Alumni a stáže

Alumni a stáže

Vážení absolventi, vážení studenti,

vítejte na stránkách věnovaných právě Vám. Dozvíte se zde podrobnosti o programu IPS s názvem Alumni a Stáže, dále zde naleznete informace o možnostech profesního i odborného rozvoje. Přivítáme, pokud s námi budete v kontaktu prostřednictvím těchto stránek či sociálních sítí IPS.

Mezi hlavní cíle programu Alumni & Stáže patří:

  • vytvoření komunity absolventů hrdě se hlásících ke své alma mater ochotných zapojit se do dění na IPS FSV UK,
  • propojení absolventů IPS FSV UK se stávajícími studenty,
  • reflexe potřeb pracovního trhu a příprava studentů IPS na budoucí povolání,
  • přispění k dalšímu rozvoji IPS FSV UK v rámci politologických pracovišť nejenom v ČR ale i ve středoevropském prostoru.

V případě zájmu o partnerství s Institutem politologických studií nebo o získání bližších informací lze kontaktovat Mgr. Michala Malýho na e-mailové michal.maly@fsv.cuni.cz

LinkedIn skupina:

IPS FSV UK Alumni

Email:

ips-alumni@fsv.cuni.cz