SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ČLENSTVÍ


PROJEKTY
STUDUJ POLITIKU
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Národní informační den zaměřený na evropské grantové programy Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Národní informační den zaměřený na evropské grantové programy Marie Skłodowska-Curie (MSCA) KDY?   úterý 2.dubna 2019,  09:30 - 16:00 KDE?   AV ČR, Národní 3, Praha 1 (sál 206)    Cílem MSCA grantů je podporovat mobilitu, profesní rozvoj a kariérní růst výzkumných pracovníků s důrazem na inovativní dovednosti. Program je určen pro výzkumné pracovníky v různých stádiích jejich kariéry, od začínajících (aspirantů Ph. D.) až po zkušené vědce s mnohaletou praxí. Granty jsou součástí programu Horizont 2020 a poskytovatelem grantů je Evropská komise.  Mezi pozvanými řečníky jsou Samy Bettiche z Evropské komise (REA), čeští řešitelé MSCA grantů i hodnotitelé těchto typů projektů. Akce proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno. Registrace nutná. Pořadá Technologické centrum AV ČR. Kontaktní osoba Petra Ondráčková, email:  ondrackovap@tc.cz


Jana Krejčíková

CZEDUCON 2019 - Save the date a výzva k podávání příspěvků

Dovolujeme si informovat o konání 2. ročníku Fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON, které se uskuteční 6. – 7. listopadu 2019 v Praze. 


Přílohy:

nabidka

Jana Krejčíková

Přípravné kurzy k výběrovým řízením do institucí EU - ENA duben 2019

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (ENA) uspořádá sérii přípravných kurzů v angličtině zaměřených na 1. kolo konkurzů EPSO do institucí EU. Tři celodenní semináře, zaměřené na zájemce z řad veřejné správy, studentů vysokých škol i široké veřejnosti, proběhnou v Praze (8. 4. 2019), Olomouci (9. 4. 2019) a Brně (11. 4. 2019).  

Tyto semináře přiblíží uchazečům pravidla výběrových řízení pořádaných Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) s důrazem na metodologii jejich 1. kola. To probíhá formou „Computer Based Testing“ (CBT) a skládá se z testů verbálního, numerického a abstraktního uvažování, jakož i „situační“ logiky (situational judgement).

Více informací a registrace:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/pripravne_kurzy_k_vyberovym_rizenim_do.html


Přílohy:

INFO

Jana Krejčíková

Pozvánka na akci Radia Free Europe/Radia Liberty a Ministerstva zahraničí ČR v Americkém centru

Rádi bychom Vás pozvali na akci Radia Free Europe/Radia Liberty a Ministerstva zahraničí ČR v Americkém centru příští čtvrtek 28.3. Více na http://www.americkecentrum.cz/en/program/lecture/challenges-media-freedom-discussion


Jana Krejčíková

COST Actions, INTER-COST

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář “COST Actions, INTER-COST", který se uskuteční v pondělí 13. května 2019 od 09:30 do 11:00 hodin v zasedací místnost 303, 3. patro, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00.

Seminář je určen pro administrativní a vědecké pracovníky, kteří mají zájem se seznámit s možností zapojení do mezinárodního výzkumu COST (European Cooperation in Science and Technology) spolufinancovaného z programu MŠMT, INTER EXCELLENCE, INTER-COST.

Pozvánku na seminář zasíláme v příloze včetně možnosti registrace.


Přílohy:

pozvankaa

Jana Krejčíková

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových - individuální nadační příspěvky

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti. Pro rok 2019 bylo vyhlášeno téma: Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století. Rada nadace nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů. Tématické okruhy: 1. Nadační a společensky prospěšné aktivity v souvislosti s působením Nadace; 2.Společenské problémy a politiky zaměřené na jejich řešení; 3. Ekonomický rozvoj a jeho podmínky; 4. Institucionální a právní rámec vývoje společnosti.  Podrobné informace: http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2019.php Termín u poskytovatele: 17. května 2019 


Jana Krejčíková

Vyhlášení soutěže Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 3. veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (program NAKI II).

Při přípravě návrhu projektu je bezpodmínečně nutné respektovat vymezené tematické priority Programu, uvedené u jednotlivých globálních a specifických cílů Programu (globální cíle: Národní identita a Kulturní dědictví). Jsou stanoveny rovněž předpokládané výsledky pro specifické cíle. Hlavním výsledkem musí být např. certifikovaná metodika, software, patent, specializovaná mapa či výstava s kritickým katalogem. Doba řešení projektu je od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

Vyhlášení, zadávací dokumentace a formuláře

Termín odevzdání návrhů projektů na oddělení vědy: 23. dubna 2019. Informaci o připravovaném projektu zašlete prosím na odd. vědy (eva.hornickova@fsv.cuni.cz) nejpozději do 12. dubna.


Jana Krejčíková

AKTION Österreich - program česko-rakouské spolupráce na rok 2019

MŠMT informuje o výzvě k podávání společných návrhů projektů česko-rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání na rok 2019. Program AKTION podporuje např. společné semináře a odborné exkurze, zasedání či workshopy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů, letní kolegia a školy a akademickou výměnu za účelem vzdělávacích akcí. AKTION podpoří projekty zejména vědeckého dorostu (do 10 let od ukončení dizertace). Nepodporuje se účast na konferencích, kongresech, sympoziích či exkurze bez výzkumných či pedagogických aktivit. Návrh projektu je možné podat v německém či anglickém jazyce. Součástí návrhu projektu musí být i předpokládané vlastní finanční prostředky pro navrhované aktivity. Podrobné informace a formuláře (žádost se podává elektronicky nejprve na MŠMT prostřednictvím rektorátu): https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/ Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (již podepsaného rakouskou stranou): 9. duben 2019.


Jana Krejčíková

Studuj na Ivy League

Katedra severoamerických studií FSV UK si vás dovoluje pozvat na informační besedu Studuj na Ivy League. V rámci besedy proběhne prezentace o možnostech studia na školách spadajících do Ivy League (Brown University, RI; Columbia University, NY; Cornell University, NY; Dartmouth College, NH; Harvard University, MA; University of Pennsylvania, PA; Princeton University, NJ; Yale University, CT). Obsahem prezentace bude diskuze se studenty o přínosech a specifikách studia v USA a na Ivy League obecně, a na Columbia University konkrétně. Naši speakeři jsou připraveni nejen poradit se všemi praktickými otázkami, ale také jsou ochotni stát se mentory pro zájemce v průběhu celého přijímacího procesu i studií.Pozvání na diskuzi přijali Anna Nejedlá a Filip Scherf-Tuček; oba absolventi Columbia University - School of International and Public Affairs a School of General Studies. Pozváni jsou také absolventi Fulbright a Oxbridge.Beseda proběhne 10.4.2019 na Hollaru (Smetanovo nábřeží 6) v místnosti č. 14 od 17:30. Beseda bude trvat přibližně 120 minut.Svou účast prosím potvrďte vyplněním tohoto formuláře - https://goo.gl/forms/ug4hn3cPVaPuV3Z83

https://www.facebook.com/events/382025325684621/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1552599318428100

 


Jana Krejčíková

Pozvánka na seminář 15 let spolu - co nám přinesl vstup do EU?

Milí studenti, dovolujeme si Vás pozvat na seminář Eurocentra Praha s názvem "15 let spolu - co nám přinesl vstup do EU?". Seminář proběhne 28. 3. 2019 od 17.00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přílohy:

eurocentrum

Ľubica Skřivánková

Nepřítomnost dr. Záhory

V době od 14.3.-31.3. bude dr. Záhora nepřítomen.


Jana Krejčíková

Pracovní veletrh

Ve středu 10. dubna 2019 se od 9:00 do 15:00 ve vestibulu Jinonic uskuteční čtvrtý ročník pracovního veletrhu pro absolventy a studenty sociálních věd. O pracovních příležitostech si studenti budou moct promluvit se zástupci Coca-Coly, Economie, České televize nebo Ministerstva vnitra. Součástí veletrhu je taky doprovodní program, který bude probíhat od 10:00 v místnosti J2063. Nenechte si ujít například přednášku ředitela Člověka v tísni Šimona Pánka v 10:00 o tom, jak účinně pomáhat. Přednášet na atraktivní aktuální témata budou izátsupci ExxonMobilu, Economie a České televize. O 14:00 proběhne losování o věcné ceny, stačí pokud studenti na tomto odkazu odevzdají svojí emailovou adresu: https://goo.gl/forms/TfgMNpiyiKaa0vh23. Na veletrh i doprovodní program Vás tímto srdečně pozýváme.


Jana Krejčíková

Výsledky hodnocení výuky za zimní semestr AR 2018

Od 13.3.2019 jsou na webové stránce http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz dostupné výsledky hodnocení výuky za zimní semestr 2018.

Hodnocení se zúčastnilo 1618 studentů, bylo odesláno 7334 dotazníků  

Návratnost dosáhla 31,3 procenta.

 


Jana Krejčíková

Nabídka dobrovolnických míst v Německu - podzim 2019

Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Projděte si aktuální nabídku dobrovolnických míst v rámci Evropského sboru solidarity. Všichni dobrovolníci dostávají měsíční kapesné, stravné a mají zajištěné ubytování.  


Jana Krejčíková

Grant Husovy nadace a stipendium Husovy nadace na rok 2019

Byl vyhlášen grant Husovy nadace. Podporují se doktorandi či doktoři do 40 let ve společenskovědních a humanitních oborech. Nadace podpoří sepsání odborné eseje v rozsahu 70-100 normostran na vyhlášená témata:Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí? Česko – slovenské dějiny v posledních sto letech 1918-2018 Co duchovně spojuje země, v nichž se peče štrúdl?Projekt může navazovat na předchozí badatelskou práci žadatele a musí mít rozsah 5 až 7 normostran. Výsledná esej by měla být dostatečně původní a neměla by být podpořena z jiných zdrojů. Celková výše grantu činí max. 100.000,- Kč.Podrobné informace: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/

Přihláška: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/prihlaska/

Termín odevzdání žádosti u poskytovatele: 8. září 2019.

 

Vyhlašuje se také stipendium Husovy nadace pro doktorandy a doktory do 35 let v neaplikovaných společenskovědních, humanitních a příbuzných oborech. Stipendium činí 80 tisíc Kč. Podrobné informace:http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni/

Přihláška: http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/prihlaska/

Termín odevzdání žádosti u poskytovatele: 8. září 2019. 


Jana Krejčíková

Pozvánka na studentskou konferenci

Rádi bychom Vás pozvali na studentskou konferenci Evoluce politiky, která se bude konat 25.4. Na konferenci je možné prezentovat studentský výzkum ze stran bakalářských, magisterských, či doktorských studentů. Více informací naleznete v přiloženém dokument. 


Přílohy:

CALL

Jana Krejčíková

Program Malých grantů americké ambasády - aktuální výzva

Byla vyhlášena další výzva malých grantů americké ambasády na témata společná České republice a Spojeným státům americkým a na představení americké kultury a politiky v České republice. 

Míra podpory na dvouleté grantové projekty činí $3000 - $20.000. Projekt by měl začít v květnu 2019. Žádost se podává elektronicky, ale před odesláním je třeba, aby byl schválen děkankou fakulty. Program počítá s nepřímými náklady ve výši 10% z nákladů přímých.    Podrobné informace: https://cz.usembassy.gov/notice-of-funding-opportunity/   Formuláře: https://cz.usembassy.gov/education-culture/small-grants-program/     Termín odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 25. března 2019


Jana Krejčíková

Program stipendií pro vysokoškolské pedagogy do Rakouska

Dům zahraniční spolupráce MŠMT informuje o programu stipendií pro vysokoškolské pedagogy k rozvoji profesní vědecké dráhy v Rakousku. Cílové instituce jsou rakouské veřejné/státní vysoké školy a odborné vysoké školy. 

  Žádost se podává elektronicky na stránce, kde je třeba se nejprve zaregistrovat: https://www.scholarships.at/default.aspx   Součástí žádosti jsou: doporučení z domácí vysoké školy, pozvání z rakouské vysoké školy a formulář uchazeče o stipendium.    Podrobné informace: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pro-vs-pedagogy/   Termíny pro podání žádosti u poskytovatele: 15.4. a 30.11.2019.


Jana Krejčíková

Stipendium pro doktorandy na University of Alberta

Informujeme o nabídce stipendia pro doktorandy v oborech Humanities, Social Sciences a Fine Arts na Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, Faculty of Arts, University of Alberta. Jedná se o pobyt v ak. roce 2019/2020, nabídka platí pro občany ČR.Termín pro přihlášky je 24. 4. Více informací lze nalézt na stránce https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/czech-republic


Jana Krejčíková

Výzva k podávání česko - francouzských projektů 2020-2021 (MŠMT)

MŠMT informuje o výzvě k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů na období 2020-2021. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech. Projekt se podává paralelně na české a francouzské straně.     Projekty by měly být dvouleté. Vysílací strana hradí veškeré náklady na dopravu, pobyt, stravné a kapesné. Nepodporuje se účast na seminářích, konferencích a kongresech. MŠMT poskytne maximálně 156.000 Kč na celou dobu řešení projektu.    Projekt se podává datovou schránkou fakulty. Jako přílohy jsou uvedeny: formulář obecných zásad osvědčených postupů, profesní CV a ostatní přílohy. Vzhledem k čestnému prohlášení (schvaluje pan rektor) prosím o informaci do 10. června 2019 v případě, že si budete chtít na vašich pracovištích podávat projekt v této grantové výzvě.   Podrobné informace a formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-7   Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání podkladů české části projektu: 24. červen 2019.


Jana Krejčíková

Program Hlávkovy nadace na rok 2019 - stipendia

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2019.Příspěvky jsou určeny na podporu talentovaných a sociálně potřebných jedinců (včetně působících v zahraničí a připravujících se na realizaci vědeckého projektu) a jsou vypláceny formou cestovních, vědeckých nebo uměleckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia.Věnujte prosím pozornost podkladovým materiálům žádosti, které obsahují i doporučení vedoucí katedry, ředitele institutu či děkanky fakulty. Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2019: 29. dubna, 17. června, 26. srpna, 21. října, 9. prosince. Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.Podrobné informace a formuláře:http://www.hlavkovanadace.cz/program_2019.php#03


Jana Krejčíková

Vyhlášení soutěží GAČR 2020

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských, mezinárodních projektů (s  Německem, Ruskem, Brazílií, Koreou a Tchaj-wanem) a projektů EXPRO s počátkem řešení od 1. ledna 2020.

Zadávací dokumentace

Extract from the Tender Document - Standard Projects, Junior Projects, EXPRO and International Projects (with Germany, Rusia, Brazil, Korea and Tchaiwan).

Podrobné informace pro navrhovatele standardních, juniorských a mezinárodních projektů

Podrobné informace pro navrhovatele projektů EXPRO

Aktualizace informací pro navrhovatele bude provedena po semináři,  který se koná 7. března.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 29. března 2019.


Jana Krejčíková

Výzva k podávání česko-rakouských projektů 2020-2021 (MŠMT)

MŠMT informuje o výzvě k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů na období 2020-2021. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Projekt je třeba podat současně na české i rakouské straně. 

  Projekty by měly být dvouleté. Vysílací strana hradí náklady na dopravu a zpět a přijímající strana hradí pobytové náklady. Nepodporuje se účast na seminářích, konferencích a kongresech.    Podporují se krátkodobé pobyty v délce 1-15 dní a dlouhodobé pobyty v délce 1-3 měsíce s tím, že MŠMT poskytne maximálně 200.000 Kč na celou dobu řešení projektu.    Projekt se podává datovou schránkou fakulty. Jako přílohy jsou uvedeny: Souhlas se zpracováním osobních údajů (vyplňují všichni členové české části řešitelského týmu), profesní CV a formulář čestného prohlášení. Vzhledem k čestnému prohlášení (podepisuje rektor) prosím o informaci do 12.4.2019 v případě, že si budete chtít na vašich pracovištích podávat projekt v této grantové výzvě.   Podrobné informace a formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-4   Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání podkladů české části projektu: 23. duben 2019.


Jana Krejčíková

Soutěž Polského institutu o nejlepší DP a BP zaměřenou na Polsko

Rádi bychom Vás informovali o nové soutěži, kterou Polský institut v Praze připravil pro studenty magisterských a bakalářských oborů. Přihlášeny mohou být práce obhájené v akademickém roce 2017/2018, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve značné míře věnuje. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích a je určena pro studenty, kteří svou diplomovou nebo bakalářskou práci obhájili na následujících institucích a oborech:

  • Kategorie I. – Polonistiky
  • Kategorie II. – Další obory vysokých škol v České republice (podrobnosti v pravidlech soutěže, které jsou přiloženy v příloze) 

Odměna pro nejlepší práce v kategorii I. a II.: 

  • Vítězná diplomová práce: 15.000 Kč
  • Vítězná bakalářská práce:  10.000 Kč 

Diplomové a bakalářské práce mohou přihlásit jejich autoři nebo vedoucí práce (se souhlasem autora) v termínu do 30. 4. 2019. Přijímají se práce zaslané elektronicky ve formátu pdf (jiný formát po dohodě) na adresu: praga@instytutpolski.org 

Kontaktní osoby / Další informace: Tim Benčík: tim.bencik@instytutpolski.org / +420 220 410 410, Lucie Zakopalová: lucie.zakopalova@instytutpolski.org / +420 220 410 410


Přílohy:

soutez
prihlaska

Ľubica Skřivánková

MŠMT - program česko-americké spolupráce

MŠMT informuje o vyhlášení programu Inter-Excellence týkající se česko-americké spolupráce v základním a aplikovaném výzkumu ve všech vědních oblastech. Podporují se projekty s dobou trvání 2-4 roky s tím, že čerpání prostředků je možné od 1. listopadu 2019. 

  Americká strana v projektu předkládá Letter of Intent, který musí splňovat náležitosti popsané v Zadávací dokumentaci vyhlášení. Projekt se předkládá v českém jazyce. Je nezbytně nutné, aby projekt obsahoval slovní zdůvodnění finančních požadavků.    Upozorňuji na kapitolu týkající se očekávaných výsledků projektu. Projekt se podává elektronicky fakultní datovou schránkou. Jelikož Zadávací dokumentace vyžaduje čestné prohlášení podepsané panem rektorem, prosím o sdělení, zda budete na vašich pracovištím podávat projekt do této výzvy, do 15. března 2019.    Podrobné informace a formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/programu-vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence   Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání podkladů: 1. duben 2019. 


Jana Krejčíková

Program postdoktorských stipendií Wenner - Gren Foundation

Wenner - Gren Foundation informuje o programu postdoktorských stipendií v oblasti základního výzkumu v antropologii (může se jednat o výzkum kultury, jazyka či regionu, ale vždy v návaznosti na obecný antropologický problém). Stipendium ve výši $40.000 na období 12 měsíců (nebo poměrně $20.000 na 6 měsíců) se uděluje ročně osmi postdokům, kteří potřebují finance na dokončení publikace. Nadace neurčuje místo výzkumu ani národnost výzkumníka. 

  Obecné informace: http://www.wennergren.org/programs/hunt-postdoctoral-fellowships     Oprávněnost žadatelů: http://www.wennergren.org/programs/hunt-postdoctoral-fellowships/eligibility     Postup podání projektu: http://www.wennergren.org/programs/hunt-postdoctoral-fellowships/application-procedures     Přístup do aplikace: http://www.wennergren.org/programs/hunt-postdoctoral-fellowships/access-online-application     Termín podání elektronické žádosti u vyhlašovatele: 1. květen 2019.


Jana Krejčíková

Tradiční studentský výlet do Sarajeva

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční studentský výlet do Sarajeva, který se pravidelně koná již od roku 2013. Sarajevo má unikátní kouzlo, mísí se zde evropská kultura s orientální a můžete tam nalézt doslova na několika metrech mešitu, katolický i pravoslavný kostel. Uvidíte mimo jiné staré turecké centrum či modernější "rakouskou" čtvrť s mnoha budovami od českých architektů a navštívíme místo atentátu na Františka Ferdinanda d´Este či zchátralou olympijskou bobovou dráhu, po které se budete moci projít.

  Zájezd se koná ve dvou termínech v dubnu a základní informace o programu a cenách si můžete prohlédnout v příloze. Přesnější informace pak naleznete na FB událostech: 1. termín 11.4.-14.4.: https://www.facebook.com/events/2238053286448618 2. termín 18.4.-22.4.: https://www.facebook.com/events/302475673638854   Primárně pro ty, kdo už se tohoto výletu v minulosti účastnili a chtěli by se do Sarajeva podívat znovu, je určený výlet "DYCKY Sarajevo", který se koná na konci dubna (info zde).    Přihlášky a dotazy posílejte na vylety.uk@seznam.cz.


Přílohy:

Sarajevo

Jana Krejčíková

Stáže pro studenty

Milí studenti, v příloze naleznete nabídku stáže z MZV - Stálá mise ČR při OECD od velvyslance Petra Gandaloviče. 


Přílohy:

MZV

Jana Krejčíková

Nové číslo AcPo

Právě bylo publikováno letošní první číslo odborného politologického časopisu Acta Politologica, který vydává Katedra politologie IPS FSV UK a který je mj. zařazen v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL nebo Google Scholar.    V novém čísle AcPo najdete původní odborné články Jana Pumra "Class-based Voting in Paraguay", Delany Mikolášové "Izraelské ministerstvo zahraničních věcí v éře premiéra Netanjahua: Čekají izraelské diplomaty pesimistické vyhlídky?", Aleše Karmazina "Čínský politický vliv v Hongkongu" a recenzi Branislava Mička na knihu Petra Justa Pod Tatrou sa blýska: strany, vlády a koalice na Slovensku v letech 2006 až 2016.   Kromě facebookové stránky má časopis Acta Politologica nově také profil na akademické sociální síti Academia.edu (https://cuni.academia.edu/ActaPolitologica), na které se po vytvoření profilu můžete přidat mezi sledující a neunikne Vám tak žádný nový text v AcPo.   Adresa statusu na facebooku:  https://www.facebook.com/ActaPolitologica/photos/a.1688964824758664/2249259788729162/    


Jana Krejčíková

Příspěvek na penzijní prřipojištění za rok 2018

Rádi bychom Vás informovali, že je nutné nejpozději do 30.6.2019 předložit potvrzení o platbách Vašich příspěvků na penzijní připojištění (doplňkové penzijní připojištění) za rok 2018 vystavené Vaším penzijním fondem (povinnost stanovuje opatření děkanky, aktuálně č. 56/2018). Nově se toto potvrzení předkládá personálnímu oddělení. Proto dokumenty odevzdávejte přímo paní Hájkové na personální oddělení, která provádí kontrolu oprávněnosti výše příspěvku zaměstnavatele na Vaše připojištění.


Ľubica Skřivánková

ERASMUS+ 2019/2020

Milí studenti, v příloženém souboru naleznete aktuální informace k podávání přihlášek ERASMUS+ 2019/2020.


Přílohy:

ERASMUS

Jana Krejčíková

HQ SACT INTERNSHIP PROGRAMME 2020

Milí studenti, ze Strategického velitelství NATO pro transformaci jsme obdrželi nabídku půlročních stáží. Termín pro přihlášku je 30. dubna.

In 2008 the Headquarters of the Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT), North Atlantic Treaty Organization (NATO), located in Norfolk, Virginia, USA, introduced its Internship Programme. This programme is part of ACT’s broader communication strategy to promote HQ SACT and ACT activities and provide the participating nations’ best and brightest students with opportunities to contribute to a dynamic and strategic military headquarters in the USA with an international military and civilian staff. While employed, interns will gain an understanding of how HQ SACT leads the transformation of the NATO Alliance, by helping nations, including partners, improve their military effectiveness and increased interoperability by combining new concepts, capabilities and doctrine with advanced research and technology degrees.    Applications for the 2020 internships are now being accepted.  If you feel that members of your current or recent student body would be interested in applying I would appreciate if you could publicize this internship programme and the opportunities an internship with HQ SACT could provide. Further details of the programme can be found on the HQ SACT web site, ACT Internship Programme. As you will see from the website, the current deadline is 30 April 2019.   If you are not the correct Point of Contact within your establishment it is requested that the contents of this e.mail be forwarded to the correct department.    If you have any questions, please contact us at intern@act.nato.int or telephone (+1 757 747 4183).


Jana Krejčíková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2019

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2019. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 25.2.2019 (granty), 11.3. a 2.9.2019 (cestovní stipendia).

 

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D., FSV UK, oddělení vědy  

 


Ľubica Skřivánková

GAČR program dvoustranných rakousko - českých projektů základního výzkumu

GAČR informuje o vyhlášení programu dvoustranných rakousko-českých projektů základního výzkumu včetně společenských a humanitních věd. Maximálně tříleté projekty hodnotí rakouská Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-3/

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro rakouskou a českou stranu v souladu s pravidly každé z jednotlivých agentur. Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně jsou ke stažení zde: http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/

Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech FWF navíc informace: – přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnerskými pracovišti; – popis přidané hodnoty deklarované spolupráce; – přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského).

Formuláře podání návrhu projektu ke stažení zde: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/application/international-programmes/joint-projects-era-nets/

Vstup do aplikace pro podání české části projektu: https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Bjsessionid%3D24DABEFFBA5A2E1D1A6D560D13D10F94.gris2app%3Fp%3D103

Přílohou k české části návrhu projektu musí být kopie návrhu projektu podaného k FWF. Přílohy musí být vkládány do aplikace ve formátu PDF. Termín fakultního oddělení vědy pro předložení projektového návrhu: 8. duben 2019.    


Jana Krejčíková

Nabídka letních kurzů na partnerské univerzitě HSE v Rusku

Milí studenti, níže naleznete nabídku letních kurzů na naší partnerské univerzitě HSE v Rusku. Kurzy však nejsou součástí bilaterální smlouvy, studenti se tedy přihlašují přímo a zároveň platí školné (obdrží však slevu). Více informací o nabízených programech najdete v příloze.


Přílohy:

Summer

Jana Krejčíková

Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy EHP a Norska 2014-2021

Ministerstvo financí ČR informuje o programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021. Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou v oblasti snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Pro první výzvu v programu je alokováno €250.000. Fond pokrývá až 100% způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Financování probíhá formou zálohových plateb. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online nejméně jeden měsíc před začátkem realizace iniciativy.Podporují se všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy.Příklady podporovaných aktivit: workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu; studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zprávy, studie a publikace; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a stáže.Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.Elektronické podání projektu: https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU/menu.aspx

Podrobné informace: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592

Žádosti se podávají průběžně nejméně jeden měsíc před zahájením realizace.


Jana Krejčíková
Aktuality, příležitosti a nepřítomnosti


Národní informační den zaměřený na evropské grantové programy Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Národní informační den zaměřený na evropské grantové programy Marie Skłodowska-Curie (MSCA) KDY?   úterý 2.dubna 2019,  09:30 - 16:00 KDE?   AV ČR, Národní 3, Praha 1 (sál 206)    Cílem MSCA grantů je podporovat mobilitu, profesní rozvoj a kariérní růst výzkumných pracovníků s důrazem na inovativní dovednosti. Program je určen pro výzkumné pracovníky v různých stádiích jejich kariéry, od začínajících (aspirantů Ph. D.) až po zkušené vědce s mnohaletou praxí. Granty jsou součástí programu Horizont 2020 a poskytovatelem grantů je Evropská komise.  Mezi pozvanými řečníky jsou Samy Bettiche z Evropské komise (REA), čeští řešitelé MSCA grantů i hodnotitelé těchto typů projektů. Akce proběhne v angličtině, tlumočení nebude zajištěno. Registrace nutná. Pořadá Technologické centrum AV ČR. Kontaktní osoba Petra Ondráčková, email:  ondrackovap@tc.cz


Jana Krejčíková

CZEDUCON 2019 - Save the date a výzva k podávání příspěvků

Dovolujeme si informovat o konání 2. ročníku Fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON, které se uskuteční 6. – 7. listopadu 2019 v Praze. 


Přílohy:

nabidka

Jana Krejčíková

Přípravné kurzy k výběrovým řízením do institucí EU - ENA duben 2019

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (ENA) uspořádá sérii přípravných kurzů v angličtině zaměřených na 1. kolo konkurzů EPSO do institucí EU. Tři celodenní semináře, zaměřené na zájemce z řad veřejné správy, studentů vysokých škol i široké veřejnosti, proběhnou v Praze (8. 4. 2019), Olomouci (9. 4. 2019) a Brně (11. 4. 2019).  

Tyto semináře přiblíží uchazečům pravidla výběrových řízení pořádaných Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) s důrazem na metodologii jejich 1. kola. To probíhá formou „Computer Based Testing“ (CBT) a skládá se z testů verbálního, numerického a abstraktního uvažování, jakož i „situační“ logiky (situational judgement).

Více informací a registrace:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/pripravne_kurzy_k_vyberovym_rizenim_do.html


Přílohy:

INFO

Jana Krejčíková

Pozvánka na akci Radia Free Europe/Radia Liberty a Ministerstva zahraničí ČR v Americkém centru

Rádi bychom Vás pozvali na akci Radia Free Europe/Radia Liberty a Ministerstva zahraničí ČR v Americkém centru příští čtvrtek 28.3. Více na http://www.americkecentrum.cz/en/program/lecture/challenges-media-freedom-discussion


Jana Krejčíková

COST Actions, INTER-COST

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář “COST Actions, INTER-COST", který se uskuteční v pondělí 13. května 2019 od 09:30 do 11:00 hodin v zasedací místnost 303, 3. patro, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00.

Seminář je určen pro administrativní a vědecké pracovníky, kteří mají zájem se seznámit s možností zapojení do mezinárodního výzkumu COST (European Cooperation in Science and Technology) spolufinancovaného z programu MŠMT, INTER EXCELLENCE, INTER-COST.

Pozvánku na seminář zasíláme v příloze včetně možnosti registrace.


Přílohy:

pozvankaa

Jana Krejčíková

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových - individuální nadační příspěvky

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti. Pro rok 2019 bylo vyhlášeno téma: Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století. Rada nadace nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů. Tématické okruhy: 1. Nadační a společensky prospěšné aktivity v souvislosti s působením Nadace; 2.Společenské problémy a politiky zaměřené na jejich řešení; 3. Ekonomický rozvoj a jeho podmínky; 4. Institucionální a právní rámec vývoje společnosti.  Podrobné informace: http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2019.php Termín u poskytovatele: 17. května 2019 


Jana Krejčíková

Vyhlášení soutěže Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 3. veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (program NAKI II).

Při přípravě návrhu projektu je bezpodmínečně nutné respektovat vymezené tematické priority Programu, uvedené u jednotlivých globálních a specifických cílů Programu (globální cíle: Národní identita a Kulturní dědictví). Jsou stanoveny rovněž předpokládané výsledky pro specifické cíle. Hlavním výsledkem musí být např. certifikovaná metodika, software, patent, specializovaná mapa či výstava s kritickým katalogem. Doba řešení projektu je od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

Vyhlášení, zadávací dokumentace a formuláře

Termín odevzdání návrhů projektů na oddělení vědy: 23. dubna 2019. Informaci o připravovaném projektu zašlete prosím na odd. vědy (eva.hornickova@fsv.cuni.cz) nejpozději do 12. dubna.


Jana Krejčíková

AKTION Österreich - program česko-rakouské spolupráce na rok 2019

MŠMT informuje o výzvě k podávání společných návrhů projektů česko-rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání na rok 2019. Program AKTION podporuje např. společné semináře a odborné exkurze, zasedání či workshopy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů, letní kolegia a školy a akademickou výměnu za účelem vzdělávacích akcí. AKTION podpoří projekty zejména vědeckého dorostu (do 10 let od ukončení dizertace). Nepodporuje se účast na konferencích, kongresech, sympoziích či exkurze bez výzkumných či pedagogických aktivit. Návrh projektu je možné podat v německém či anglickém jazyce. Součástí návrhu projektu musí být i předpokládané vlastní finanční prostředky pro navrhované aktivity. Podrobné informace a formuláře (žádost se podává elektronicky nejprve na MŠMT prostřednictvím rektorátu): https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/ Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (již podepsaného rakouskou stranou): 9. duben 2019.


Jana Krejčíková

Studuj na Ivy League

Katedra severoamerických studií FSV UK si vás dovoluje pozvat na informační besedu Studuj na Ivy League. V rámci besedy proběhne prezentace o možnostech studia na školách spadajících do Ivy League (Brown University, RI; Columbia University, NY; Cornell University, NY; Dartmouth College, NH; Harvard University, MA; University of Pennsylvania, PA; Princeton University, NJ; Yale University, CT). Obsahem prezentace bude diskuze se studenty o přínosech a specifikách studia v USA a na Ivy League obecně, a na Columbia University konkrétně. Naši speakeři jsou připraveni nejen poradit se všemi praktickými otázkami, ale také jsou ochotni stát se mentory pro zájemce v průběhu celého přijímacího procesu i studií.Pozvání na diskuzi přijali Anna Nejedlá a Filip Scherf-Tuček; oba absolventi Columbia University - School of International and Public Affairs a School of General Studies. Pozváni jsou také absolventi Fulbright a Oxbridge.Beseda proběhne 10.4.2019 na Hollaru (Smetanovo nábřeží 6) v místnosti č. 14 od 17:30. Beseda bude trvat přibližně 120 minut.Svou účast prosím potvrďte vyplněním tohoto formuláře - https://goo.gl/forms/ug4hn3cPVaPuV3Z83

https://www.facebook.com/events/382025325684621/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1552599318428100

 


Jana Krejčíková

Pozvánka na seminář 15 let spolu - co nám přinesl vstup do EU?

Milí studenti, dovolujeme si Vás pozvat na seminář Eurocentra Praha s názvem "15 let spolu - co nám přinesl vstup do EU?". Seminář proběhne 28. 3. 2019 od 17.00 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Přílohy:

eurocentrum

Ľubica Skřivánková

Nepřítomnost dr. Záhory

V době od 14.3.-31.3. bude dr. Záhora nepřítomen.


Jana Krejčíková

Pracovní veletrh

Ve středu 10. dubna 2019 se od 9:00 do 15:00 ve vestibulu Jinonic uskuteční čtvrtý ročník pracovního veletrhu pro absolventy a studenty sociálních věd. O pracovních příležitostech si studenti budou moct promluvit se zástupci Coca-Coly, Economie, České televize nebo Ministerstva vnitra. Součástí veletrhu je taky doprovodní program, který bude probíhat od 10:00 v místnosti J2063. Nenechte si ujít například přednášku ředitela Člověka v tísni Šimona Pánka v 10:00 o tom, jak účinně pomáhat. Přednášet na atraktivní aktuální témata budou izátsupci ExxonMobilu, Economie a České televize. O 14:00 proběhne losování o věcné ceny, stačí pokud studenti na tomto odkazu odevzdají svojí emailovou adresu: https://goo.gl/forms/TfgMNpiyiKaa0vh23. Na veletrh i doprovodní program Vás tímto srdečně pozýváme.


Jana Krejčíková

Výsledky hodnocení výuky za zimní semestr AR 2018

Od 13.3.2019 jsou na webové stránce http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz dostupné výsledky hodnocení výuky za zimní semestr 2018.

Hodnocení se zúčastnilo 1618 studentů, bylo odesláno 7334 dotazníků  

Návratnost dosáhla 31,3 procenta.

 


Jana Krejčíková

Nabídka dobrovolnických míst v Německu - podzim 2019

Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Projděte si aktuální nabídku dobrovolnických míst v rámci Evropského sboru solidarity. Všichni dobrovolníci dostávají měsíční kapesné, stravné a mají zajištěné ubytování.  


Jana Krejčíková

Grant Husovy nadace a stipendium Husovy nadace na rok 2019

Byl vyhlášen grant Husovy nadace. Podporují se doktorandi či doktoři do 40 let ve společenskovědních a humanitních oborech. Nadace podpoří sepsání odborné eseje v rozsahu 70-100 normostran na vyhlášená témata:Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí? Česko – slovenské dějiny v posledních sto letech 1918-2018 Co duchovně spojuje země, v nichž se peče štrúdl?Projekt může navazovat na předchozí badatelskou práci žadatele a musí mít rozsah 5 až 7 normostran. Výsledná esej by měla být dostatečně původní a neměla by být podpořena z jiných zdrojů. Celková výše grantu činí max. 100.000,- Kč.Podrobné informace: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/

Přihláška: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/prihlaska/

Termín odevzdání žádosti u poskytovatele: 8. září 2019.

 

Vyhlašuje se také stipendium Husovy nadace pro doktorandy a doktory do 35 let v neaplikovaných společenskovědních, humanitních a příbuzných oborech. Stipendium činí 80 tisíc Kč. Podrobné informace:http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni/

Přihláška: http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/prihlaska/

Termín odevzdání žádosti u poskytovatele: 8. září 2019. 


Jana Krejčíková

Pozvánka na studentskou konferenci

Rádi bychom Vás pozvali na studentskou konferenci Evoluce politiky, která se bude konat 25.4. Na konferenci je možné prezentovat studentský výzkum ze stran bakalářských, magisterských, či doktorských studentů. Více informací naleznete v přiloženém dokument. 


Přílohy:

CALL

Jana Krejčíková

Program Malých grantů americké ambasády - aktuální výzva

Byla vyhlášena další výzva malých grantů americké ambasády na témata společná České republice a Spojeným státům americkým a na představení americké kultury a politiky v České republice. 

Míra podpory na dvouleté grantové projekty činí $3000 - $20.000. Projekt by měl začít v květnu 2019. Žádost se podává elektronicky, ale před odesláním je třeba, aby byl schválen děkankou fakulty. Program počítá s nepřímými náklady ve výši 10% z nákladů přímých.    Podrobné informace: https://cz.usembassy.gov/notice-of-funding-opportunity/   Formuláře: https://cz.usembassy.gov/education-culture/small-grants-program/     Termín odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 25. března 2019


Jana Krejčíková

Program stipendií pro vysokoškolské pedagogy do Rakouska

Dům zahraniční spolupráce MŠMT informuje o programu stipendií pro vysokoškolské pedagogy k rozvoji profesní vědecké dráhy v Rakousku. Cílové instituce jsou rakouské veřejné/státní vysoké školy a odborné vysoké školy. 

  Žádost se podává elektronicky na stránce, kde je třeba se nejprve zaregistrovat: https://www.scholarships.at/default.aspx   Součástí žádosti jsou: doporučení z domácí vysoké školy, pozvání z rakouské vysoké školy a formulář uchazeče o stipendium.    Podrobné informace: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pro-vs-pedagogy/   Termíny pro podání žádosti u poskytovatele: 15.4. a 30.11.2019.


Jana Krejčíková

Stipendium pro doktorandy na University of Alberta

Informujeme o nabídce stipendia pro doktorandy v oborech Humanities, Social Sciences a Fine Arts na Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, Faculty of Arts, University of Alberta. Jedná se o pobyt v ak. roce 2019/2020, nabídka platí pro občany ČR.Termín pro přihlášky je 24. 4. Více informací lze nalézt na stránce https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/czech-republic


Jana Krejčíková

Výzva k podávání česko - francouzských projektů 2020-2021 (MŠMT)

MŠMT informuje o výzvě k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů na období 2020-2021. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech. Projekt se podává paralelně na české a francouzské straně.     Projekty by měly být dvouleté. Vysílací strana hradí veškeré náklady na dopravu, pobyt, stravné a kapesné. Nepodporuje se účast na seminářích, konferencích a kongresech. MŠMT poskytne maximálně 156.000 Kč na celou dobu řešení projektu.    Projekt se podává datovou schránkou fakulty. Jako přílohy jsou uvedeny: formulář obecných zásad osvědčených postupů, profesní CV a ostatní přílohy. Vzhledem k čestnému prohlášení (schvaluje pan rektor) prosím o informaci do 10. června 2019 v případě, že si budete chtít na vašich pracovištích podávat projekt v této grantové výzvě.   Podrobné informace a formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-7   Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání podkladů české části projektu: 24. červen 2019.


Jana Krejčíková

Program Hlávkovy nadace na rok 2019 - stipendia

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2019.Příspěvky jsou určeny na podporu talentovaných a sociálně potřebných jedinců (včetně působících v zahraničí a připravujících se na realizaci vědeckého projektu) a jsou vypláceny formou cestovních, vědeckých nebo uměleckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia.Věnujte prosím pozornost podkladovým materiálům žádosti, které obsahují i doporučení vedoucí katedry, ředitele institutu či děkanky fakulty. Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2019: 29. dubna, 17. června, 26. srpna, 21. října, 9. prosince. Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.Podrobné informace a formuláře:http://www.hlavkovanadace.cz/program_2019.php#03


Jana Krejčíková

Vyhlášení soutěží GAČR 2020

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských, mezinárodních projektů (s  Německem, Ruskem, Brazílií, Koreou a Tchaj-wanem) a projektů EXPRO s počátkem řešení od 1. ledna 2020.

Zadávací dokumentace

Extract from the Tender Document - Standard Projects, Junior Projects, EXPRO and International Projects (with Germany, Rusia, Brazil, Korea and Tchaiwan).

Podrobné informace pro navrhovatele standardních, juniorských a mezinárodních projektů

Podrobné informace pro navrhovatele projektů EXPRO

Aktualizace informací pro navrhovatele bude provedena po semináři,  který se koná 7. března.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 29. března 2019.


Jana Krejčíková

Výzva k podávání česko-rakouských projektů 2020-2021 (MŠMT)

MŠMT informuje o výzvě k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů na období 2020-2021. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Projekt je třeba podat současně na české i rakouské straně. 

  Projekty by měly být dvouleté. Vysílací strana hradí náklady na dopravu a zpět a přijímající strana hradí pobytové náklady. Nepodporuje se účast na seminářích, konferencích a kongresech.    Podporují se krátkodobé pobyty v délce 1-15 dní a dlouhodobé pobyty v délce 1-3 měsíce s tím, že MŠMT poskytne maximálně 200.000 Kč na celou dobu řešení projektu.    Projekt se podává datovou schránkou fakulty. Jako přílohy jsou uvedeny: Souhlas se zpracováním osobních údajů (vyplňují všichni členové české části řešitelského týmu), profesní CV a formulář čestného prohlášení. Vzhledem k čestnému prohlášení (podepisuje rektor) prosím o informaci do 12.4.2019 v případě, že si budete chtít na vašich pracovištích podávat projekt v této grantové výzvě.   Podrobné informace a formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-4   Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání podkladů české části projektu: 23. duben 2019.


Jana Krejčíková

Soutěž Polského institutu o nejlepší DP a BP zaměřenou na Polsko

Rádi bychom Vás informovali o nové soutěži, kterou Polský institut v Praze připravil pro studenty magisterských a bakalářských oborů. Přihlášeny mohou být práce obhájené v akademickém roce 2017/2018, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve značné míře věnuje. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích a je určena pro studenty, kteří svou diplomovou nebo bakalářskou práci obhájili na následujících institucích a oborech:

Odměna pro nejlepší práce v kategorii I. a II.: 

Diplomové a bakalářské práce mohou přihlásit jejich autoři nebo vedoucí práce (se souhlasem autora) v termínu do 30. 4. 2019. Přijímají se práce zaslané elektronicky ve formátu pdf (jiný formát po dohodě) na adresu: praga@instytutpolski.org 

Kontaktní osoby / Další informace: Tim Benčík: tim.bencik@instytutpolski.org / +420 220 410 410, Lucie Zakopalová: lucie.zakopalova@instytutpolski.org / +420 220 410 410


Přílohy:

soutez
prihlaska

Ľubica Skřivánková

MŠMT - program česko-americké spolupráce

MŠMT informuje o vyhlášení programu Inter-Excellence týkající se česko-americké spolupráce v základním a aplikovaném výzkumu ve všech vědních oblastech. Podporují se projekty s dobou trvání 2-4 roky s tím, že čerpání prostředků je možné od 1. listopadu 2019. 

  Americká strana v projektu předkládá Letter of Intent, který musí splňovat náležitosti popsané v Zadávací dokumentaci vyhlášení. Projekt se předkládá v českém jazyce. Je nezbytně nutné, aby projekt obsahoval slovní zdůvodnění finančních požadavků.    Upozorňuji na kapitolu týkající se očekávaných výsledků projektu. Projekt se podává elektronicky fakultní datovou schránkou. Jelikož Zadávací dokumentace vyžaduje čestné prohlášení podepsané panem rektorem, prosím o sdělení, zda budete na vašich pracovištím podávat projekt do této výzvy, do 15. března 2019.    Podrobné informace a formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/programu-vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence   Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání podkladů: 1. duben 2019. 


Jana Krejčíková

Program postdoktorských stipendií Wenner - Gren Foundation

Wenner - Gren Foundation informuje o programu postdoktorských stipendií v oblasti základního výzkumu v antropologii (může se jednat o výzkum kultury, jazyka či regionu, ale vždy v návaznosti na obecný antropologický problém). Stipendium ve výši $40.000 na období 12 měsíců (nebo poměrně $20.000 na 6 měsíců) se uděluje ročně osmi postdokům, kteří potřebují finance na dokončení publikace. Nadace neurčuje místo výzkumu ani národnost výzkumníka. 

  Obecné informace: http://www.wennergren.org/programs/hunt-postdoctoral-fellowships     Oprávněnost žadatelů: http://www.wennergren.org/programs/hunt-postdoctoral-fellowships/eligibility     Postup podání projektu: http://www.wennergren.org/programs/hunt-postdoctoral-fellowships/application-procedures     Přístup do aplikace: http://www.wennergren.org/programs/hunt-postdoctoral-fellowships/access-online-application     Termín podání elektronické žádosti u vyhlašovatele: 1. květen 2019.


Jana Krejčíková

Tradiční studentský výlet do Sarajeva

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční studentský výlet do Sarajeva, který se pravidelně koná již od roku 2013. Sarajevo má unikátní kouzlo, mísí se zde evropská kultura s orientální a můžete tam nalézt doslova na několika metrech mešitu, katolický i pravoslavný kostel. Uvidíte mimo jiné staré turecké centrum či modernější "rakouskou" čtvrť s mnoha budovami od českých architektů a navštívíme místo atentátu na Františka Ferdinanda d´Este či zchátralou olympijskou bobovou dráhu, po které se budete moci projít.

  Zájezd se koná ve dvou termínech v dubnu a základní informace o programu a cenách si můžete prohlédnout v příloze. Přesnější informace pak naleznete na FB událostech: 1. termín 11.4.-14.4.: https://www.facebook.com/events/2238053286448618 2. termín 18.4.-22.4.: https://www.facebook.com/events/302475673638854   Primárně pro ty, kdo už se tohoto výletu v minulosti účastnili a chtěli by se do Sarajeva podívat znovu, je určený výlet "DYCKY Sarajevo", který se koná na konci dubna (info zde).    Přihlášky a dotazy posílejte na vylety.uk@seznam.cz.


Přílohy:

Sarajevo

Jana Krejčíková

Stáže pro studenty

Milí studenti, v příloze naleznete nabídku stáže z MZV - Stálá mise ČR při OECD od velvyslance Petra Gandaloviče. 


Přílohy:

MZV

Jana Krejčíková

Nové číslo AcPo

Právě bylo publikováno letošní první číslo odborného politologického časopisu Acta Politologica, který vydává Katedra politologie IPS FSV UK a který je mj. zařazen v databázích Scopus, ERIH PLUS, CEEOL nebo Google Scholar.    V novém čísle AcPo najdete původní odborné články Jana Pumra "Class-based Voting in Paraguay", Delany Mikolášové "Izraelské ministerstvo zahraničních věcí v éře premiéra Netanjahua: Čekají izraelské diplomaty pesimistické vyhlídky?", Aleše Karmazina "Čínský politický vliv v Hongkongu" a recenzi Branislava Mička na knihu Petra Justa Pod Tatrou sa blýska: strany, vlády a koalice na Slovensku v letech 2006 až 2016.   Kromě facebookové stránky má časopis Acta Politologica nově také profil na akademické sociální síti Academia.edu (https://cuni.academia.edu/ActaPolitologica), na které se po vytvoření profilu můžete přidat mezi sledující a neunikne Vám tak žádný nový text v AcPo.   Adresa statusu na facebooku:  https://www.facebook.com/ActaPolitologica/photos/a.1688964824758664/2249259788729162/    


Jana Krejčíková

Příspěvek na penzijní prřipojištění za rok 2018

Rádi bychom Vás informovali, že je nutné nejpozději do 30.6.2019 předložit potvrzení o platbách Vašich příspěvků na penzijní připojištění (doplňkové penzijní připojištění) za rok 2018 vystavené Vaším penzijním fondem (povinnost stanovuje opatření děkanky, aktuálně č. 56/2018). Nově se toto potvrzení předkládá personálnímu oddělení. Proto dokumenty odevzdávejte přímo paní Hájkové na personální oddělení, která provádí kontrolu oprávněnosti výše příspěvku zaměstnavatele na Vaše připojištění.


Ľubica Skřivánková

ERASMUS+ 2019/2020

Milí studenti, v příloženém souboru naleznete aktuální informace k podávání přihlášek ERASMUS+ 2019/2020.


Přílohy:

ERASMUS

Jana Krejčíková

HQ SACT INTERNSHIP PROGRAMME 2020

Milí studenti, ze Strategického velitelství NATO pro transformaci jsme obdrželi nabídku půlročních stáží. Termín pro přihlášku je 30. dubna.

In 2008 the Headquarters of the Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT), North Atlantic Treaty Organization (NATO), located in Norfolk, Virginia, USA, introduced its Internship Programme. This programme is part of ACT’s broader communication strategy to promote HQ SACT and ACT activities and provide the participating nations’ best and brightest students with opportunities to contribute to a dynamic and strategic military headquarters in the USA with an international military and civilian staff. While employed, interns will gain an understanding of how HQ SACT leads the transformation of the NATO Alliance, by helping nations, including partners, improve their military effectiveness and increased interoperability by combining new concepts, capabilities and doctrine with advanced research and technology degrees.    Applications for the 2020 internships are now being accepted.  If you feel that members of your current or recent student body would be interested in applying I would appreciate if you could publicize this internship programme and the opportunities an internship with HQ SACT could provide. Further details of the programme can be found on the HQ SACT web site, ACT Internship Programme. As you will see from the website, the current deadline is 30 April 2019.   If you are not the correct Point of Contact within your establishment it is requested that the contents of this e.mail be forwarded to the correct department.    If you have any questions, please contact us at intern@act.nato.int or telephone (+1 757 747 4183).


Jana Krejčíková

Granty a stipendia Českého literárního fondu na rok 2019

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2019. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 25.2.2019 (granty), 11.3. a 2.9.2019 (cestovní stipendia).

 

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D., FSV UK, oddělení vědy  

 


Ľubica Skřivánková

GAČR program dvoustranných rakousko - českých projektů základního výzkumu

GAČR informuje o vyhlášení programu dvoustranných rakousko-českých projektů základního výzkumu včetně společenských a humanitních věd. Maximálně tříleté projekty hodnotí rakouská Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-3/

Rozpočet projektu musí být navržen zvlášť pro rakouskou a českou stranu v souladu s pravidly každé z jednotlivých agentur. Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně jsou ke stažení zde: http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/

Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech FWF navíc informace: – přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnerskými pracovišti; – popis přidané hodnoty deklarované spolupráce; – přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského).

Formuláře podání návrhu projektu ke stažení zde: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/application/international-programmes/joint-projects-era-nets/

Vstup do aplikace pro podání české části projektu: https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Bjsessionid%3D24DABEFFBA5A2E1D1A6D560D13D10F94.gris2app%3Fp%3D103

Přílohou k české části návrhu projektu musí být kopie návrhu projektu podaného k FWF. Přílohy musí být vkládány do aplikace ve formátu PDF. Termín fakultního oddělení vědy pro předložení projektového návrhu: 8. duben 2019.    


Jana Krejčíková

Nabídka letních kurzů na partnerské univerzitě HSE v Rusku

Milí studenti, níže naleznete nabídku letních kurzů na naší partnerské univerzitě HSE v Rusku. Kurzy však nejsou součástí bilaterální smlouvy, studenti se tedy přihlašují přímo a zároveň platí školné (obdrží však slevu). Více informací o nabízených programech najdete v příloze.


Přílohy:

Summer

Jana Krejčíková

Otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy EHP a Norska 2014-2021

Ministerstvo financí ČR informuje o programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021. Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou v oblasti snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Pro první výzvu v programu je alokováno €250.000. Fond pokrývá až 100% způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Financování probíhá formou zálohových plateb. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online nejméně jeden měsíc před začátkem realizace iniciativy.Podporují se všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy.Příklady podporovaných aktivit: workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu; studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky; budování kapacit a krátkodobé vzdělávání; sběr dat, zprávy, studie a publikace; kampaně, výstavy a propagační materiály; technická spolupráce a výměna odborníků; vysílání pracovníků a stáže.Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.Elektronické podání projektu: https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU/menu.aspx

Podrobné informace: https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592

Žádosti se podávají průběžně nejméně jeden měsíc před zahájením realizace.


Jana Krejčíková