Dokumenty

V sekci Dokumenty naleznete důležité předpisy, návody či postupy týkající se různých aspektů studia a života na institutu. Rovněž se zde nacházejí vyhlášky ředitele IPS, které stanovují závazná pravidla fungování IPS.