Struktura institutu

Struktura institutu

Historie

Katedra politologie byla ustavena krátce po ustavení Fakulty sociálních věd v roce 1990. Institut politologických studií (IPS) vznikl při restrukturalizaci FSV UK v roce 1993 jako pracoviště zastřešující politologická studia na FSV. V jeho rámci pak v roce 1994 byla ustavena i Katedra mezinárodních vztahů, která se soustřeďuje na obecné otázky mezinárodní politiky, mezinárodních vztahů a evropské integrace. V roce 2015 vznikla v pořadí třetí katedra - Katedra bezpečnostních studií.

 

Struktura institutu

V současnosti se Institut dělí na tři katedry: Katedru politologie, Katedru mezinárodních vztahů a Katedru bezpečnostních studií.

 

Odborné zaměření institutu

IPS odpovídá za studijní obory, akreditované v rámci studijního programu 6701 Politologie a mezinárodní vztahy, a to za bakalářské studijní obory Politologie a mezinárodní vztahy a Politologie a veřejná politika a za tři navazující magisterské studijní obory PolitologieMezinárodní vztahy a Bezpečnostní studia. Institut realizuje také výuku ve třech anglických magisterských studijních programech, a to Master in International RelationsGeopolitical Studies a Master in International Security Studies. Společně s Institutem ekonomických studií se podílí na programu International Economic and Political Studies.

 

Dále institut garantuje rigorózní řízení v oborech PolitologieMezinárodní vztahy Bezpečnostní studia a doktorské studium v oborech Politologie Mezinárodní vztahy a v anglických verzích Political Science International Relations.

 

IPS rozvíjí vědeckou činnost v disciplínách politologie, mezinárodních vztahy a bezpečnostní studiia. V rámci Katedry politologie se zaměřuje na oblasti výzkumu politických stran a stranických systémů, ústavních systémů, komunální a lokální politiky a státních zájmů a konfliktů v současném světě. Katedra mezinárodních vztahů se specializuje na témata evropské integrace a mezinárodních institucí; Katedra bezpečnostních studií se zaměřuje na zkoumání řešení a transformace konfliktů; strategická studia; bezpečnost malých států a na kritická bezpečnostní studia s důrazem na vztah mezi bezpečností a technologií.

 

Institut politologických studií se nachází v areálu na Praze 5.

 

Adresa:

Institut politologických studií

Fakulta sociálních věd UK

U Kříže 8

158 00 Praha 5