Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vedle výuky se Institut soustředí na vědecko-výzkumnou činnost, kde se daří jeho pracovníkům dosahovat výborných výsledků. O úspěších svědčí jak publikované monografie a články, tak zapojení v různých projektech nebo organizace a účast na českých i mezinárodních konferencích.