Odborné časopisy

Recenzované odborné časopisy IPS jsou vydávány Katedrou politologie. Oba jsou indexovány v databázi Scopus (Q2, resp. Q3), časopis ACTA POLITOLOGICA je nejprestižnějším českým politologickým časopisem vydávaným v národním jazyce.

Acta Politologica

Journal of Nationalism, Memory & Language Politics