Členství v mezinárodních organizacích

Členství v mezinárodních organizacích

Institut politologických studií FSV UK je členem obou předních politologických organizací International Political Science Association (IPSA) a European Consortium for Political Research (ECPR).

 

International Political Science Association

International Political Science Association byla založena v Paříži v roce 1949 na podporu rozvoje politické vědy ve všech částech světa, budování akademické sítě spojující východ a západ, sever a jih. Cílem IPSA je vytvořit inkluzivní a globální politickovědní komunitu, otevřenou pro všechny zájemce. IPSA se snaží o podporu spolupráce mezi učenci v rozvíjejících se a etablovaných demokraciích a o podporu akademických svobod potřebných pro pěstování sociálních věd. IPSA je během své existence úspěšná v podpoře národních politologických asociací a dnes již existuje více jak 50 takových organizací spjatých s IPSA, včetně České společnosti pro politické vědy.

 

European Consortium for Political Research

 

European Consortium for Political Research bylo založeno v roce 1970 a má přibližně 300 institucionálních členů ve zhruba 50 zemích světa. IPS FSV UK plně využívá mnoha výhod prostřednictvím, kterých ECPR podporuje vzdělávání, výzkum a mezinárodní spolupráci politologů. Členové IPS FSV UK se účastní mnoha akcí ECPR jako jsou Method Schools, Graduate Student Conferences nebo výročních General Conferences.

Mezi cenami ECPR je také cena Rudolfa Wildenmanna za vynikající příspěvek na ECPR Joint Sessions. V roce 2014 byla tato cena udělena našemu kolegovi Michalu Parízkovi za jeho příspěvek International Organizations’ Strive for Information: the Politics of Secretariat Staffing.

Od roku 2019 je členkou vedení ECPR rovněž kolegyně Hana Kubátová, která dále od roku 2021 vede rovněž ekonomickou komisi této organizace. Dále od roku 2022 předsedá ceně Jeana Blondela udělovanou za nejlepší disertační práci v politologii.

Institut politologických studií FSV UK byl hrdým hostitelem ECPR General Conference 2016 v Praze. IPS znovu organizuje ECPR General Conference v roce 2023. V roce 2025 bude náš institut hostit konferenci workshopů, která se každoročně koná pod názvem ECPR Joint Sessions.

 

12

3

4

5

6

7

8

9