německá instituce nebo jednotlivci. Projekt by měl trvat maximálně jeden rok. Fond hradí 50% nákladů, v případě aktuálního tématu (2018: Jakou budoucnost chceme? Česko-německé reflexe) až 70% nákladů. V případě zájmu o téma roku se výslovně doporučuje konzultace s Fondem.   

Podrobné informace zde. Žádost se podává online, nejprve je však třeba zaregistrovat se zde: https://online.fb.cz/. Podrobnosti k tématu roku 2018 zde

Termín pro podání podkladů projektu na fakultní oddělení vědy: 25. červen 2018.


Ľubica Skřivánková

Vyhlášení soutěže o cenu Edvarda Beneše

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení 23. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše pro rok 2018, která je určena studentům vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo z oboru sociologie. 

Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a magisterských diplomových prací. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2018 na adresu Městského úřadu Sezimova Ústí. Více informací najdete v přiloženém dopise a létačku.


Přílohy:

cena
letacek
vyzva
zasady

Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko-francouzské spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-francouzské spolupráce na podporu mobility výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. 

Financují se cestovní a pobytové náklady - každá strana hradí cestovní a pobytové náklady členů výzkumného týmů svého státu. Není podporována účast výzkumníků na konferencích, kongresech a seminářích. Na řešení dvouletého projektu bude ze strany MŠMT poskytnuto maximálně 156.000 Kč. Projekty se podávají paralelně v České a Francouzské republice. MŠMT poskytne na jednu cestu do Francie a zpět maximálně 12.000 Kč. Podrobné informace naleznete zde. Formuláře jsou k dispozici zde.  

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 25. červen 2018. 


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko-německé spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-německé spolupráce na podporu mobility výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. Financují se cestovní a pobytové náklady. Každá strana hradí cestovní náklady členů výzkumného týmů svého státu a přijímající strana jeho pobytové náklady.

Není podporována účast výzkumníků na konferencích, kongresech a seminářích. Na řešení dvouletého projektu bude ze strany MŠMT poskytnuto maximálně 200.000 Kč. Projekty se podávají paralelně v České republice a v Německu. V rámci výzvy budou podporovány: krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní; dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce. Projekt se podává fakultní datovou schránkou. 

Podrobné informace zde

Formuláře zde

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 28. květen 2018. 


Ľubica Skřivánková

The Scholar Foundation - nabídka stipendií na College of Europe

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou stipendií nadačního fondu The Scholar Foundation https://www.scholarfoundation.cz. V současné době nadační fond nabízí finanční podporu zájemcům o studium na College of Europe v akademickém roce 2018/2019. Podmínkou je úspěšné projití výběrovým řízením univerzity.   V příloze naleznete informační letáček, informace k výběrovému řízení jsou k dispozici na webu nadačního fondu  https://www.scholarfoundation.cz


Přílohy:

stipendium

Ľubica Skřivánková

Informace - ubytování pro mladé vědce na Hlávkově koleji

Dovolte, abychom Vás informovali, že na webových stránkách byla zveřejněna informace o možnosti ubytování pro mladé vědce na Hlávkově koleji - https://www.fsv.cuni.cz/aktuality/ubytovani-pro-mlade-vedce-na-hlavkove-koleji


Ľubica Skřivánková

Posun konzultačních hodin dr. Jeřábka

Konzultační hodiny dr. Jeřábka se budou konat nově ve středu 15:30 - 16:10 (J3010), budou tak navazovat na přednášky.  


Ľubica Skřivánková

Nadační příspěvky a stipendia Hlávkovy nadace na rok 2018

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2018.

Podpora je určena osobám připravujícím se na realizaci (také v zahraničí) vědeckého či uměleckého projektu, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) je určena k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.

Tématem pro rok 2018 pro nadační příspěvky bylo stanoveno: "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století."

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2018.php

(termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání listinných podkladů: 7. květen 2018)

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2018.php

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2018: 23. dubna, 25. června, 27. srpna, 22. října, 10. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko - rakouské spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o vyhlášení programu česko-rakouské spolupráce. Podporují se dvouleté projekty spolupráce mezi českými a rakouskými výzkumnými pracovišti v oblasti mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.  Není podporována účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu v maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. V rámci výzvy budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty v délce trvání 1 - 3 měsíce. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Projekty se podávají datovou schránkou.

Podrobné informace:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. květen 2018.


Ľubica Skřivánková

VII. Kongres ČSPV - Call for Papers

Milí studenti, v přiloženém dokumentu naleznete informace k výzvě (Call for Papers) na VII. Kongres ČSPV, který proběhne ve dnech 5.-7.9.2018 v prostorách Metropolitní univerzity Praha. 


Přílohy:

cspv

Ľubica Skřivánková

Přehled hostujících vyučujících IPS na letní semestr 2017/2018

Milí studenti,

v přiložené tabulce naleznete přehled hostujících vyučujích IPS na letní semestr. V SIS, resp. příslušných Karolinkách se u některých předmětů zobrazuje garant předmětu také jako vyučující, nicméně vyučujícím kurzu je vždy osoba uvedena v přiložené tabulce jakožto "vyučující". 


Přílohy:

hostujici

Ľubica Skřivánková

Program grantů a stipendií - Vzdělávací nadace Jana Husa na rok 2018

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2018 programy stipendií a grantů, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Program Stipendium Husovy nadace má cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Podrobné informace naleznete zde.

Žadatelé o stipendium komunikují s Nadací přímo (termín u zadavatele je 9. září 2018). Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Podrobné informace naleznete zde. Termín oddělení vědy FSV pro předložení písemných podkladů: 3. září 2018.


Ľubica Skřivánková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2018

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2018. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace:

https://nclf.cz/nadacni-program/

Formuláře:

https://nclf.cz/formulare/

Postup podání žádosti:

https://nclf.cz/jak-zadat/

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 21.2.2018 (granty), 14.3. a 3.9.2018 (cestovní stipendia).


Ľubica Skřivánková

Možnost změny studentského číselného e-mailu na jmenný u interních doktorandů

V případě zájmu o změnu studentského e-mailu v číselné podobě (např. 123456@fsv.cuni.cz) na jmennou formu e-mailu (např. jan.novak@fsv.cuni.cz) prosím kontaktujte paní Marii Stanovskou ze Studijního oddělení FSV UK (marie.stanovska@fsv.cuni.cz).

Děkujeme za spolupráci.


Ľubica Skřivánková