SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aktuality a příležitosti
Aktuality a příležitosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Conflict Resolution Simulation

Civil war in the Democratic Republic of the Congo is brewing—be a part of the solution!

The Security Student Council will host a Conflict Resolution Simulation on April 28th, 2018, from 10:00-18:30 in Jinonice (J1034). Lunch will be provided. The event will be conducted entirely in English.

Applications will be open from March 26th-April 6th. Sign up here: https://goo.gl/forms/0ksT6uA6hQKm9AKk1.

Don’t miss out on a practical application of your degree!

For questions or more information, contact Alyssa Wilson, Academic Events Officer (8284459@fsv.cuni.cz).


Ľubica Skřivánková

Konzultační hodiny doc. Karlase 22.3.

Konzultační hodiny doc. Karlase ve čtvrtek 22. 3. se přesouvají na dobu 15:00-16:00.


Jana Krejčíková

Posun konzultačních hodin dr. Jeřábka

Konzultační hodiny dr. Jeřábka se budou konat nově ve středu 15:30 - 16:10 (J3010), budou tak navazovat na přednášky.  


Ľubica Skřivánková

Seminář pro zaměstnance (i studenty) UK: Facebook jako nástroj moderní komunikace univerzity

Rádi bychom vás informovali o konání dalšího semináře, tentokrát především pro zaměstnance UK (ale i studenty, kteří se podílejí na správě FB profilu fakult, univerzity, nikoliv osobní profil) pod názvem „Facebook jako nástroj moderní komunikace univerzity“.

Datum konání: 6. dubna 2018

FB událost zde 

Bližší informace, anotace, lektor, registrace zde na webu zde 


Přílohy:

workshop

Ľubica Skřivánková

Nadační příspěvky a stipendia Hlávkovy nadace na rok 2018

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2018.

Podpora je určena osobám připravujícím se na realizaci (také v zahraničí) vědeckého či uměleckého projektu, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) je určena k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.

Tématem pro rok 2018 pro nadační příspěvky bylo stanoveno: "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století."

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2018.php

(termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání listinných podkladů: 7. květen 2018)

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2018.php

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2018: 23. dubna, 25. června, 27. srpna, 22. října, 10. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.


Ľubica Skřivánková

Nepřítomnost Mgr. Tesaře

Mgr. Tesař bude nepřítomen od 19.-23.3. a od 30.-13.4.. Po tuto dobu odpadají konzultační hodiny a výuka Metsem 21.3.


Jana Krejčíková

MŠMT projekty česko - rakouské spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o vyhlášení programu česko-rakouské spolupráce. Podporují se dvouleté projekty spolupráce mezi českými a rakouskými výzkumnými pracovišti v oblasti mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.  Není podporována účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu v maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. V rámci výzvy budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty v délce trvání 1 - 3 měsíce. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Projekty se podávají datovou schránkou.

Podrobné informace:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. květen 2018.


Ľubica Skřivánková

Změna konzultačních hodin dr. Karáska dne 27.3. a 3.4.

Dne 27.3. budou probíhat konzultační hodiny dr. Karáska v čase od 11:30 do 14:00 a dne 3.4. budou KZT zrušeny.


Jana Krejčíková

Změna konzultačních a úředních hodin dr. Juptnera dne 27.3.

Dne 27.3.  budou konzultační a úřední hodiny dr. Juptnera probíhat výjimečně v čase od 10-11:30.


Jana Krejčíková

Pozvánka na seminář "Jak by měla vypadat společná evropská obranná politika?"

Milí studenti,

dovolujeme si pozvat Vás na seminář Eurocentra Praha s názvem "Jak by měla vypadat společná evropská obranná politika?". Akce proběhne 22. března 2018 od 17.00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Úvodní příspěvky pronesou a Vaše dotazy zodpoví

  • Miroslav Žižka, bývalý vojenský představitel ČR při NATO a EU, 
  • Miloš Balabán, vedoucí Střediska bezpečnostní politiky, FSV UK. 

Svoji účast potvrzujte na našich internetových stránkách. Na viděnou se těší

Tým Eurocentra Praha


Přílohy:

seminar

Ľubica Skřivánková

Nepřítomnost dr. Brunclíka ve dnech 21.-23.3.

V době od 21.-23.3. bude dr. Brunclík nepřítomen.


Jana Krejčíková

Změna konzultačních hodin Mgr. Dopierally dne 21.3.

Dne 21.3. se ruší konzultační hodiny Mgr. Dopierally a přesouvají se na 22.3. od 12:30 - 14:00 


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko - americké spolupráce 2019 - 2022

MŠMT informuje o vyhlášení programu Inter-Excellence podprogramu Inter-Action LTAUSA18. Podporují se dvou až čtyřleté projekty spolupráce mezi českými a americkými výzkumnými pracovišti v oblasti základního a aplikovaného výzkumu ve všech vědních oblastech.

Řešení projektu musí být zahájeno nejdříve 1.1.2019 a ukončeno nejpozději 31.12.2022. Na americké straně je třeba za všechny zúčastněné instituce předložit podepsaný „Letter of Intent“. Projekty se podávají pouze jako datová zpráva.  

Očekávanými výsledky projektů v podprogramu jsou: publikační výsledky v impaktovaných časopisech s kódem „Jimp“ nebo v databázi Scopus s kódem „Jsc“, publikační výsledky v impaktovaných časopisech s kódem „Jimp“ nebo v databázi Scopus s kódem „Jsc“ ve  spoluautorství se zahraničním autorem, s významným podílem autorství zaměstnance příjemce podpory, výsledky s kódem „P“, „F“, „G“,„R“ nebo „Z“ podle platné Metodiky.

Podrobné informace:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-6

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 23. dubna 2018


Ľubica Skřivánková

Startovací byty - informace

Dovolte, abychom Vás informovalai, že na stránkách FSV UK byla zveřejněna nabídka k přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově, určená pro mladé akademické a vědecké pracovníky:  https://fsv.cuni.cz/aktuality/startovaci-byty-uk-pro-mlade-vedce.

 


Ľubica Skřivánková

Změna konzultačních hodin Mgr. Dopierally dne 21.3.

Dne 21.3. se ruší konzultační hodiny Mgr. Dopierally a přesouvají se na 22.3. od 12:30 - 14:00


Jana Krejčíková

VII. Kongres ČSPV - Call for Papers

Milí studenti, v přiloženém dokumentu naleznete informace k výzvě (Call for Papers) na VII. Kongres ČSPV, který proběhne ve dnech 5.-7.9.2018 v prostorách Metropolitní univerzity Praha. 


Přílohy:

cspv

Ľubica Skřivánková

Coca-Cola Hellenic - trainee program

Coca-Cola Hellenic rozbíhá placený a velice zajímavý trainee program. Přizpůsobuje se schopnostem a zájmům každého traineeho a je skvěle navržený. Více informací najdete na odkazu: 

https://cz.coca-colahellenic.com/cz/kariera/trainee-program/.


Ľubica Skřivánková

CREATYV workshopy

Pro mezigenerační projektu CREATYV hledá Evropská rozvojová agentura 15 mladých lidí, kteří budou ochotni zúčastnit se tří mezigeneračních workshopů společně se seniory, které budou zaměřené na dobrovolnictví a jeho význam. Z těchto 15 lidí vyberou 8, kterým v rámci projektu zaplatí týdenní workshop v Itálii, na kterém se seznámí s kolegy z Itálie a Rumunska. Účast v projektu je bezplatná.

Workshopy budou vedeny formou kreativního dramatu, to znamená, že se budeme věnovat nenáročným pohybovým aktivitám s team buildingovým podtextem, budeme debatovat a brainstormovat o dobrovolnictví a splečně s účastníky si zahrajeme několik scének. Více info v přiloženém letáčku.


Přílohy:

creatyv

Ľubica Skřivánková

Možnost stáže na Britské ambasádě

Britská ambasáda vypisuje výběrové řízení na místo stážistu. Pozice je placená. Přihlašujte se čím dřív přes link v přiloženém informačním letáčku. Žádosti se totiž budou spracovávat průběžně a výběr se ukončí hned poté, co se naplní stanovené kvóty 20 uchazečů. Jedná se o velice zajímavou pozici, která zahrňuje kromě smysluplné práci na britském velvyslanectví i vzdělávání a trénink. 


Přílohy:

advert

Ľubica Skřivánková

MŠMT - projekty česko-ukrajinské spolupráce

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-ukrajinské spolupráce. Financují se projekty z oblasti humanitních a sociálních věd. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků (cestovní a pobytové náklady). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 125 000 Kč/rok, tj. 250 000 Kč na celou dobu řešení. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a ukrajinskou částí týmu jeho řešitelů na Ukrajině. Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Podrobné informace:http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-ukrajinskych

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 23. dubna 2018. 


Ľubica Skřivánková

Nepřítomnost dr. Stříteckého od 19.-24.3.

Dr. Střítecký bude od 19.-24.3. nepřítomen.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Juptnera od 20.-25.3.

Dr. Juptner bude od 20.-25.3. nepřítomen.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Kubátové ve dnech 22.-23.3.

Ve dnech 22.-23.3. bude dr. Kubátová nepřítomna.


Jana Krejčíková

Vyhlášení 3. kola soutěže Primus - 10. dubna 2018

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení 3. kola soutěže Univerzity Karlovy Primus.

Cílem této nové soutěže je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (do ukončení projektu se předpokládá podání žádosti o ERC grant či o jiný významný zahraniční projekt).  

Doba řešení projektu je 3 roky, s možným prodloužením o další 2 roky při vynikajícím hodnocení. Výše podpory je až 3 mil. korun na jeden rok. Polovinu této částky (až 1,5 mil.) hradí RUK.  Druhou polovinu fakulta, přičemž 25 % (až 750 000,-) uhradí fakulta ze svého rozpočtu a 25 % (až 750 000,-) příslušný institut. Nově lze požádat o podporu až 2 mil. Kč, pokud si projekt podává předkladatel ze zahraničního pracoviště, kde strávil nejméně poslední dva kalendářní roku. Spolufinancování však musí být minimálně ve stejné míře, jaká bude podpora ze strany UK. 

Podrobnější pravidla ohledně návrhu projektu a jeho financování naleznete v příloze či na https://www.cuni.cz/UK-8843.html (opatření rektora č. 17/2017 ve znění opatření rektora 5/2018). K soutěži jsou zřízeny webové stránky http://www.cuni.cz/UK-7545.html. Bohužel anglická verze veškerých dokumentů je dostupná pouze z 2. kola soutěže - https://www.cuni.cz/UKEN-558.html. V případě potřeby přeložit aktuální dokumenty prosím kontaktuje E. Horníčkovou z oddělení vědy FSV UK.

Projekty se podávají prostřednictvím rektorátní aplikace, kterou naleznete na http://veda.is.cuni.cz/. Termín pro podání projektů na RUK je 16. dubna 2018 do 16:00 hod. Uchazeči mimo UK se musí registrovat v aplikaci nejpozději do 9. dubna 2018. 


Přílohy:

primus

Ľubica Skřivánková

Nepřítomnost doc. Plechanovové od 19.-23.3.

V době od 19.-23.3. bude doc. Plechanovová nepřítomna.


Jana Krejčíková

Chlumecká literární cena J. Golla

Milí studenti, v přiložených dokumentech naleznete průvodní dopis a Přihlášku do Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla na r. 2018 pro studenty vysokých škol.


Přílohy:

literarni_cena
goll_prihlaska

Ľubica Skřivánková

Vyhlášení GAČR 2019

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských a bilaterálních projektů s počátkem řešení od 1. ledna 2019.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 3. dubna 2018. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.   


Přílohy:

gacr

Ľubica Skřivánková

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově - studentské výjezdy a letní školy

Dovolujeme si Vás informovat o nové aktivitě na UK - Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, v rámci níž je možné žádat o: 

  • podporu organizace letních škol uskutečňovanými fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky, 
  • podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy). 

Žádosti v akademickém roce 2017-2018 bude možné podávat od 1. 3. – 31. 3. 2018. Žádosti zasílejte na adresu internacionalizace@cuni.cz do 31. 3. 2018. Podepsané žádosti je možné poslat buď naskenované nebo doručit přímo na rektorát do Odboru zahraničních vztahů. Opatření rektora č. 8/2018 a společně s formuláři naleznete v přílohách.  

Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte na e-mail: internacionalizace@cuni.cz.


Přílohy:

or_internacionalizace
or_priloha
priloha_II
priloha_III

Ľubica Skřivánková

Semináře "Efektivní studium" pro studenty a zaměstnance UK

Níže naleznete pozvánku na semináře „Efektivní studium“, které jsou určeny nejen studentůmale i všem zaměstnancům UK.

Odkaz na  webové stránky (IPSC) s detaily, anotacemi seminářů a registrací zde: https://ipsc.cuni.cz/IPSC-156.html.


Ľubica Skřivánková

Nabídka stáží - Středočeský kraj

Rádi bychom vás informovali o nabídce stáží pro studenty. Podmínkou je, že student či studentka musí mít bydliště ve Středočeskému kraji - viz podmínky.  V Německu mají i zdarma ubytování.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zahranicni-spoluprace/nabidky-pro-studenty;jsessionid=B118C08B212C5F5C63DD37CD394782D7.liferay_s1


Ľubica Skřivánková

Výsledky studentského hodnocení za ZS 2017

V aplikaci na webové adrese http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení za ZS 2017. Poslední hodnocení je označeno jako 2017_zs. Studenti odeslali  6997 dotazníků.


Ľubica Skřivánková

Konzultační hodiny na LS 2017/2018

Milí studenti, v příloze naleznete konzultační hodiny vyučujících na LS 2017/2018.


Přílohy:

finalKZT

Jana Krejčíková

Přehled hostujících vyučujících IPS na letní semestr 2017/2018

Milí studenti,

v přiložené tabulce naleznete přehled hostujících vyučujích IPS na letní semestr. V SIS, resp. příslušných Karolinkách se u některých předmětů zobrazuje garant předmětu také jako vyučující, nicméně vyučujícím kurzu je vždy osoba uvedena v přiložené tabulce jakožto "vyučující". 


Přílohy:

hostujici

Ľubica Skřivánková

Informace pro zájemce pro MSCA IF

Ve spolupráci s TC AV a hodnotiteli schématu MSCA IF si vás dovolujeme pozvat na workshop, který se na UK (v Karolinu) uskuteční 25.4. Workshop bude interaktivní, budeme pracovat se schválenými projektovými návrhy, proto je pro maximální účinek, počet osob na workshopu limitován na 15 (maximálně však 20) osob. Workshop je určen pro ty, kteří již vědí, že budou podávat návrh projektu ve výzvě MSCA-IF-2018.

Podmínky účasti, stejně jako odkaz k registraci, najdete v příloze. Přesný program a časový harmonogram celého dne, bude doplněn cca měsíc před konáním akce. Program však nebude trvat déle jak do 16:00. Je velmi vhodné, aby potenciální účastníci navštívili také Národní informační den, který se bude 21.3. v Akademii věd. Ten je dobrým základem  pro pozdější práci na workshopu a pro psaní projektu.


Přílohy:

msca

Ľubica Skřivánková

Call for Applications | Olympia Summer Academy

The Olympia Summer Academy (OSA) and the European International Studies Association (EISA) are pleased to announce a unique educational opportunity for graduate students, researchers, young professionals and senior undergraduates: the 2018 Olympia Summer Academy in Comparative and International Politics. For all information in regards to the program and the application process, please visit: www.olympiasummeracademy.org

Please, see also the Call for Applications attached.


Přílohy:

olympia

Ľubica Skřivánková

Jean Monnet Chair in Migration Conference

Faculty of Social Sciences of University of Saint Cyril and Methodius in Trnava invites to participate at international scientific conference MIGRATION: THE CHALLENGE OF EUROPEAN STATES under the project grant Jean Monnet Chair in Migration: The Challenge of European States. The conference will be held at Faculty of Social Sciences UCM in Trnava, Slovakia on April 26-27 2018.

More information:

For general inquiries related to paper proposals as well as organizational  matters and othercorrespondence, please, contact: jaroslav.mihalik@ucm.sk


Přílohy:

jmch

Ľubica Skřivánková

Call for papers - GPT 2018 and Jean Monnet Chair workshop

Dear Friends and Colleagues,

Faculty of Organisation Studies Invites you to two events that will take place on 22. and 23. March 2018 at traditional venue of Sport hotel Otočec.

We will host 7th annual GPT conference and additionally Jean Monnet Chair workshop on the the post-Brexit Europe. Details of both events are available in the attachments. In the case of additional information needed, please let us know.We hope that you will be able to join us in Slovenia.

On behalf ofFaculty of Organisation Studies in Novo mesto

Uroš Pinterič


Přílohy:

gpt_call
call

Ľubica Skřivánková

Program grantů a stipendií - Vzdělávací nadace Jana Husa na rok 2018

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2018 programy stipendií a grantů, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Program Stipendium Husovy nadace má cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Podrobné informace naleznete zde.

Žadatelé o stipendium komunikují s Nadací přímo (termín u zadavatele je 9. září 2018). Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Podrobné informace naleznete zde. Termín oddělení vědy FSV pro předložení písemných podkladů: 3. září 2018.


Ľubica Skřivánková

2 postdoc pozice ve Švédsku

Dovolujeme si vás informovat o dvou nabízených post-doc pozicích na CERGU, Fakultě sociálních věd na Univerzitě v Göteborgu ve Švédsku. 

CERGU = Centrum pro evropský výzkum na univerzitě v Göteborgu je multidisciplinární centrum podporované Faculty of Arts, Faculty of Social Sciences a School of Business, Economics and Law.

CERGU nabízí příjemnou a motivující atmosféru a poskytuje příležitost pro začínající vědce, aby po dobu dvou let usilovali o vlastní multidisciplinární výzkumný projekt v evropském výzkumu v souladu s výzkumnými tématy CERGU.

Oblast: European Research

4 tematické okruhy:

  • Cultural Borders
  • Mobility & Migration in Europe
  • Institutions, Parties & Movements
  • External Relations, Security & Trade

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přílohy:

cergu

Ľubica Skřivánková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2018

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2018. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace:

https://nclf.cz/nadacni-program/

Formuláře:

https://nclf.cz/formulare/

Postup podání žádosti:

https://nclf.cz/jak-zadat/

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 21.2.2018 (granty), 14.3. a 3.9.2018 (cestovní stipendia).


Ľubica Skřivánková

The IAPSS World Congress

The IAPSS World Congress is the largest annual event hosted by IAPSS – the International Association for Political Science Students. As customary for our biggest event of the year we are expecting 250 students from around the world to join us in the “City of Light” of Paris, France, to examine this year’s Congress theme – ‘Diversity and Globalization’.

The ticket price will be announced on November 1, when registration opens. Should you have questions, please contact the World Congress Department at wc-info@iapss.org. We look forward to welcoming you to Paris in April 2018!

More information: https://www.iapss.org/wp/events/world-congress/2018-paris/


Ľubica Skřivánková

Možnost změny studentského číselného e-mailu na jmenný u interních doktorandů

V případě zájmu o změnu studentského e-mailu v číselné podobě (např. 123456@fsv.cuni.cz) na jmennou formu e-mailu (např. jan.novak@fsv.cuni.cz) prosím kontaktujte paní Marii Stanovskou ze Studijního oddělení FSV UK (marie.stanovska@fsv.cuni.cz).

Děkujeme za spolupráci.


Ľubica Skřivánková
Aktuality a příležitosti


Conflict Resolution Simulation

Civil war in the Democratic Republic of the Congo is brewing—be a part of the solution!

The Security Student Council will host a Conflict Resolution Simulation on April 28th, 2018, from 10:00-18:30 in Jinonice (J1034). Lunch will be provided. The event will be conducted entirely in English.

Applications will be open from March 26th-April 6th. Sign up here: https://goo.gl/forms/0ksT6uA6hQKm9AKk1.

Don’t miss out on a practical application of your degree!

For questions or more information, contact Alyssa Wilson, Academic Events Officer (8284459@fsv.cuni.cz).


Ľubica Skřivánková

Konzultační hodiny doc. Karlase 22.3.

Konzultační hodiny doc. Karlase ve čtvrtek 22. 3. se přesouvají na dobu 15:00-16:00.


Jana Krejčíková

Posun konzultačních hodin dr. Jeřábka

Konzultační hodiny dr. Jeřábka se budou konat nově ve středu 15:30 - 16:10 (J3010), budou tak navazovat na přednášky.  


Ľubica Skřivánková

Seminář pro zaměstnance (i studenty) UK: Facebook jako nástroj moderní komunikace univerzity

Rádi bychom vás informovali o konání dalšího semináře, tentokrát především pro zaměstnance UK (ale i studenty, kteří se podílejí na správě FB profilu fakult, univerzity, nikoliv osobní profil) pod názvem „Facebook jako nástroj moderní komunikace univerzity“.

Datum konání: 6. dubna 2018

FB událost zde 

Bližší informace, anotace, lektor, registrace zde na webu zde 


Přílohy:

workshop

Ľubica Skřivánková

Nadační příspěvky a stipendia Hlávkovy nadace na rok 2018

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2018.

Podpora je určena osobám připravujícím se na realizaci (také v zahraničí) vědeckého či uměleckého projektu, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) je určena k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.

Tématem pro rok 2018 pro nadační příspěvky bylo stanoveno: "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století."

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2018.php

(termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání listinných podkladů: 7. květen 2018)

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2018.php

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2018: 23. dubna, 25. června, 27. srpna, 22. října, 10. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.


Ľubica Skřivánková

Nepřítomnost Mgr. Tesaře

Mgr. Tesař bude nepřítomen od 19.-23.3. a od 30.-13.4.. Po tuto dobu odpadají konzultační hodiny a výuka Metsem 21.3.


Jana Krejčíková

MŠMT projekty česko - rakouské spolupráce 2019-2020

MŠMT informuje o vyhlášení programu česko-rakouské spolupráce. Podporují se dvouleté projekty spolupráce mezi českými a rakouskými výzkumnými pracovišti v oblasti mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.  Není podporována účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu v maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. V rámci výzvy budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty v délce trvání 1 - 3 měsíce. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku. Projekty se podávají datovou schránkou.

Podrobné informace:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. květen 2018.


Ľubica Skřivánková

Změna konzultačních hodin dr. Karáska dne 27.3. a 3.4.

Dne 27.3. budou probíhat konzultační hodiny dr. Karáska v čase od 11:30 do 14:00 a dne 3.4. budou KZT zrušeny.


Jana Krejčíková

Změna konzultačních a úředních hodin dr. Juptnera dne 27.3.

Dne 27.3.  budou konzultační a úřední hodiny dr. Juptnera probíhat výjimečně v čase od 10-11:30.


Jana Krejčíková

Pozvánka na seminář "Jak by měla vypadat společná evropská obranná politika?"

Milí studenti,

dovolujeme si pozvat Vás na seminář Eurocentra Praha s názvem "Jak by měla vypadat společná evropská obranná politika?". Akce proběhne 22. března 2018 od 17.00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Úvodní příspěvky pronesou a Vaše dotazy zodpoví

Svoji účast potvrzujte na našich internetových stránkách. Na viděnou se těší

Tým Eurocentra Praha


Přílohy:

seminar

Ľubica Skřivánková

Nepřítomnost dr. Brunclíka ve dnech 21.-23.3.

V době od 21.-23.3. bude dr. Brunclík nepřítomen.


Jana Krejčíková

Změna konzultačních hodin Mgr. Dopierally dne 21.3.

Dne 21.3. se ruší konzultační hodiny Mgr. Dopierally a přesouvají se na 22.3. od 12:30 - 14:00 


Ľubica Skřivánková

MŠMT projekty česko - americké spolupráce 2019 - 2022

MŠMT informuje o vyhlášení programu Inter-Excellence podprogramu Inter-Action LTAUSA18. Podporují se dvou až čtyřleté projekty spolupráce mezi českými a americkými výzkumnými pracovišti v oblasti základního a aplikovaného výzkumu ve všech vědních oblastech.

Řešení projektu musí být zahájeno nejdříve 1.1.2019 a ukončeno nejpozději 31.12.2022. Na americké straně je třeba za všechny zúčastněné instituce předložit podepsaný „Letter of Intent“. Projekty se podávají pouze jako datová zpráva.  

Očekávanými výsledky projektů v podprogramu jsou: publikační výsledky v impaktovaných časopisech s kódem „Jimp“ nebo v databázi Scopus s kódem „Jsc“, publikační výsledky v impaktovaných časopisech s kódem „Jimp“ nebo v databázi Scopus s kódem „Jsc“ ve  spoluautorství se zahraničním autorem, s významným podílem autorství zaměstnance příjemce podpory, výsledky s kódem „P“, „F“, „G“,„R“ nebo „Z“ podle platné Metodiky.

Podrobné informace:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-6

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 23. dubna 2018


Ľubica Skřivánková

Startovací byty - informace

Dovolte, abychom Vás informovalai, že na stránkách FSV UK byla zveřejněna nabídka k přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově, určená pro mladé akademické a vědecké pracovníky:  https://fsv.cuni.cz/aktuality/startovaci-byty-uk-pro-mlade-vedce.

 


Ľubica Skřivánková

Změna konzultačních hodin Mgr. Dopierally dne 21.3.

Dne 21.3. se ruší konzultační hodiny Mgr. Dopierally a přesouvají se na 22.3. od 12:30 - 14:00


Jana Krejčíková

VII. Kongres ČSPV - Call for Papers

Milí studenti, v přiloženém dokumentu naleznete informace k výzvě (Call for Papers) na VII. Kongres ČSPV, který proběhne ve dnech 5.-7.9.2018 v prostorách Metropolitní univerzity Praha. 


Přílohy:

cspv

Ľubica Skřivánková

Coca-Cola Hellenic - trainee program

Coca-Cola Hellenic rozbíhá placený a velice zajímavý trainee program. Přizpůsobuje se schopnostem a zájmům každého traineeho a je skvěle navržený. Více informací najdete na odkazu: 

https://cz.coca-colahellenic.com/cz/kariera/trainee-program/.


Ľubica Skřivánková

CREATYV workshopy

Pro mezigenerační projektu CREATYV hledá Evropská rozvojová agentura 15 mladých lidí, kteří budou ochotni zúčastnit se tří mezigeneračních workshopů společně se seniory, které budou zaměřené na dobrovolnictví a jeho význam. Z těchto 15 lidí vyberou 8, kterým v rámci projektu zaplatí týdenní workshop v Itálii, na kterém se seznámí s kolegy z Itálie a Rumunska. Účast v projektu je bezplatná.

Workshopy budou vedeny formou kreativního dramatu, to znamená, že se budeme věnovat nenáročným pohybovým aktivitám s team buildingovým podtextem, budeme debatovat a brainstormovat o dobrovolnictví a splečně s účastníky si zahrajeme několik scének. Více info v přiloženém letáčku.


Přílohy:

creatyv

Ľubica Skřivánková

Možnost stáže na Britské ambasádě

Britská ambasáda vypisuje výběrové řízení na místo stážistu. Pozice je placená. Přihlašujte se čím dřív přes link v přiloženém informačním letáčku. Žádosti se totiž budou spracovávat průběžně a výběr se ukončí hned poté, co se naplní stanovené kvóty 20 uchazečů. Jedná se o velice zajímavou pozici, která zahrňuje kromě smysluplné práci na britském velvyslanectví i vzdělávání a trénink. 


Přílohy:

advert

Ľubica Skřivánková

MŠMT - projekty česko-ukrajinské spolupráce

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-ukrajinské spolupráce. Financují se projekty z oblasti humanitních a sociálních věd. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků (cestovní a pobytové náklady). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 125 000 Kč/rok, tj. 250 000 Kč na celou dobu řešení. Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a ukrajinskou částí týmu jeho řešitelů na Ukrajině. Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Podrobné informace:http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-ukrajinskych

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 23. dubna 2018. 


Ľubica Skřivánková

Nepřítomnost dr. Stříteckého od 19.-24.3.

Dr. Střítecký bude od 19.-24.3. nepřítomen.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Juptnera od 20.-25.3.

Dr. Juptner bude od 20.-25.3. nepřítomen.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Kubátové ve dnech 22.-23.3.

Ve dnech 22.-23.3. bude dr. Kubátová nepřítomna.


Jana Krejčíková

Vyhlášení 3. kola soutěže Primus - 10. dubna 2018

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení 3. kola soutěže Univerzity Karlovy Primus.

Cílem této nové soutěže je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (do ukončení projektu se předpokládá podání žádosti o ERC grant či o jiný významný zahraniční projekt).  

Doba řešení projektu je 3 roky, s možným prodloužením o další 2 roky při vynikajícím hodnocení. Výše podpory je až 3 mil. korun na jeden rok. Polovinu této částky (až 1,5 mil.) hradí RUK.  Druhou polovinu fakulta, přičemž 25 % (až 750 000,-) uhradí fakulta ze svého rozpočtu a 25 % (až 750 000,-) příslušný institut. Nově lze požádat o podporu až 2 mil. Kč, pokud si projekt podává předkladatel ze zahraničního pracoviště, kde strávil nejméně poslední dva kalendářní roku. Spolufinancování však musí být minimálně ve stejné míře, jaká bude podpora ze strany UK. 

Podrobnější pravidla ohledně návrhu projektu a jeho financování naleznete v příloze či na https://www.cuni.cz/UK-8843.html (opatření rektora č. 17/2017 ve znění opatření rektora 5/2018). K soutěži jsou zřízeny webové stránky http://www.cuni.cz/UK-7545.html. Bohužel anglická verze veškerých dokumentů je dostupná pouze z 2. kola soutěže - https://www.cuni.cz/UKEN-558.html. V případě potřeby přeložit aktuální dokumenty prosím kontaktuje E. Horníčkovou z oddělení vědy FSV UK.

Projekty se podávají prostřednictvím rektorátní aplikace, kterou naleznete na http://veda.is.cuni.cz/. Termín pro podání projektů na RUK je 16. dubna 2018 do 16:00 hod. Uchazeči mimo UK se musí registrovat v aplikaci nejpozději do 9. dubna 2018. 


Přílohy:

primus

Ľubica Skřivánková

Nepřítomnost doc. Plechanovové od 19.-23.3.

V době od 19.-23.3. bude doc. Plechanovová nepřítomna.


Jana Krejčíková

Chlumecká literární cena J. Golla

Milí studenti, v přiložených dokumentech naleznete průvodní dopis a Přihlášku do Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla na r. 2018 pro studenty vysokých škol.


Přílohy:

literarni_cena
goll_prihlaska

Ľubica Skřivánková

Vyhlášení GAČR 2019

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských a bilaterálních projektů s počátkem řešení od 1. ledna 2019.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 3. dubna 2018. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.   


Přílohy:

gacr

Ľubica Skřivánková

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově - studentské výjezdy a letní školy

Dovolujeme si Vás informovat o nové aktivitě na UK - Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, v rámci níž je možné žádat o: 

Žádosti v akademickém roce 2017-2018 bude možné podávat od 1. 3. – 31. 3. 2018. Žádosti zasílejte na adresu internacionalizace@cuni.cz do 31. 3. 2018. Podepsané žádosti je možné poslat buď naskenované nebo doručit přímo na rektorát do Odboru zahraničních vztahů. Opatření rektora č. 8/2018 a společně s formuláři naleznete v přílohách.  

Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte na e-mail: internacionalizace@cuni.cz.


Přílohy:

or_internacionalizace
or_priloha
priloha_II
priloha_III

Ľubica Skřivánková

Semináře "Efektivní studium" pro studenty a zaměstnance UK

Níže naleznete pozvánku na semináře „Efektivní studium“, které jsou určeny nejen studentůmale i všem zaměstnancům UK.

Odkaz na  webové stránky (IPSC) s detaily, anotacemi seminářů a registrací zde: https://ipsc.cuni.cz/IPSC-156.html.


Ľubica Skřivánková

Nabídka stáží - Středočeský kraj

Rádi bychom vás informovali o nabídce stáží pro studenty. Podmínkou je, že student či studentka musí mít bydliště ve Středočeskému kraji - viz podmínky.  V Německu mají i zdarma ubytování.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zahranicni-spoluprace/nabidky-pro-studenty;jsessionid=B118C08B212C5F5C63DD37CD394782D7.liferay_s1


Ľubica Skřivánková

Výsledky studentského hodnocení za ZS 2017

V aplikaci na webové adrese http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení za ZS 2017. Poslední hodnocení je označeno jako 2017_zs. Studenti odeslali  6997 dotazníků.


Ľubica Skřivánková

Konzultační hodiny na LS 2017/2018

Milí studenti, v příloze naleznete konzultační hodiny vyučujících na LS 2017/2018.


Přílohy:

finalKZT

Jana Krejčíková

Přehled hostujících vyučujících IPS na letní semestr 2017/2018

Milí studenti,

v přiložené tabulce naleznete přehled hostujících vyučujích IPS na letní semestr. V SIS, resp. příslušných Karolinkách se u některých předmětů zobrazuje garant předmětu také jako vyučující, nicméně vyučujícím kurzu je vždy osoba uvedena v přiložené tabulce jakožto "vyučující". 


Přílohy:

hostujici

Ľubica Skřivánková

Informace pro zájemce pro MSCA IF

Ve spolupráci s TC AV a hodnotiteli schématu MSCA IF si vás dovolujeme pozvat na workshop, který se na UK (v Karolinu) uskuteční 25.4. Workshop bude interaktivní, budeme pracovat se schválenými projektovými návrhy, proto je pro maximální účinek, počet osob na workshopu limitován na 15 (maximálně však 20) osob. Workshop je určen pro ty, kteří již vědí, že budou podávat návrh projektu ve výzvě MSCA-IF-2018.

Podmínky účasti, stejně jako odkaz k registraci, najdete v příloze. Přesný program a časový harmonogram celého dne, bude doplněn cca měsíc před konáním akce. Program však nebude trvat déle jak do 16:00. Je velmi vhodné, aby potenciální účastníci navštívili také Národní informační den, který se bude 21.3. v Akademii věd. Ten je dobrým základem  pro pozdější práci na workshopu a pro psaní projektu.


Přílohy:

msca

Ľubica Skřivánková

Call for Applications | Olympia Summer Academy

The Olympia Summer Academy (OSA) and the European International Studies Association (EISA) are pleased to announce a unique educational opportunity for graduate students, researchers, young professionals and senior undergraduates: the 2018 Olympia Summer Academy in Comparative and International Politics. For all information in regards to the program and the application process, please visit: www.olympiasummeracademy.org

Please, see also the Call for Applications attached.


Přílohy:

olympia

Ľubica Skřivánková

Jean Monnet Chair in Migration Conference

Faculty of Social Sciences of University of Saint Cyril and Methodius in Trnava invites to participate at international scientific conference MIGRATION: THE CHALLENGE OF EUROPEAN STATES under the project grant Jean Monnet Chair in Migration: The Challenge of European States. The conference will be held at Faculty of Social Sciences UCM in Trnava, Slovakia on April 26-27 2018.

More information:

For general inquiries related to paper proposals as well as organizational  matters and othercorrespondence, please, contact: jaroslav.mihalik@ucm.sk


Přílohy:

jmch

Ľubica Skřivánková

Call for papers - GPT 2018 and Jean Monnet Chair workshop

Dear Friends and Colleagues,

Faculty of Organisation Studies Invites you to two events that will take place on 22. and 23. March 2018 at traditional venue of Sport hotel Otočec.

We will host 7th annual GPT conference and additionally Jean Monnet Chair workshop on the the post-Brexit Europe. Details of both events are available in the attachments. In the case of additional information needed, please let us know.We hope that you will be able to join us in Slovenia.

On behalf ofFaculty of Organisation Studies in Novo mesto

Uroš Pinterič


Přílohy:

gpt_call
call

Ľubica Skřivánková

Program grantů a stipendií - Vzdělávací nadace Jana Husa na rok 2018

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2018 programy stipendií a grantů, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Program Stipendium Husovy nadace má cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Podrobné informace naleznete zde.

Žadatelé o stipendium komunikují s Nadací přímo (termín u zadavatele je 9. září 2018). Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Podrobné informace naleznete zde. Termín oddělení vědy FSV pro předložení písemných podkladů: 3. září 2018.


Ľubica Skřivánková

2 postdoc pozice ve Švédsku

Dovolujeme si vás informovat o dvou nabízených post-doc pozicích na CERGU, Fakultě sociálních věd na Univerzitě v Göteborgu ve Švédsku. 

CERGU = Centrum pro evropský výzkum na univerzitě v Göteborgu je multidisciplinární centrum podporované Faculty of Arts, Faculty of Social Sciences a School of Business, Economics and Law.

CERGU nabízí příjemnou a motivující atmosféru a poskytuje příležitost pro začínající vědce, aby po dobu dvou let usilovali o vlastní multidisciplinární výzkumný projekt v evropském výzkumu v souladu s výzkumnými tématy CERGU.

Oblast: European Research

4 tematické okruhy:

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přílohy:

cergu

Ľubica Skřivánková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2018

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2018. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace:

https://nclf.cz/nadacni-program/

Formuláře:

https://nclf.cz/formulare/

Postup podání žádosti:

https://nclf.cz/jak-zadat/

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 21.2.2018 (granty), 14.3. a 3.9.2018 (cestovní stipendia).


Ľubica Skřivánková

The IAPSS World Congress

The IAPSS World Congress is the largest annual event hosted by IAPSS – the International Association for Political Science Students. As customary for our biggest event of the year we are expecting 250 students from around the world to join us in the “City of Light” of Paris, France, to examine this year’s Congress theme – ‘Diversity and Globalization’.

The ticket price will be announced on November 1, when registration opens. Should you have questions, please contact the World Congress Department at wc-info@iapss.org. We look forward to welcoming you to Paris in April 2018!

More information: https://www.iapss.org/wp/events/world-congress/2018-paris/


Ľubica Skřivánková

Možnost změny studentského číselného e-mailu na jmenný u interních doktorandů

V případě zájmu o změnu studentského e-mailu v číselné podobě (např. 123456@fsv.cuni.cz) na jmennou formu e-mailu (např. jan.novak@fsv.cuni.cz) prosím kontaktujte paní Marii Stanovskou ze Studijního oddělení FSV UK (marie.stanovska@fsv.cuni.cz).

Děkujeme za spolupráci.


Ľubica Skřivánková