SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aktuality a příležitosti
Aktuality a příležitosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Nabídka kurzu Academic Writing for Masters

Centrum jazykové přípravy  nabízí volná místa v kurzu Academic Writing for Masters (vyučující Andrew Goodall, budova Opletalova, úterý 17:00 - 18:20 hod).

Zapsat se mohou i studenti z bakalářského cyklu, pokud mají angličtinu na úrovni C1.


Ľubica Skřivánková

Zrušení konzultačních hodin dr. Ditrycha dne 22.2.

Konzultační hodiny dr. ditrycha se pro nemoc dne 22.2. ruší. Dne 1.3. pak budou probíhat konzultace v prodlouženém čase od 9-11h.


Jana Krejčíková

Pracovní seminář s představiteli MV ČR

Ministerstvo vnitra, Oddělení eGovernmentu představí v rámci krátkého pracovního semináře 27. 2. 2018 ve 14:00 v místnosti J3093 volné projektové pozice. Přítomen bude i vedoucí oddělení, kterého se budete moct cokoliv zeptat. Jedná se o mladé a progresivní oddělení, které se snaží omezit byrokracii a právě hledají nové zaměstnance.   Více info v letáčku.     


Přílohy:

mvcr

Ľubica Skřivánková

ERASMUS+ 2018/19 STUDIJNÍ POBYTY

ERASMUS+ je program studentských výměn se všemi státy Evropské Unie, který běží v EU již od poloviny 80. let. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím RUK. 

Výběr studentů na jednotlivé studijní pobyty provádí a koordinuje OZS společně s jednotlivými instituty, obvykle na jaře. Výběru se mohou účastnit všichni řádní studenti (i občané nečlenských států EU). Podmínkou je, že v průběhu ERASMUS+ pobytu jsou stále studenty FSV UK.

FSV UK vyhlašuje výběrové řízení na ERASMUS+ pro rok 2018/19. Bližší informace naleznete zde: https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/erasmus

Deadline pro přihlášky je 28.2.2018.


Ľubica Skřivánková

Výsledky studentského hodnocení za ZS 2017

V aplikaci na webové adrese http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení za ZS 2017. Poslední hodnocení je označeno jako 2017_zs. Studenti odeslali  6997 dotazníků.


Ľubica Skřivánková

Změna konzultačních hodin dr. Karáska

Konzultační hodiny dr. Karáska se budou konat tento týden výjimečně ve čtvrtek 22.2. od 12:30 do 14:00.


Jana Krejčíková

Kurz "Tensions Between Politics and Ethics: A Glance From the Realistic Standpoint"

Milí studenti,

kurz"Tensions Between Politics and Ethics: A Glance From the Realistic Standpoint" (JPB905) nebude v LS 2017/18 vyučován, prosíme tedy, aby se již zapsaní studenti odepsali - kurz bude v SIS nastaven jakožto nevyučovaný. 

Děkujeme za pochopení.


Ľubica Skřivánková

Konzultační hodiny na LS 2017/2018

Milí studenti, v příloze naleznete konzultační hodiny vyučujících na LS 2017/2018.


Přílohy:

KZTFINALFINAL

Jana Krejčíková

Blokový kurz - Current Issues in Public Policy

Milí studenti,

v příložených dokumentech naleznete informace ke kurzu "Current Issues in Public Policy". Kurz mohou navštěvovat studenti ze všech úrovní programů - od bakalářů až po doktorské studenty. Je určen pro všechny, které zajímá, co se právě nyní děje v USA a chtějí se podívat na současnou situaci v ČR z trochu širší (zahraniční) perspektivy. 


Přílohy:

syllabus
flyer

Ľubica Skřivánková

Vyhlášení programu spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EUREKA

MŠMT informuje o vyhlášení podprogramu INTER-EUREKA v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoje INTER-EXCELLENCE (program je zaměřený hlavně na přírodní a technické vědy, ale není tematicky omezen).

Cílem programu je podporovat spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet podmínky pro zvýšení technické a technologické vyspělosti a výkonnosti evropského průmyslu, rozvíjet jeho společnou infrastrukturu a řešit problémy týkající se více států. Jejich výstupem mají být výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu. 

Termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy: 19. březen 2018.

Podrobné informace: 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-4-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte218 


Ľubica Skřivánková

Invitation to "The Rising Authoritarian Threat of Sharp Power" Discussion

Jménem Nadace Fórum 2000 bychom vás rádi pozvali na diskusi o vlivu Číny a Ruska na demokratické státy, která se uskuteční 26.2.2018 v jednacím sále Valdštejnského paláce pod záštitou místopředsedy senátu, pana Vladimíra Šestáka.

Vystupujícími jsou experti z různých částí světa, kteří v prosinci 2017 vydali studii s titulem „Sharp Power: Rising Authoritarian Influence“. O studii psala světová média, jako například The Economist, The Guardian, Foreign Affairs nebo Washington Post.

Vstup je zdarma, je pouze nutné se registrovat a jazykem diskuse je angličtina.

Více informací naleznete zde.


Ľubica Skřivánková

Program česko-bavorských akademických projektů 2018

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o programu česko-bavorských akademických projektů na rok 2018. O podporu žádá bavorská vysoká škola. 

Společné projekty jsou zaměřené na přípravu budoucí spolupráce například při podávání společných evropských projektů. Podporu lze žádat na následující aktivity: konference, workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace. 

Projekty jsou zaměřené na studenty v magisterských a doktorských programech. Podporu lze získat ve výši €1000 - €10.000 s tím, že se mají vyúčtovat do 30. listopadu 2018. 

Podrobné informace:http://www.btha.cz/cs/granty/akademicke-projekty

Termín  odevzdání písemných podkladů za českou stranu na fakultní oddělení vědy: 8. březen 2018.


Ľubica Skřivánková

Internships in Edinburgh - International Voluntary Service

  • Duration: 6 months
  • Commitment: Full-time

It is an exciting opportunity for anyone who has a passion for volunteering and is interested in learning about international issues; peace and social justice issues; development issues; working for an NGO.

This opportunity will enable someone from a wide range of disciplines to further their professional and personal development and gain valuable professional skills.

For more information, please see this link.


Ľubica Skřivánková

Přehled hostujících vyučujících IPS na letní semestr 2017/2018

Milí studenti,

v přiložené tabulce naleznete přehled hostujících vyučujích IPS na letní semestr. V SIS, resp. příslušných Karolinkách se u některých předmětů zobrazuje garant předmětu také jako vyučující, nicméně vyučujícím kurzu je vždy osoba uvedena v přiložené tabulce jakožto "vyučující". 


Přílohy:

hostujici

Ľubica Skřivánková

Konzultační hodiny doc. Karlase do konce zkouškového období

Konzultační hodiny J. Karlase po zbytek zkouškového období budou probíhat v následujících termínech: pondělí 5. února, 9:30-11:00, pondělí 12. února, 9:30-11:00.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Kofroně

Od 23.-26.2. bude dr. Kofroň nepřítomen.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Ludvíka

Od 5.-9.2. bude dr. Ludvík nepřítomen.


Jana Krejčíková

Informace pro zájemce pro MSCA IF

Ve spolupráci s TC AV a hodnotiteli schématu MSCA IF si vás dovolujeme pozvat na workshop, který se na UK (v Karolinu) uskuteční 25.4. Workshop bude interaktivní, budeme pracovat se schválenými projektovými návrhy, proto je pro maximální účinek, počet osob na workshopu limitován na 15 (maximálně však 20) osob. Workshop je určen pro ty, kteří již vědí, že budou podávat návrh projektu ve výzvě MSCA-IF-2018.

Podmínky účasti, stejně jako odkaz k registraci, najdete v příloze. Přesný program a časový harmonogram celého dne, bude doplněn cca měsíc před konáním akce. Program však nebude trvat déle jak do 16:00. Je velmi vhodné, aby potenciální účastníci navštívili také Národní informační den, který se bude 21.3. v Akademii věd. Ten je dobrým základem  pro pozdější práci na workshopu a pro psaní projektu.


Přílohy:

msca

Ľubica Skřivánková

Call for Applications | Olympia Summer Academy

The Olympia Summer Academy (OSA) and the European International Studies Association (EISA) are pleased to announce a unique educational opportunity for graduate students, researchers, young professionals and senior undergraduates: the 2018 Olympia Summer Academy in Comparative and International Politics. For all information in regards to the program and the application process, please visit: www.olympiasummeracademy.org

Please, see also the Call for Applications attached.


Přílohy:

olympia

Ľubica Skřivánková

Jean Monnet Chair in Migration Conference

Faculty of Social Sciences of University of Saint Cyril and Methodius in Trnava invites to participate at international scientific conference MIGRATION: THE CHALLENGE OF EUROPEAN STATES under the project grant Jean Monnet Chair in Migration: The Challenge of European States. The conference will be held at Faculty of Social Sciences UCM in Trnava, Slovakia on April 26-27 2018.

More information:

For general inquiries related to paper proposals as well as organizational  matters and othercorrespondence, please, contact: jaroslav.mihalik@ucm.sk


Přílohy:

jmch

Ľubica Skřivánková

Call for papers - GPT 2018 and Jean Monnet Chair workshop

Dear Friends and Colleagues,

Faculty of Organisation Studies Invites you to two events that will take place on 22. and 23. March 2018 at traditional venue of Sport hotel Otočec.

We will host 7th annual GPT conference and additionally Jean Monnet Chair workshop on the the post-Brexit Europe. Details of both events are available in the attachments. In the case of additional information needed, please let us know.We hope that you will be able to join us in Slovenia.

On behalf ofFaculty of Organisation Studies in Novo mesto

Uroš Pinterič


Přílohy:

gpt_call
call

Ľubica Skřivánková

Workshop pro hodnotitele projektů H2020

Dovolujeme si vám předat nabídku Technologického centra – pozvánku na Workshop pro hodnotitele projektů H2020, který se uskuteční 28. února v Technologickém centru AV ČR.  Cílem workshopu je podpořit aktivní přístup českých výzkumníků do procesu hodnocení, vysvětlit kritéria, na základě kterých jsou hodnotitelé vybíráni.

Na workshopu získáte informace ohledně databáze expertů, konfliktu zájmů, důvěrnosti informací a jiné. Program a registrační formulář na workshop naleznete v příloze.  Při registraci na workshop je požadován vytvořený profil experta na Participant Portalu (Register as expert). Vytvoření profilu netrvá dlouho a pomůže vám lépe porozumět prezentacím spíkrů na workshopu.  

V případě dotazů se obraťte na nás nebo na Dominiku Zsapkovou Haringovou, H2020 NCP: zsapkova@tc.cz.

Pozn.: pro účast na workshop je potřeba se registrovat (přijde potvrzující email), nestačí vytvoření profilu na Participant Portalu. Účast na workshopu není podmínkou k tomu, aby jste se mohli stát hodnotitelem. 


Přílohy:

program
navod

Ľubica Skřivánková

Course "Current Issues in Public Policy"

We cordially invite you to a visiting scholar course Current Issues in Public Policy (JSM703). This year the course will address some of the current issues of public policy raised by the recent elections in the United States and related developments in Europe. The lectures will be given by Wendell Goddard, an American lawyer with more than 40 years of experience.

For more information, please see the flyer below.


Přílohy:

flyer

Ľubica Skřivánková

Program grantů a stipendií - Vzdělávací nadace Jana Husa na rok 2018

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2018 programy stipendií a grantů, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Program Stipendium Husovy nadace má cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Podrobné informace naleznete zde.

Žadatelé o stipendium komunikují s Nadací přímo (termín u zadavatele je 9. září 2018). Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Podrobné informace naleznete zde. Termín oddělení vědy FSV pro předložení písemných podkladů: 3. září 2018.


Ľubica Skřivánková

2 postdoc pozice ve Švédsku

Dovolujeme si vás informovat o dvou nabízených post-doc pozicích na CERGU, Fakultě sociálních věd na Univerzitě v Göteborgu ve Švédsku. 

CERGU = Centrum pro evropský výzkum na univerzitě v Göteborgu je multidisciplinární centrum podporované Faculty of Arts, Faculty of Social Sciences a School of Business, Economics and Law.

CERGU nabízí příjemnou a motivující atmosféru a poskytuje příležitost pro začínající vědce, aby po dobu dvou let usilovali o vlastní multidisciplinární výzkumný projekt v evropském výzkumu v souladu s výzkumnými tématy CERGU.

Oblast: European Research

4 tematické okruhy:

  • Cultural Borders
  • Mobility & Migration in Europe
  • Institutions, Parties & Movements
  • External Relations, Security & Trade

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přílohy:

cergu

Ľubica Skřivánková

Předběžné termíny SZZk

Milí studenti, níže naleznete termíny SZZk: 

Bc. PMV – 22.1.2018

Mgr. POL – 5.2.2018

Mgr. MV/MAIN – 30.1.2018

Mgr. BS/MISS - 6.2.2018 (písemná část), 9.2.2018 (obhajoby)

Mgr. IEPS – 8.2.2018

Mgr. GPS -  9.2.2018


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Švece ve zkouškovém období

Konzultační hodiny dr. Švece ve zkouškovém období budou následovat vždy po vypsaném zkouškovém termínu, případně po předchozí emailové domluvě.


Jana Krejčíková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2018

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2018. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace:

https://nclf.cz/nadacni-program/

Formuláře:

https://nclf.cz/formulare/

Postup podání žádosti:

https://nclf.cz/jak-zadat/

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 21.2.2018 (granty), 14.3. a 3.9.2018 (cestovní stipendia).


Ľubica Skřivánková

Data Mining and Business Intelligence for Cyber Security - Summer Program

The purpose of the Summer Program in Data Mining and Business Intelligence is to provide both theoretical and practical knowledge. The program focuses on basic tools of data mining and the utilization of machine learning techniques, in cyber security context.

The program's important dates are:  

  • Application deadline: Feb 25th 2018 
  • Notification of Acceptance: March 22nd 2018 
  • Orientation day: July 2nd 2018 
  • Courses dates: July 3rd - July 31th 2018

For more information see this link.


Ľubica Skřivánková

The IAPSS World Congress

The IAPSS World Congress is the largest annual event hosted by IAPSS – the International Association for Political Science Students. As customary for our biggest event of the year we are expecting 250 students from around the world to join us in the “City of Light” of Paris, France, to examine this year’s Congress theme – ‘Diversity and Globalization’.

The ticket price will be announced on November 1, when registration opens. Should you have questions, please contact the World Congress Department at wc-info@iapss.org. We look forward to welcoming you to Paris in April 2018!

More information: https://www.iapss.org/wp/events/world-congress/2018-paris/


Ľubica Skřivánková

Možnost změny studentského číselného e-mailu na jmenný u interních doktorandů

V případě zájmu o změnu studentského e-mailu v číselné podobě (např. 123456@fsv.cuni.cz) na jmennou formu e-mailu (např. jan.novak@fsv.cuni.cz) prosím kontaktujte paní Marii Stanovskou ze Studijního oddělení FSV UK (marie.stanovska@fsv.cuni.cz).

Děkujeme za spolupráci.


Ľubica Skřivánková
Aktuality a příležitosti


Nabídka kurzu Academic Writing for Masters

Centrum jazykové přípravy  nabízí volná místa v kurzu Academic Writing for Masters (vyučující Andrew Goodall, budova Opletalova, úterý 17:00 - 18:20 hod).

Zapsat se mohou i studenti z bakalářského cyklu, pokud mají angličtinu na úrovni C1.


Ľubica Skřivánková

Zrušení konzultačních hodin dr. Ditrycha dne 22.2.

Konzultační hodiny dr. ditrycha se pro nemoc dne 22.2. ruší. Dne 1.3. pak budou probíhat konzultace v prodlouženém čase od 9-11h.


Jana Krejčíková

Pracovní seminář s představiteli MV ČR

Ministerstvo vnitra, Oddělení eGovernmentu představí v rámci krátkého pracovního semináře 27. 2. 2018 ve 14:00 v místnosti J3093 volné projektové pozice. Přítomen bude i vedoucí oddělení, kterého se budete moct cokoliv zeptat. Jedná se o mladé a progresivní oddělení, které se snaží omezit byrokracii a právě hledají nové zaměstnance.   Více info v letáčku.     


Přílohy:

mvcr

Ľubica Skřivánková

ERASMUS+ 2018/19 STUDIJNÍ POBYTY

ERASMUS+ je program studentských výměn se všemi státy Evropské Unie, který běží v EU již od poloviny 80. let. Výměny probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím RUK. 

Výběr studentů na jednotlivé studijní pobyty provádí a koordinuje OZS společně s jednotlivými instituty, obvykle na jaře. Výběru se mohou účastnit všichni řádní studenti (i občané nečlenských států EU). Podmínkou je, že v průběhu ERASMUS+ pobytu jsou stále studenty FSV UK.

FSV UK vyhlašuje výběrové řízení na ERASMUS+ pro rok 2018/19. Bližší informace naleznete zde: https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/erasmus

Deadline pro přihlášky je 28.2.2018.


Ľubica Skřivánková

Výsledky studentského hodnocení za ZS 2017

V aplikaci na webové adrese http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení za ZS 2017. Poslední hodnocení je označeno jako 2017_zs. Studenti odeslali  6997 dotazníků.


Ľubica Skřivánková

Změna konzultačních hodin dr. Karáska

Konzultační hodiny dr. Karáska se budou konat tento týden výjimečně ve čtvrtek 22.2. od 12:30 do 14:00.


Jana Krejčíková

Kurz "Tensions Between Politics and Ethics: A Glance From the Realistic Standpoint"

Milí studenti,

kurz"Tensions Between Politics and Ethics: A Glance From the Realistic Standpoint" (JPB905) nebude v LS 2017/18 vyučován, prosíme tedy, aby se již zapsaní studenti odepsali - kurz bude v SIS nastaven jakožto nevyučovaný. 

Děkujeme za pochopení.


Ľubica Skřivánková

Konzultační hodiny na LS 2017/2018

Milí studenti, v příloze naleznete konzultační hodiny vyučujících na LS 2017/2018.


Přílohy:

KZTFINALFINAL

Jana Krejčíková

Blokový kurz - Current Issues in Public Policy

Milí studenti,

v příložených dokumentech naleznete informace ke kurzu "Current Issues in Public Policy". Kurz mohou navštěvovat studenti ze všech úrovní programů - od bakalářů až po doktorské studenty. Je určen pro všechny, které zajímá, co se právě nyní děje v USA a chtějí se podívat na současnou situaci v ČR z trochu širší (zahraniční) perspektivy. 


Přílohy:

syllabus
flyer

Ľubica Skřivánková

Vyhlášení programu spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EUREKA

MŠMT informuje o vyhlášení podprogramu INTER-EUREKA v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoje INTER-EXCELLENCE (program je zaměřený hlavně na přírodní a technické vědy, ale není tematicky omezen).

Cílem programu je podporovat spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet podmínky pro zvýšení technické a technologické vyspělosti a výkonnosti evropského průmyslu, rozvíjet jeho společnou infrastrukturu a řešit problémy týkající se více států. Jejich výstupem mají být výrobky, technologie a progresivní služby schopné prosadit se na trhu. 

Termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy: 19. březen 2018.

Podrobné informace: 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-4-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte218 


Ľubica Skřivánková

Invitation to "The Rising Authoritarian Threat of Sharp Power" Discussion

Jménem Nadace Fórum 2000 bychom vás rádi pozvali na diskusi o vlivu Číny a Ruska na demokratické státy, která se uskuteční 26.2.2018 v jednacím sále Valdštejnského paláce pod záštitou místopředsedy senátu, pana Vladimíra Šestáka.

Vystupujícími jsou experti z různých částí světa, kteří v prosinci 2017 vydali studii s titulem „Sharp Power: Rising Authoritarian Influence“. O studii psala světová média, jako například The Economist, The Guardian, Foreign Affairs nebo Washington Post.

Vstup je zdarma, je pouze nutné se registrovat a jazykem diskuse je angličtina.

Více informací naleznete zde.


Ľubica Skřivánková

Program česko-bavorských akademických projektů 2018

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o programu česko-bavorských akademických projektů na rok 2018. O podporu žádá bavorská vysoká škola. 

Společné projekty jsou zaměřené na přípravu budoucí spolupráce například při podávání společných evropských projektů. Podporu lze žádat na následující aktivity: konference, workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace. 

Projekty jsou zaměřené na studenty v magisterských a doktorských programech. Podporu lze získat ve výši €1000 - €10.000 s tím, že se mají vyúčtovat do 30. listopadu 2018. 

Podrobné informace:http://www.btha.cz/cs/granty/akademicke-projekty

Termín  odevzdání písemných podkladů za českou stranu na fakultní oddělení vědy: 8. březen 2018.


Ľubica Skřivánková

Internships in Edinburgh - International Voluntary Service

It is an exciting opportunity for anyone who has a passion for volunteering and is interested in learning about international issues; peace and social justice issues; development issues; working for an NGO.

This opportunity will enable someone from a wide range of disciplines to further their professional and personal development and gain valuable professional skills.

For more information, please see this link.


Ľubica Skřivánková

Přehled hostujících vyučujících IPS na letní semestr 2017/2018

Milí studenti,

v přiložené tabulce naleznete přehled hostujících vyučujích IPS na letní semestr. V SIS, resp. příslušných Karolinkách se u některých předmětů zobrazuje garant předmětu také jako vyučující, nicméně vyučujícím kurzu je vždy osoba uvedena v přiložené tabulce jakožto "vyučující". 


Přílohy:

hostujici

Ľubica Skřivánková

Konzultační hodiny doc. Karlase do konce zkouškového období

Konzultační hodiny J. Karlase po zbytek zkouškového období budou probíhat v následujících termínech: pondělí 5. února, 9:30-11:00, pondělí 12. února, 9:30-11:00.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Kofroně

Od 23.-26.2. bude dr. Kofroň nepřítomen.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Ludvíka

Od 5.-9.2. bude dr. Ludvík nepřítomen.


Jana Krejčíková

Informace pro zájemce pro MSCA IF

Ve spolupráci s TC AV a hodnotiteli schématu MSCA IF si vás dovolujeme pozvat na workshop, který se na UK (v Karolinu) uskuteční 25.4. Workshop bude interaktivní, budeme pracovat se schválenými projektovými návrhy, proto je pro maximální účinek, počet osob na workshopu limitován na 15 (maximálně však 20) osob. Workshop je určen pro ty, kteří již vědí, že budou podávat návrh projektu ve výzvě MSCA-IF-2018.

Podmínky účasti, stejně jako odkaz k registraci, najdete v příloze. Přesný program a časový harmonogram celého dne, bude doplněn cca měsíc před konáním akce. Program však nebude trvat déle jak do 16:00. Je velmi vhodné, aby potenciální účastníci navštívili také Národní informační den, který se bude 21.3. v Akademii věd. Ten je dobrým základem  pro pozdější práci na workshopu a pro psaní projektu.


Přílohy:

msca

Ľubica Skřivánková

Call for Applications | Olympia Summer Academy

The Olympia Summer Academy (OSA) and the European International Studies Association (EISA) are pleased to announce a unique educational opportunity for graduate students, researchers, young professionals and senior undergraduates: the 2018 Olympia Summer Academy in Comparative and International Politics. For all information in regards to the program and the application process, please visit: www.olympiasummeracademy.org

Please, see also the Call for Applications attached.


Přílohy:

olympia

Ľubica Skřivánková

Jean Monnet Chair in Migration Conference

Faculty of Social Sciences of University of Saint Cyril and Methodius in Trnava invites to participate at international scientific conference MIGRATION: THE CHALLENGE OF EUROPEAN STATES under the project grant Jean Monnet Chair in Migration: The Challenge of European States. The conference will be held at Faculty of Social Sciences UCM in Trnava, Slovakia on April 26-27 2018.

More information:

For general inquiries related to paper proposals as well as organizational  matters and othercorrespondence, please, contact: jaroslav.mihalik@ucm.sk


Přílohy:

jmch

Ľubica Skřivánková

Call for papers - GPT 2018 and Jean Monnet Chair workshop

Dear Friends and Colleagues,

Faculty of Organisation Studies Invites you to two events that will take place on 22. and 23. March 2018 at traditional venue of Sport hotel Otočec.

We will host 7th annual GPT conference and additionally Jean Monnet Chair workshop on the the post-Brexit Europe. Details of both events are available in the attachments. In the case of additional information needed, please let us know.We hope that you will be able to join us in Slovenia.

On behalf ofFaculty of Organisation Studies in Novo mesto

Uroš Pinterič


Přílohy:

gpt_call
call

Ľubica Skřivánková

Workshop pro hodnotitele projektů H2020

Dovolujeme si vám předat nabídku Technologického centra – pozvánku na Workshop pro hodnotitele projektů H2020, který se uskuteční 28. února v Technologickém centru AV ČR.  Cílem workshopu je podpořit aktivní přístup českých výzkumníků do procesu hodnocení, vysvětlit kritéria, na základě kterých jsou hodnotitelé vybíráni.

Na workshopu získáte informace ohledně databáze expertů, konfliktu zájmů, důvěrnosti informací a jiné. Program a registrační formulář na workshop naleznete v příloze.  Při registraci na workshop je požadován vytvořený profil experta na Participant Portalu (Register as expert). Vytvoření profilu netrvá dlouho a pomůže vám lépe porozumět prezentacím spíkrů na workshopu.  

V případě dotazů se obraťte na nás nebo na Dominiku Zsapkovou Haringovou, H2020 NCP: zsapkova@tc.cz.

Pozn.: pro účast na workshop je potřeba se registrovat (přijde potvrzující email), nestačí vytvoření profilu na Participant Portalu. Účast na workshopu není podmínkou k tomu, aby jste se mohli stát hodnotitelem. 


Přílohy:

program
navod

Ľubica Skřivánková

Course "Current Issues in Public Policy"

We cordially invite you to a visiting scholar course Current Issues in Public Policy (JSM703). This year the course will address some of the current issues of public policy raised by the recent elections in the United States and related developments in Europe. The lectures will be given by Wendell Goddard, an American lawyer with more than 40 years of experience.

For more information, please see the flyer below.


Přílohy:

flyer

Ľubica Skřivánková

Program grantů a stipendií - Vzdělávací nadace Jana Husa na rok 2018

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2018 programy stipendií a grantů, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Program Stipendium Husovy nadace má cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Podrobné informace naleznete zde.

Žadatelé o stipendium komunikují s Nadací přímo (termín u zadavatele je 9. září 2018). Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Podrobné informace naleznete zde. Termín oddělení vědy FSV pro předložení písemných podkladů: 3. září 2018.


Ľubica Skřivánková

2 postdoc pozice ve Švédsku

Dovolujeme si vás informovat o dvou nabízených post-doc pozicích na CERGU, Fakultě sociálních věd na Univerzitě v Göteborgu ve Švédsku. 

CERGU = Centrum pro evropský výzkum na univerzitě v Göteborgu je multidisciplinární centrum podporované Faculty of Arts, Faculty of Social Sciences a School of Business, Economics and Law.

CERGU nabízí příjemnou a motivující atmosféru a poskytuje příležitost pro začínající vědce, aby po dobu dvou let usilovali o vlastní multidisciplinární výzkumný projekt v evropském výzkumu v souladu s výzkumnými tématy CERGU.

Oblast: European Research

4 tematické okruhy:

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přílohy:

cergu

Ľubica Skřivánková

Předběžné termíny SZZk

Milí studenti, níže naleznete termíny SZZk: 

Bc. PMV – 22.1.2018

Mgr. POL – 5.2.2018

Mgr. MV/MAIN – 30.1.2018

Mgr. BS/MISS - 6.2.2018 (písemná část), 9.2.2018 (obhajoby)

Mgr. IEPS – 8.2.2018

Mgr. GPS -  9.2.2018


Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Švece ve zkouškovém období

Konzultační hodiny dr. Švece ve zkouškovém období budou následovat vždy po vypsaném zkouškovém termínu, případně po předchozí emailové domluvě.


Jana Krejčíková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2018

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2018. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace:

https://nclf.cz/nadacni-program/

Formuláře:

https://nclf.cz/formulare/

Postup podání žádosti:

https://nclf.cz/jak-zadat/

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 21.2.2018 (granty), 14.3. a 3.9.2018 (cestovní stipendia).


Ľubica Skřivánková

Data Mining and Business Intelligence for Cyber Security - Summer Program

The purpose of the Summer Program in Data Mining and Business Intelligence is to provide both theoretical and practical knowledge. The program focuses on basic tools of data mining and the utilization of machine learning techniques, in cyber security context.

The program's important dates are:  

For more information see this link.


Ľubica Skřivánková

The IAPSS World Congress

The IAPSS World Congress is the largest annual event hosted by IAPSS – the International Association for Political Science Students. As customary for our biggest event of the year we are expecting 250 students from around the world to join us in the “City of Light” of Paris, France, to examine this year’s Congress theme – ‘Diversity and Globalization’.

The ticket price will be announced on November 1, when registration opens. Should you have questions, please contact the World Congress Department at wc-info@iapss.org. We look forward to welcoming you to Paris in April 2018!

More information: https://www.iapss.org/wp/events/world-congress/2018-paris/


Ľubica Skřivánková

Možnost změny studentského číselného e-mailu na jmenný u interních doktorandů

V případě zájmu o změnu studentského e-mailu v číselné podobě (např. 123456@fsv.cuni.cz) na jmennou formu e-mailu (např. jan.novak@fsv.cuni.cz) prosím kontaktujte paní Marii Stanovskou ze Studijního oddělení FSV UK (marie.stanovska@fsv.cuni.cz).

Děkujeme za spolupráci.


Ľubica Skřivánková