Výzkumné zaměření

Projekty

 

IPS svým výzkumným zaměřením pokrývá téměř celou oblast politických věd. Pro přehlednost zaměření institutu jsou zpracovány výzkumné týmy jednotlivých kateder.

Progres Q18 skončil k 31.12.2021. Od 1.1.2022 je FSV zapojena v projektu Cooperatio. Zde naleznete dedikaci Cooperatio.

Dedikace Cooperatio v textech

  • "Tento výstup vznikl v rámci programu Cooperatio, vědní oblasti xxx." - xxx = Politické vědy, nebo zkratka POLS.
  • “This work was supported by the Cooperatio Program, research area   xxx". xxx = Political Science, nebo zkratka POLS.