Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

Fakulta sociálních věd se nejen vzhledem k počtu svých studentů podílí významnou měrou na celkové mezinárodní mobilitě Univerzity Karlovy. Mezinárodní mobilita má zásadní význam také pro Institut politologických studií FSV UK. IPS FSV UK proto velmi podporuje výjezdy na studijní a vědecké pobyty v zahraničí. V zásadě jde o nepovinnou ale velmi doporučovanou a žádanou součást portfolia absolventa IPS.

Mezinárodní mobilita na Fakultě i Institutu je založena především na Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání koordinovaném Boloňským procesem a vyjádřeném skrze program Erasmus+.

Kromě tohoto programu se mobilita na IPS FSV UK uskutečňuje i v rámci menších programů jako jsou CEEPUS nebo AKTION a také v rámci mezifakultních, meziuniverzitních a mezistátních dohod.

Zahraniční spolupráci rozšiřuje IPS FSV UK mimo evropský prostor prostřednictvím partnerství s institucemi v Severní Americe, Asii a na Blízkém východě.

Další mezinárodní spolupráce se rozvíjí prostřednictvím jednotlivých výzkumných grantů a také skrze kurzy hostujících profesorů, semináře, workshopy a konference, které na IPS FSV UK probíhají každý rok.

Institut politologických studií FSV UK je členem obou předních politologických organizací International Political Science Association (IPSA) a European Consortium for Political Research (ECPR).