Uchazeči

Proč studovat na IPS

Institut politologických studií vznikl v rámci restrukturalizace FSV UK v roce 1993.

Tvoří ho tři samostatné katedry – katedra politologie, katedra mezinárodních vztahů a katedra bezpečnostních studií, které se společně podílejí na zajišťování bakalářských studijních programů:

V rámci magisterského studia každá z kateder IPS zajišťuje vlastní navazující magisterský studijní program: 

dále také rigorózní řízení: 

a doktorské studium v prezenční i kombinované formě:

Institut politilogických studií zajišťuje též navazující magisterské studijní programy v anglickém jazyce: 

Nové podmínky přijímacího řízení

Google dokument export

Aktuality