Výzkumné zaměření

výzkum

IPS svým výzkumným zaměřením pokrývá téměř celou oblast politických věd. Pro přehlednost zaměření institutu jsou zpracovány výzkumné týmy jednotlivých kateder.