Struktura institutu

Struktura institutu

V současnosti se Institut dělí na tři katedry: Katedru politologie, Katedru mezinárodních vztahů a Katedru bezpečnostních studií. Od roku 2015 je součástí IPS také Středisko bezpečnostní politiky (SBP). Koordinačním centrem doktorského studia je od roku 2018 Centrum doktorských studií.