SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Nabídka - Tsinghua International Summer School - Experiencing China 2019 with a fee waiver scholarsh

Vážení studenti, níže uvádíme nabídku z RUK. Jedná se o letní školu Tsinghua International Summer School v Číně.  RUK s touto univerzitou nyní jedná o podpisu MoU a studentské dohody. Nominovaní studenti by si v tomto případě platili pouze náklady spojené s cestou, tj. letenku, zdravotní pojištění, vízum. Více informace najdete v příloze a na našem webu:   ČJ: https://www.fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/nabidky-ruk AJ: https://www.fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities/international-mobility/other-study-opportunities-ruc   Termín pro přihlašování je pátek 8. února 2019.


Jana Krejčíková

Zrušení konzultačních hodin dr. Krausz Hladké dne 24.1.

Dne 24.1. se ruší konzultační hodiny dr. Krausz Hladké.


Jana Krejčíková

Hodnocení výuky za zimní semestr 2018

Rádi bychom vás informovali, že hodnocení výuky za ZS 2018 bude dostupné na adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz. Uživatel se ověřuje pomocí CAS.

Období pro hodnocení je 21.1.2019 od 10:00 do 24.2. 2019. Aplikace je hostovaná na Filosofické fakultě proto je v odkazu ff.cuni.cz


Ľubica Skřivánková

Grantový program Česko-bavorské vysokoškolské agentury na rok 2019

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o grantovém programu na rok 2019. Vědečtí a pedagogičtí pracovníci bavorských vysokých škol mohou žádat o příspěvky na realizaci projektů s vysokými školami v ČR. Projekt podává bavorská škola.

Formy spolupráce:      

- akademické projekty na rok 2019 (podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd; zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce a studenty magisterských a doktorských programů). Podpora se uděluje ve výši €1.000 – €10.000. Je povinností mít vlastní finanční podíl na projektu.            

- příspěvky na mobilitu na rok 2019 (vyučující a vědci z bavorských veřejných vysokých škol mohou žádat o příspěvek na mobilitu pro české a bavorské studenty, pedagogy a vědce do Bavorska a České republiky). Maximální požadovaná částka na osobu ve výši €1.000 do vyčerpání finančních prostředků).    

Podrobné informace: https://www.btha.cz/cs/

Termíny fakultního oddělení vědy pro předložení písemných podkladů akademických projektů (projekt a rozpočet za českou stranu) v roce 2019: 11.3., 10.6. a 9.9.2019.


Jana Krejčíková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2019

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2019. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 25.2.2019 (granty), 11.3. a 2.9.2019 (cestovní stipendia).

 

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D., FSV UK, oddělení vědy  

 


Ľubica Skřivánková

doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. (10. 4. 1947 – 15. 1. 2019)

Docent Rudolf Kučera se podílel na obnovování české politologie po roce 1989 a patřil k zakladatelům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 1990 stanul v čele Katedry politologie FSV UK a následně byl v letech 1993–2002 prvním ředitelem Institutu politologických studií FSV UK. Ve své odborné činnosti se věnoval politické filosofii, kterou na institutu rozvíjíme i po jeho odchodu z fakulty v roce 2012. Významná část pracovníků institutu byla jeho kolegy nebo žáky. Čest jeho památce!  


Jana Krejčíková

Informace - vytvoření složky "Metodické pokyny"

Dovolte, abychom Vás informovali, že na webových stránkách fakulty  v sekci  "Pro zaměstnance" - "Vnitřní předpisy a dokumenty"  byla vytvořena nová složka "Metodické pokyny". Ve složce je aktuálně umístěn Metodický pokyn k provedení čl. 5 Opatření rektora č. 45/2017 Podmínky pro snížení či prominutí poplatku za studium v cizím jazyce na Fakultě sociálních věd UK - https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/vnitrni-predpisy-dokumenty/metodicke-pokyny


Ľubica Skřivánková

Výběrová řízení na OZS (MF a MU dohody, letní školy)

Dovolujeme si Vás informovat, že na web byly vloženy informace ohledně výběrových řízení pro vyjíždějící studenty v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod a letních škol. Termín dodání požadovaných dokumentů je pátek 1. 2. 2019.    CZ verze:   Výběrová řízení na studijní pobyty v zahraničí 2019/2020Oddělení zahraničních styků vyhlašuje několik výběrových řízení na studijní pobyty v zahraničí.Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod na zimní semestr akademického roku 2019/2020 (není-li uvedeno jinak):

Termín podání přihlášek je pátek 1. února 2019 do 11:00 na OZS. Případné ústní pohovory proběhnou v první polovině února.Podmínky studijních pobytů i jejich kompletní seznam najdete pod výše uvedenými odkazy.


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny J. Karlase

Konzultační hodiny J. Karlase ve zkouškovém období budou probíhat v následujících termínech: úterý 15. 1., 13:00-14:00 úterý 22. 1., 10:00-11:20 pondělí 28. 1., 10:30-11:50 úterý 5. 2., 10:00-11:20 pondělí 11. 2., 10:00-11:20


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Kubátové

Dne 17.-18.1. a 18.2. bude dr. Kubátová nepřítomna.


Jana Krejčíková

Stipendium Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje jedno- a dvousemestrální stipendia, která jsou určena studentům s mimořádným zájmem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu sousední země. Prosíme o předání této informace Vašim studentům. Bližší podrobnosti o stipendiu samotném a o výběrovém řízení najdete na naší stránce nebo na Facebooku. Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Záhory

V době od 21.1.-30.1. bude dr. Záhora nepřítomen.


Jana Krejčíková

Nabídka stáže ve zpravodajství

Zpravodajství České televize otevírá nové stážistické pozice. Pro studenty je připravený vzdělávací program a nejlepší z nich mohou v týmu ČT24 zůstat. Zjistěte víc v linku  http://czch.tv/GMV3pD  


Jana Krejčíková

Zrušení KZT doc. Perottina

Z důvodu nemoci se ruší konzultační hodiny doc. Perottina v týdnu od 21.-25.1. Konzultovat je možné po emailu.


Jana Krejčíková

Vyřizování stížností na FSV UK

Rádi bychom Vás informovali, že na úřední desce fakulty je zveřejněna informace o podávání stížností na FSV UK - https://fsv.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/podavani-stiznosti


Ľubica Skřivánková

GAČR program dvoustranných rakousko - českých projektů základního výzkumu

GAČR informuje o vyhlášení programu dvoustranných rakousko-českých projektů základního výzkumu včetně společenských a humanitních věd. Maximálně tříleté projekty hodnotí rakouská Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-3/

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro rakouskou a českou stranu v souladu s pravidly každé z jednotlivých agentur. Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně jsou ke stažení zde: http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/

Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech FWF navíc informace: – přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnerskými pracovišti; – popis přidané hodnoty deklarované spolupráce; – přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského).

Formuláře podání návrhu projektu ke stažení zde: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/application/international-programmes/joint-projects-era-nets/

Vstup do aplikace pro podání české části projektu: https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Bjsessionid%3D24DABEFFBA5A2E1D1A6D560D13D10F94.gris2app%3Fp%3D103

Přílohou k české části návrhu projektu musí být kopie návrhu projektu podaného k FWF. Přílohy musí být vkládány do aplikace ve formátu PDF. Termín fakultního oddělení vědy pro předložení projektového návrhu: 8. duben 2019.    


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Kučerové ve zkouškovém období

Konzultační hodiny dr. Kučerové budou ve zkouškovém období následující: 7. 1. 12-13,00; 10. 1. 10,30-11,30; 14. 1. 11,30-12,00; 17. 1. 10-11,00; 21. 1. 9-10,00; 11. 2. 10-11,00


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Kotábové

Ze zdravotních důvodů budou konzultační hodiny dr. Kotábové po dobu zkouškového období výjimečně po předchozí emailové a telefonické domluvě.


Jana Krejčíková

Předběžné termíny SZZK

Předběžné termíny pro SZZK jsou následující:

Bc. PMV - 28.1.

Mgr. POL - 22.-23.1.

Mgr. MV - 15.1.

Mgr. BS - 14.1. - písemné, 17.1. - obhajoby

Mgr. IEPS - 25.1.

Termíny budou po deadlinu pro přihlášení studentů ke SZZk potvrzeny.

 

 


Jana Krejčíková

Informace ke SZZK leden/únor

Milí studenti, přílohou naleznete informace ke státním závěrečným zkouškám pro lednové/únotové termíny.


Přílohy:

info

Jana Krejčíková

Nabídka letních kurzů na partnerské univerzitě HSE v Rusku

Milí studenti, níže naleznete nabídku letních kurzů na naší partnerské univerzitě HSE v Rusku. Kurzy však nejsou součástí bilaterální smlouvy, studenti se tedy přihlašují přímo a zároveň platí školné (obdrží však slevu). Více informací o nabízených programech najdete v příloze.


Přílohy:

Summer

Jana Krejčíková

Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy EHP a Norska 2014-2021

Ministerstvo financí ČR informuje o programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021. Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou v oblasti snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Pro první výzvu v programu je alokováno €250.000. Fond pokrývá až 100% způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Financování probíhá formou zálohových plateb. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online nejméně jeden měsíc před začátkem realizace iniciativy.Podporují se všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy.Příklady podporovaných aktivit: workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu; studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zprávy, studie a publikace; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a stáže.Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.Elektronické podání projektu: https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU/menu.aspx

Podrobné informace: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592

Žádosti se podávají průběžně nejméně jeden měsíc před zahájením realizace.


Jana Krejčíková

Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2019/20 pro české a německé studenty 8 stipendií ke studijnímu pobytu v sousedním státu. Nabídka stipendií se týká výlučně studentů, kteří chtějí během studia absolvovat jedno nebo dvousemestrální studijní pobyty pobyt v sousedním státu. Stipendium se neuděluje těm, kdo v sousedním státu právě absolvoval jiný studijní pobyt. Je vyloučena dvojí stipendijní podpora, tj. současné pobírání dalšího stipendia. Stipendia jsou určena na jeden nebo na dva semestry, počínaje zimním semestrem. O stipendium se mohou ucházet studenti Bc., Mgr. studia i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů.  Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium Fondu budoucnosti pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019. Podrobné informace: http://fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/


Jana Krejčíková
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti


Nabídka - Tsinghua International Summer School - Experiencing China 2019 with a fee waiver scholarsh

Vážení studenti, níže uvádíme nabídku z RUK. Jedná se o letní školu Tsinghua International Summer School v Číně.  RUK s touto univerzitou nyní jedná o podpisu MoU a studentské dohody. Nominovaní studenti by si v tomto případě platili pouze náklady spojené s cestou, tj. letenku, zdravotní pojištění, vízum. Více informace najdete v příloze a na našem webu:   ČJ: https://www.fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/nabidky-ruk AJ: https://www.fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities/international-mobility/other-study-opportunities-ruc   Termín pro přihlašování je pátek 8. února 2019.


Jana Krejčíková

Zrušení konzultačních hodin dr. Krausz Hladké dne 24.1.

Dne 24.1. se ruší konzultační hodiny dr. Krausz Hladké.


Jana Krejčíková

Hodnocení výuky za zimní semestr 2018

Rádi bychom vás informovali, že hodnocení výuky za ZS 2018 bude dostupné na adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz. Uživatel se ověřuje pomocí CAS.

Období pro hodnocení je 21.1.2019 od 10:00 do 24.2. 2019. Aplikace je hostovaná na Filosofické fakultě proto je v odkazu ff.cuni.cz


Ľubica Skřivánková

Grantový program Česko-bavorské vysokoškolské agentury na rok 2019

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o grantovém programu na rok 2019. Vědečtí a pedagogičtí pracovníci bavorských vysokých škol mohou žádat o příspěvky na realizaci projektů s vysokými školami v ČR. Projekt podává bavorská škola.

Formy spolupráce:      

- akademické projekty na rok 2019 (podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd; zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce a studenty magisterských a doktorských programů). Podpora se uděluje ve výši €1.000 – €10.000. Je povinností mít vlastní finanční podíl na projektu.            

- příspěvky na mobilitu na rok 2019 (vyučující a vědci z bavorských veřejných vysokých škol mohou žádat o příspěvek na mobilitu pro české a bavorské studenty, pedagogy a vědce do Bavorska a České republiky). Maximální požadovaná částka na osobu ve výši €1.000 do vyčerpání finančních prostředků).    

Podrobné informace: https://www.btha.cz/cs/

Termíny fakultního oddělení vědy pro předložení písemných podkladů akademických projektů (projekt a rozpočet za českou stranu) v roce 2019: 11.3., 10.6. a 9.9.2019.


Jana Krejčíková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2019

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2019. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 25.2.2019 (granty), 11.3. a 2.9.2019 (cestovní stipendia).

 

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D., FSV UK, oddělení vědy  

 


Ľubica Skřivánková

doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. (10. 4. 1947 – 15. 1. 2019)

Docent Rudolf Kučera se podílel na obnovování české politologie po roce 1989 a patřil k zakladatelům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 1990 stanul v čele Katedry politologie FSV UK a následně byl v letech 1993–2002 prvním ředitelem Institutu politologických studií FSV UK. Ve své odborné činnosti se věnoval politické filosofii, kterou na institutu rozvíjíme i po jeho odchodu z fakulty v roce 2012. Významná část pracovníků institutu byla jeho kolegy nebo žáky. Čest jeho památce!  


Jana Krejčíková

Informace - vytvoření složky "Metodické pokyny"

Dovolte, abychom Vás informovali, že na webových stránkách fakulty  v sekci  "Pro zaměstnance" - "Vnitřní předpisy a dokumenty"  byla vytvořena nová složka "Metodické pokyny". Ve složce je aktuálně umístěn Metodický pokyn k provedení čl. 5 Opatření rektora č. 45/2017 Podmínky pro snížení či prominutí poplatku za studium v cizím jazyce na Fakultě sociálních věd UK - https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/vnitrni-predpisy-dokumenty/metodicke-pokyny


Ľubica Skřivánková

Výběrová řízení na OZS (MF a MU dohody, letní školy)

Dovolujeme si Vás informovat, že na web byly vloženy informace ohledně výběrových řízení pro vyjíždějící studenty v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod a letních škol. Termín dodání požadovaných dokumentů je pátek 1. 2. 2019.    CZ verze:   Výběrová řízení na studijní pobyty v zahraničí 2019/2020Oddělení zahraničních styků vyhlašuje několik výběrových řízení na studijní pobyty v zahraničí.Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod na zimní semestr akademického roku 2019/2020 (není-li uvedeno jinak):

Termín podání přihlášek je pátek 1. února 2019 do 11:00 na OZS. Případné ústní pohovory proběhnou v první polovině února.Podmínky studijních pobytů i jejich kompletní seznam najdete pod výše uvedenými odkazy.


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny J. Karlase

Konzultační hodiny J. Karlase ve zkouškovém období budou probíhat v následujících termínech: úterý 15. 1., 13:00-14:00 úterý 22. 1., 10:00-11:20 pondělí 28. 1., 10:30-11:50 úterý 5. 2., 10:00-11:20 pondělí 11. 2., 10:00-11:20


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Kubátové

Dne 17.-18.1. a 18.2. bude dr. Kubátová nepřítomna.


Jana Krejčíková

Stipendium Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje jedno- a dvousemestrální stipendia, která jsou určena studentům s mimořádným zájmem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu sousední země. Prosíme o předání této informace Vašim studentům. Bližší podrobnosti o stipendiu samotném a o výběrovém řízení najdete na naší stránce nebo na Facebooku. Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Záhory

V době od 21.1.-30.1. bude dr. Záhora nepřítomen.


Jana Krejčíková

Nabídka stáže ve zpravodajství

Zpravodajství České televize otevírá nové stážistické pozice. Pro studenty je připravený vzdělávací program a nejlepší z nich mohou v týmu ČT24 zůstat. Zjistěte víc v linku  http://czch.tv/GMV3pD  


Jana Krejčíková

Zrušení KZT doc. Perottina

Z důvodu nemoci se ruší konzultační hodiny doc. Perottina v týdnu od 21.-25.1. Konzultovat je možné po emailu.


Jana Krejčíková

Vyřizování stížností na FSV UK

Rádi bychom Vás informovali, že na úřední desce fakulty je zveřejněna informace o podávání stížností na FSV UK - https://fsv.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/podavani-stiznosti


Ľubica Skřivánková

GAČR program dvoustranných rakousko - českých projektů základního výzkumu

GAČR informuje o vyhlášení programu dvoustranných rakousko-českých projektů základního výzkumu včetně společenských a humanitních věd. Maximálně tříleté projekty hodnotí rakouská Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-3/

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro rakouskou a českou stranu v souladu s pravidly každé z jednotlivých agentur. Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně jsou ke stažení zde: http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/

Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech FWF navíc informace: – přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnerskými pracovišti; – popis přidané hodnoty deklarované spolupráce; – přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského).

Formuláře podání návrhu projektu ke stažení zde: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/application/international-programmes/joint-projects-era-nets/

Vstup do aplikace pro podání české části projektu: https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Bjsessionid%3D24DABEFFBA5A2E1D1A6D560D13D10F94.gris2app%3Fp%3D103

Přílohou k české části návrhu projektu musí být kopie návrhu projektu podaného k FWF. Přílohy musí být vkládány do aplikace ve formátu PDF. Termín fakultního oddělení vědy pro předložení projektového návrhu: 8. duben 2019.    


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Kučerové ve zkouškovém období

Konzultační hodiny dr. Kučerové budou ve zkouškovém období následující: 7. 1. 12-13,00; 10. 1. 10,30-11,30; 14. 1. 11,30-12,00; 17. 1. 10-11,00; 21. 1. 9-10,00; 11. 2. 10-11,00


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Kotábové

Ze zdravotních důvodů budou konzultační hodiny dr. Kotábové po dobu zkouškového období výjimečně po předchozí emailové a telefonické domluvě.


Jana Krejčíková

Předběžné termíny SZZK

Předběžné termíny pro SZZK jsou následující:

Bc. PMV - 28.1.

Mgr. POL - 22.-23.1.

Mgr. MV - 15.1.

Mgr. BS - 14.1. - písemné, 17.1. - obhajoby

Mgr. IEPS - 25.1.

Termíny budou po deadlinu pro přihlášení studentů ke SZZk potvrzeny.

 

 


Jana Krejčíková

Informace ke SZZK leden/únor

Milí studenti, přílohou naleznete informace ke státním závěrečným zkouškám pro lednové/únotové termíny.


Přílohy:

info

Jana Krejčíková

Nabídka letních kurzů na partnerské univerzitě HSE v Rusku

Milí studenti, níže naleznete nabídku letních kurzů na naší partnerské univerzitě HSE v Rusku. Kurzy však nejsou součástí bilaterální smlouvy, studenti se tedy přihlašují přímo a zároveň platí školné (obdrží však slevu). Více informací o nabízených programech najdete v příloze.


Přílohy:

Summer

Jana Krejčíková

Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy EHP a Norska 2014-2021

Ministerstvo financí ČR informuje o programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021. Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou v oblasti snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Pro první výzvu v programu je alokováno €250.000. Fond pokrývá až 100% způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Financování probíhá formou zálohových plateb. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online nejméně jeden měsíc před začátkem realizace iniciativy.Podporují se všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy.Příklady podporovaných aktivit: workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu; studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zprávy, studie a publikace; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a stáže.Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.Elektronické podání projektu: https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU/menu.aspx

Podrobné informace: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592

Žádosti se podávají průběžně nejméně jeden měsíc před zahájením realizace.


Jana Krejčíková

Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2019/20 pro české a německé studenty 8 stipendií ke studijnímu pobytu v sousedním státu. Nabídka stipendií se týká výlučně studentů, kteří chtějí během studia absolvovat jedno nebo dvousemestrální studijní pobyty pobyt v sousedním státu. Stipendium se neuděluje těm, kdo v sousedním státu právě absolvoval jiný studijní pobyt. Je vyloučena dvojí stipendijní podpora, tj. současné pobírání dalšího stipendia. Stipendia jsou určena na jeden nebo na dva semestry, počínaje zimním semestrem. O stipendium se mohou ucházet studenti Bc., Mgr. studia i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů.  Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium Fondu budoucnosti pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019. Podrobné informace: http://fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/


Jana Krejčíková