SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Nepřítomnost dr. Juptner od 22.-29.11.

V době od 22.-29.11. bude dr. Juptner nepřítomen.


Jana Krejčíková

Zrušení výuky dr. Fraňka dne 20. a 21.11.

Dne 20. a 21.11. se z důvodu nemoci ruší výuka a KZT dr. Fraňka.


Jana Krejčíková

Změna KZT dr. Knutelské

Dne 20.11. a 27.11. se ruší KZT dr. Knutelské. Náhradní KZT budou 22.11. a 29.11. v čase od 11:00-13:00.


Jana Krejčíková

Pozvánka na seminář Předsednictví ČR v Radě EU, 22. 11. 2018, 17:00

Milí studenti, dovolujeme si Vás pozvat na seminář Eurocentra Praha s názvem "Předsednictví ČR v Radě EU". Seminář proběhne 22. 11. 2018 od 17.00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. 

Úvodní příspěvky pronesou a Vaše dotazy zodpoví

  • Štěpán Černý, ředitel Odboru koordinace evropských politik ÚV ČR 
  • Ingeborg Němcová, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze 
  • Ondřej Houska, Hospodářské noviny

Svoji účast potvrzujte prostřednictvím formuláře na našich internetových stránkách. Na viděnou se těší Tým Eurocentra Praha.


Přílohy:

predsednictvi

Ľubica Skřivánková

Call for participants

Call for participants in an international team competition: "Fulfilling NATO's burden-sharing commitments: advocacy and policy proposals from the Alliance's young leaders."The Charles University team is looking for members with an interest in NATO and/or video-editing skills.For more information look here, or contact Dr Tomas Kucera (tomas.kucera@fsv.cuni.cz).


Jana Krejčíková

Pozvánky na IPS akce

Institut politologických studií Vás zve ve spolupráci s prof. Davidem Chandlerem jako hostujícím seniorním výzkumníkem v rámci projektu výzvy 027 OP VVV na dva zajímavé semináře. První akcí je seminář "Hope in the Anthropocene" ke klíčovému tématu výzkumu prof. Chandlera, na němž spolu s ním vystoupí dr. Pol Bargues-Pedreny z Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) a dr. Valerie Waldrow z Otto-von-Guericke-Universität v Magdeburku. Seminář se uskuteční ve středu 28. listopadu od 17 hodin v Hollaru, č. 212.

  Druhou akcí je pokračování diskusních setkání nad zajímavými knihami (reading group), tentokrát věnované textu Alexandra Gallowaye "The Interface Effect", které proběhne v pondělí 26. listopadu od 17 hodin v prostorách Institutu politologických studií FSV UK v Klikaté 13.


Přílohy:

inv1
inv2

Jana Krejčíková

Pozvánka na přednášku Legal and Security Directora Coca-Cola HBC Lukáše Zapletala

Příští týden ve čtvrtek 22.11. 2018 v 17:00 hodin se v Jinonicích v místnosti J1034 uskuteční přednáška Legal and Security Directora Coca-Cola HBC Lukáše Zapletala na téma "Coca-Cola HBC and its corporate governance & compliance programs". Součástí přednášky bude i týmová výzva o prize money, WOW zážitky a drinky na party. Všichni studenti jsou srdečně vítáni.


Přílohy:

plakat

Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Parízka

Z důvodu zahraniční pracovní cesty se KZT dr. Parízka přesouvají z 21/11 na 19/11, 17:00-18:20 a z 28/11 a 5/12 na 4/12, 13:00-15:00


Jana Krejčíková

Vánoční setkání zaměstnanců

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jménem paní děkanky i jménem personálního oddělení pozvala na vánoční setkání zaměstnanců fakulty. Setkání se bude konat dne 18.12.2018 v 16,00 hod. na Hollaru. Zde naleznete pozvánku a budeme rádi, když se s Vámi v co největším počtu potkáme a užijeme si společně předvánoční atmosféru.

Bc. Angelika Hájková, vedoucí personálního oddělení


Ľubica Skřivánková

Výzva Erasmus Plus 2019

Rektorát UK informuje o vyhlášení programu Erasmus Plus s počátkem řešení v roce 2019. Program zahrnuje mimo jiné moduly European Universities, Strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, Znalostní aliance, Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání, Program Jean Monnet ad. 

Vyhlášení programu zde. Podrobná pravidla jak podat projekt zde. K programu byla zveřejněna příručka.

Upozorňuji, že se tyto projekty podávají elektronicky. Elektronické odeslání projektu je ale možné až po schválení projektu panem rektorem. Před podáním projektu je třeba se nejprve registrovat v unijní databázi Participant Portal (nyní s novým názvem Funding & tender opportunities). UK již registrovaná je pod PIC číslem 999923434. Projekt je třeba připravit pod individuální registrací s univerzitním PIC číslem.

Informace za univerzitu zde. Formulář podání projektu (zatím není dostupný ke všem modulům) zde. Podrobnosti a odkazy k programu Projekty spolupráce – vysokoškolské vzdělávání zde. Formuláře k programu European Universities zde.

Termíny programu jsou uvedeny ve vyhlášení. Prosím o sdělení do konce roku 2018 na mail tomas.renner@fsv.cuni.cz , zda budete mít zájem o tento program. Upozorňuji, že projektové žádosti v programu Erasmus Plus je třeba předkládat na fakultní oddělení vědy s větším předstihem, protože si jejich schvalování vyžádal pan rektor.  

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, oddělení vědy


Ľubica Skřivánková

Nepřítomnost dr. Parízka

V době od 19.-21.11. bude dr. Parízek nepřítomen.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Riegla

V době od 17.-25.11. bude dr. Riegl nepřítomen.


Jana Krejčíková

Pokyny pro praktické stáže Erasmus+

Informace týkající se praktických stáží Erasmus+ pro akademický rok 2018/19 po zpracování připomínek spolu s formulářem pro souhlas ze strany garanta studijního oboru a ředitele institutu (pokud se jedná o stáže mimo výběrová řízení) jsou k dispozici na fakultních stránkách zde: 

https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/erasmus-prakticke-staze       anglická verze taktéž zde:   https://fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities/international-mobility/erasmus-practical-placements  


Jana Krejčíková

NABÍDKA STÁŽÍ NA ČESKÝCH CENTRECH V ZAHRANIČÍ NA ROK 2019

Milí studenti, níže naleznete souhrnnou nabídku stáží na všech Českých centrech v zahraničí.

ČC Berlín, ČC Bratislava, ČC Brusel , ČC Budapešť - 2 typy stáží: kulturní management / grafika+fotografie, ČC Bukurešť, ČC Kyjev-  lektorská stáž (výuka češtiny pro cizince), ČC Londýn,ČC Madrid, ČC Milán, ČC Mnichov, ČC Moskva - 2 typy stáží: kultura+administrativa / lektorská (výuka češtiny pro cizince), ČC New York, ČC Paříž - 2 typy stáží: kultura+administrativa / grafika+fotografie, ČC Rotterdam, ČC Řím, ČC Stockholm, ČC Sofie, ČC Tokio,ČC Varšava, ČC Vídeň


Jana Krejčíková

Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy EHP a Norska 2014-2021

Ministerstvo financí ČR informuje o programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021. Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou v oblasti snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Pro první výzvu v programu je alokováno €250.000. Fond pokrývá až 100% způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Financování probíhá formou zálohových plateb. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online nejméně jeden měsíc před začátkem realizace iniciativy.Podporují se všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy.Příklady podporovaných aktivit: workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu; studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zprávy, studie a publikace; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a stáže.Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.Elektronické podání projektu: https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU/menu.aspx

Podrobné informace: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592

Žádosti se podávají průběžně nejméně jeden měsíc před zahájením realizace.


Jana Krejčíková

Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2019/20 pro české a německé studenty 8 stipendií ke studijnímu pobytu v sousedním státu. Nabídka stipendií se týká výlučně studentů, kteří chtějí během studia absolvovat jedno nebo dvousemestrální studijní pobyty pobyt v sousedním státu. Stipendium se neuděluje těm, kdo v sousedním státu právě absolvoval jiný studijní pobyt. Je vyloučena dvojí stipendijní podpora, tj. současné pobírání dalšího stipendia. Stipendia jsou určena na jeden nebo na dva semestry, počínaje zimním semestrem. O stipendium se mohou ucházet studenti Bc., Mgr. studia i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů.  Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium Fondu budoucnosti pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019. Podrobné informace: http://fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/


Jana Krejčíková

Výzva MŠMT česko-čínská spolupráce

MŠMT informuje o výzvě mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi českými a čínskými výzkumnými institucemi a podniky. Návrh projektu nesmí být řešen v jiném programu.Podporuje se výhradně aplikovaný výzkum. Doba řešení projektů je stanovena na tři roky. Maximální výše podpory na jeden projekt na dobu jednoho kalendářního roku se  stanovuje na sedm milionů Kč. Výzkumné organizace obdrží podporu až do výše 100% oprávněných nákladů.  Projekt může mít pouze jednoho dalšího účastníka, který musí být malým nebo středním podnikem se sídlem v ČR a obsahovat návrh smlouvy o účasti na řešení projektu. V projektu je povinnost předložit návrh smlouvy o využití výsledků dosažených při řešení projektu a o využití práv k takto získanému duševnímu vlastnictví mezi uchazečem na české straně a uchazečem na čínské straně (partnerská smlouva mezi uchazečem na české straně a uchazečem na čínské straně). Projekt se podává výhradně datovou schránkou. Výsledky budou vyhlášené dne 2. května 2019. Věnujte prosím pozornost podmínkám způsobilosti žadatelůPodrobné informace a formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-1

Termín fakultního oddělení věd pro předložení podkladů: 17. prosince 2018.


Jana Krejčíková

Nově vyhlášené výzvy MSCA/H2020

MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF): opening date: 12/4/2018, fakultní deadline: 5/9/2018

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2018: opening date: 12/4/2018, fakultní deadline: 20/9/2018  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN): opening date: 13/9/2018, fakultní deadline: 8/1/2019  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html

OČEKÁVANÉ VÝZVY:MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2019: opening date:  4/4/2019, fakultní deadline : 19/9/2019 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2019.html

 

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships - IF)

IF podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility (vč. možnosti krátkodobých stáží, ideálně v soukromém sektoru), návrat výzkumných pracovníků ze třetích zemí zpět do Evropy i návrat do výzkumu po přerušení vědecké kariéry.

Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND)

Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů, podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu. 

Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks - ITN) 

ITN se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů. Evropská komise si od těchto schémat slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumných pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak v akademickém sektoru.

Lenka Zemanová, Cert HE  Oddělení vědy


Ľubica Skřivánková

Nadační příspěvky a stipendia Hlávkovy nadace na rok 2018

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2018.

Podpora je určena osobám připravujícím se na realizaci (také v zahraničí) vědeckého či uměleckého projektu, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) je určena k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.

Tématem pro rok 2018 pro nadační příspěvky bylo stanoveno: "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století."

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2018.php

(termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání listinných podkladů: 7. květen 2018)

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2018.php

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2018: 23. dubna, 25. června, 27. srpna, 22. října, 10. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.


Ľubica Skřivánková
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti


Nepřítomnost dr. Juptner od 22.-29.11.

V době od 22.-29.11. bude dr. Juptner nepřítomen.


Jana Krejčíková

Zrušení výuky dr. Fraňka dne 20. a 21.11.

Dne 20. a 21.11. se z důvodu nemoci ruší výuka a KZT dr. Fraňka.


Jana Krejčíková

Změna KZT dr. Knutelské

Dne 20.11. a 27.11. se ruší KZT dr. Knutelské. Náhradní KZT budou 22.11. a 29.11. v čase od 11:00-13:00.


Jana Krejčíková

Pozvánka na seminář Předsednictví ČR v Radě EU, 22. 11. 2018, 17:00

Milí studenti, dovolujeme si Vás pozvat na seminář Eurocentra Praha s názvem "Předsednictví ČR v Radě EU". Seminář proběhne 22. 11. 2018 od 17.00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. 

Úvodní příspěvky pronesou a Vaše dotazy zodpoví

Svoji účast potvrzujte prostřednictvím formuláře na našich internetových stránkách. Na viděnou se těší Tým Eurocentra Praha.


Přílohy:

predsednictvi

Ľubica Skřivánková

Call for participants

Call for participants in an international team competition: "Fulfilling NATO's burden-sharing commitments: advocacy and policy proposals from the Alliance's young leaders."The Charles University team is looking for members with an interest in NATO and/or video-editing skills.For more information look here, or contact Dr Tomas Kucera (tomas.kucera@fsv.cuni.cz).


Jana Krejčíková

Pozvánky na IPS akce

Institut politologických studií Vás zve ve spolupráci s prof. Davidem Chandlerem jako hostujícím seniorním výzkumníkem v rámci projektu výzvy 027 OP VVV na dva zajímavé semináře. První akcí je seminář "Hope in the Anthropocene" ke klíčovému tématu výzkumu prof. Chandlera, na němž spolu s ním vystoupí dr. Pol Bargues-Pedreny z Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) a dr. Valerie Waldrow z Otto-von-Guericke-Universität v Magdeburku. Seminář se uskuteční ve středu 28. listopadu od 17 hodin v Hollaru, č. 212.

  Druhou akcí je pokračování diskusních setkání nad zajímavými knihami (reading group), tentokrát věnované textu Alexandra Gallowaye "The Interface Effect", které proběhne v pondělí 26. listopadu od 17 hodin v prostorách Institutu politologických studií FSV UK v Klikaté 13.


Přílohy:

inv1
inv2

Jana Krejčíková

Pozvánka na přednášku Legal and Security Directora Coca-Cola HBC Lukáše Zapletala

Příští týden ve čtvrtek 22.11. 2018 v 17:00 hodin se v Jinonicích v místnosti J1034 uskuteční přednáška Legal and Security Directora Coca-Cola HBC Lukáše Zapletala na téma "Coca-Cola HBC and its corporate governance & compliance programs". Součástí přednášky bude i týmová výzva o prize money, WOW zážitky a drinky na party. Všichni studenti jsou srdečně vítáni.


Přílohy:

plakat

Jana Krejčíková

Konzultační hodiny dr. Parízka

Z důvodu zahraniční pracovní cesty se KZT dr. Parízka přesouvají z 21/11 na 19/11, 17:00-18:20 a z 28/11 a 5/12 na 4/12, 13:00-15:00


Jana Krejčíková

Vánoční setkání zaměstnanců

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jménem paní děkanky i jménem personálního oddělení pozvala na vánoční setkání zaměstnanců fakulty. Setkání se bude konat dne 18.12.2018 v 16,00 hod. na Hollaru. Zde naleznete pozvánku a budeme rádi, když se s Vámi v co největším počtu potkáme a užijeme si společně předvánoční atmosféru.

Bc. Angelika Hájková, vedoucí personálního oddělení


Ľubica Skřivánková

Výzva Erasmus Plus 2019

Rektorát UK informuje o vyhlášení programu Erasmus Plus s počátkem řešení v roce 2019. Program zahrnuje mimo jiné moduly European Universities, Strategická partnerství v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, Znalostní aliance, Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání, Program Jean Monnet ad. 

Vyhlášení programu zde. Podrobná pravidla jak podat projekt zde. K programu byla zveřejněna příručka.

Upozorňuji, že se tyto projekty podávají elektronicky. Elektronické odeslání projektu je ale možné až po schválení projektu panem rektorem. Před podáním projektu je třeba se nejprve registrovat v unijní databázi Participant Portal (nyní s novým názvem Funding & tender opportunities). UK již registrovaná je pod PIC číslem 999923434. Projekt je třeba připravit pod individuální registrací s univerzitním PIC číslem.

Informace za univerzitu zde. Formulář podání projektu (zatím není dostupný ke všem modulům) zde. Podrobnosti a odkazy k programu Projekty spolupráce – vysokoškolské vzdělávání zde. Formuláře k programu European Universities zde.

Termíny programu jsou uvedeny ve vyhlášení. Prosím o sdělení do konce roku 2018 na mail tomas.renner@fsv.cuni.cz , zda budete mít zájem o tento program. Upozorňuji, že projektové žádosti v programu Erasmus Plus je třeba předkládat na fakultní oddělení vědy s větším předstihem, protože si jejich schvalování vyžádal pan rektor.  

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, oddělení vědy


Ľubica Skřivánková

Nepřítomnost dr. Parízka

V době od 19.-21.11. bude dr. Parízek nepřítomen.


Jana Krejčíková

Nepřítomnost dr. Riegla

V době od 17.-25.11. bude dr. Riegl nepřítomen.


Jana Krejčíková

Pokyny pro praktické stáže Erasmus+

Informace týkající se praktických stáží Erasmus+ pro akademický rok 2018/19 po zpracování připomínek spolu s formulářem pro souhlas ze strany garanta studijního oboru a ředitele institutu (pokud se jedná o stáže mimo výběrová řízení) jsou k dispozici na fakultních stránkách zde: 

https://fsv.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/mobilita/erasmus-prakticke-staze       anglická verze taktéž zde:   https://fsv.cuni.cz/en/academics/study-abroad-opportunities/international-mobility/erasmus-practical-placements  


Jana Krejčíková

NABÍDKA STÁŽÍ NA ČESKÝCH CENTRECH V ZAHRANIČÍ NA ROK 2019

Milí studenti, níže naleznete souhrnnou nabídku stáží na všech Českých centrech v zahraničí.

ČC Berlín, ČC Bratislava, ČC Brusel , ČC Budapešť - 2 typy stáží: kulturní management / grafika+fotografie, ČC Bukurešť, ČC Kyjev-  lektorská stáž (výuka češtiny pro cizince), ČC Londýn,ČC Madrid, ČC Milán, ČC Mnichov, ČC Moskva - 2 typy stáží: kultura+administrativa / lektorská (výuka češtiny pro cizince), ČC New York, ČC Paříž - 2 typy stáží: kultura+administrativa / grafika+fotografie, ČC Rotterdam, ČC Řím, ČC Stockholm, ČC Sofie, ČC Tokio,ČC Varšava, ČC Vídeň


Jana Krejčíková

Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy EHP a Norska 2014-2021

Ministerstvo financí ČR informuje o programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021. Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou v oblasti snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Pro první výzvu v programu je alokováno €250.000. Fond pokrývá až 100% způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Financování probíhá formou zálohových plateb. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online nejméně jeden měsíc před začátkem realizace iniciativy.Podporují se všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy.Příklady podporovaných aktivit: workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu; studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zprávy, studie a publikace; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a stáže.Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.Elektronické podání projektu: https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU/menu.aspx

Podrobné informace: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592

Žádosti se podávají průběžně nejméně jeden měsíc před zahájením realizace.


Jana Krejčíková

Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2019/20 pro české a německé studenty 8 stipendií ke studijnímu pobytu v sousedním státu. Nabídka stipendií se týká výlučně studentů, kteří chtějí během studia absolvovat jedno nebo dvousemestrální studijní pobyty pobyt v sousedním státu. Stipendium se neuděluje těm, kdo v sousedním státu právě absolvoval jiný studijní pobyt. Je vyloučena dvojí stipendijní podpora, tj. současné pobírání dalšího stipendia. Stipendia jsou určena na jeden nebo na dva semestry, počínaje zimním semestrem. O stipendium se mohou ucházet studenti Bc., Mgr. studia i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů.  Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium Fondu budoucnosti pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019. Podrobné informace: http://fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/


Jana Krejčíková

Výzva MŠMT česko-čínská spolupráce

MŠMT informuje o výzvě mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi českými a čínskými výzkumnými institucemi a podniky. Návrh projektu nesmí být řešen v jiném programu.Podporuje se výhradně aplikovaný výzkum. Doba řešení projektů je stanovena na tři roky. Maximální výše podpory na jeden projekt na dobu jednoho kalendářního roku se  stanovuje na sedm milionů Kč. Výzkumné organizace obdrží podporu až do výše 100% oprávněných nákladů.  Projekt může mít pouze jednoho dalšího účastníka, který musí být malým nebo středním podnikem se sídlem v ČR a obsahovat návrh smlouvy o účasti na řešení projektu. V projektu je povinnost předložit návrh smlouvy o využití výsledků dosažených při řešení projektu a o využití práv k takto získanému duševnímu vlastnictví mezi uchazečem na české straně a uchazečem na čínské straně (partnerská smlouva mezi uchazečem na české straně a uchazečem na čínské straně). Projekt se podává výhradně datovou schránkou. Výsledky budou vyhlášené dne 2. května 2019. Věnujte prosím pozornost podmínkám způsobilosti žadatelůPodrobné informace a formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-1

Termín fakultního oddělení věd pro předložení podkladů: 17. prosince 2018.


Jana Krejčíková

Nově vyhlášené výzvy MSCA/H2020

MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF): opening date: 12/4/2018, fakultní deadline: 5/9/2018

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2018: opening date: 12/4/2018, fakultní deadline: 20/9/2018  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN): opening date: 13/9/2018, fakultní deadline: 8/1/2019  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html

OČEKÁVANÉ VÝZVY:MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2019: opening date:  4/4/2019, fakultní deadline : 19/9/2019 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2019.html

 

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships - IF)

IF podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility (vč. možnosti krátkodobých stáží, ideálně v soukromém sektoru), návrat výzkumných pracovníků ze třetích zemí zpět do Evropy i návrat do výzkumu po přerušení vědecké kariéry.

Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND)

Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů, podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu. 

Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks - ITN) 

ITN se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů. Evropská komise si od těchto schémat slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumných pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak v akademickém sektoru.

Lenka Zemanová, Cert HE  Oddělení vědy


Ľubica Skřivánková

Nadační příspěvky a stipendia Hlávkovy nadace na rok 2018

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2018.

Podpora je určena osobám připravujícím se na realizaci (také v zahraničí) vědeckého či uměleckého projektu, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) je určena k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti.

Tématem pro rok 2018 pro nadační příspěvky bylo stanoveno: "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století."

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2018.php

(termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání listinných podkladů: 7. květen 2018)

Podrobné informace:

http://www.hlavkovanadace.cz/program_2018.php

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2018: 23. dubna, 25. června, 27. srpna, 22. října, 10. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.


Ľubica Skřivánková